mapa

Aktualności

Newsletter 

Firma CSL Internationale Spedition Sp. z o. o. zaprasza do zapisania się do naszego newslettera, gdzie informujemy o najważniejszych dla naszej firmy i branży spedycyjnej wydarzeniach.

Email

Archiwum aktualności 

14.07.2017

Baltic Classic 2017 Szczecin

30.06.2017

viaTOLL rozszerza sieć dróg od lipca 2017 r.

Na początku lipca polska sieć dróg objętych opłatą elektroniczną w ramach systemu viaTOLL wzrośnie do blisko 3 660 kilometrów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 9 lipca do mapy płatnych tras dołączą odcinki o łącznej długości ok. 360 kilometrów zlokalizowane w 6 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim.

Wśród nich znajdą się fragmenty dróg ekspresowych S8 i S19 oraz dróg krajowych o numerach 24, 50 i 92. Wszystkie przychody wygenerowane przez viaTOLL trafiają na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce. Dotychczasowe wpływy do KFD z tytułu opłat w ramach systemu viaTOLL wyniosły blisko 8 mld zł.

Cały artykuł w serwisie www.autotransport.pl

30.06.2017

455 mln zł na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

40 przebudowanych i komfortowych stacji oraz przystanków, krótszy czas przejazdu, większa dostępność do kolei. Mieszkańcy Szczecina zyskają nowe możliwości podróży w całej metropolii. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły dwa przetargi na zaprojektowanie i modernizację linii kolejowych.

Realizacja budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w pełni zintegruje transport publiczny, zarówno na terenie Szczecina, jak i okolicznych gmin usytuowanych w obrębie metropolii. Ten projekt to przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy zyskają bardziej komfortowe warunki przejazdu. Pozwoli to na szerokie otwarcie możliwości rozwoju kolei w aglomeracji – mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Cały artykuł w serwisie www.pgt.pl.

30.06.2017

Gigant w DCT Gdańsk

W środę, 28 czerwca 2017 r. do DCT Gdańsk zawinął największy obecnie statek kontenerowy na świecie OOCL Hong Kong. Jednostka o długości prawie 400 m jest w dziewiczym rejsie.

„Terminal kontenerowy DCT jest jedynym terminalem nad Bałtykiem mogącym obsługiwać tak duże jednostki kontenerowe” – powiedział podczas uroczystości z okazji zawinięcia do portu w Gdańsku największego obecnie statku kontenerowego na świecie prezes zarządu DCT Gdańsk Cameron Thorpe. Zwrócił uwagę, że „wielkość statku wskazuje na rozmiar i skalę światowej wymiany handlowej oraz jak ważne jest dla każdego kraju, aby w tym handlu uczestniczyć”.

Zaznaczył, że dzięki połączeniom kolejowym z oferty linii oceanicznych zawijających do Gdańska może korzystać coraz więcej konsumentów i przedsiębiorców poza Polską. „Część Europy, która w coraz większym stopniu obsługiwana jest przez DCT Gdańsk, charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu gospodarczego na całym kontynencie” – dodał. „DCT jest bramą do krajów Europy Środkowo-Wschodniej” – podkreślił.

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.

22.06.2017

CSL „Spedytorem Roku 2016″!

Prestiżowe wyróżnienie dla firmy kierowanej przez Prezes Laurę Hołowacz. CSL Internationale Spedition uzyskało nagrodę „Spedytora Roku 2016″. Wręczenie wyróżnienia odbyło się w miniony czwartek. Jest to jeden z najwyższych branżowych tytułów przyznawanych w Polsce.

CSL_SpedytoremRoku

Polska Izba Spedycji i Logistyki przyznała firmie CSL Internationale Spedition tytuł „Spedytora Roku 2016″. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy: „Wyróżnienie przyznane zostaje w uznaniu zasług w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, za działania na rzecz Łasztowni i Starego Miasta w Szczecinie”. Komisja uznała sukces Starej Rzeźni za wydarzenie warte uhonorowania i dowód na to, że firma zajmująca się branżą TSL może być jednocześnie donatorem kultury i jednostką powiązaną z zupełnie różnorodną gałęzią biznesu. – Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i dowód na to, że zamysł połączenia biznesu takiego jak spedycja z kulturą ma sens, jest doceniany i zauważany przez inne instytucje i podmioty. Tytuł „Spedytora Roku” dla CSL Internationale Spedition jest cennym wyróżnieniem i jesteśmy zaszczyceni, że został nam on przyznany – mówi Prezes Laura Hołowacz. – W budynku Starej Rzeźni znajdują się biura firmy CSL. Pomysł na powołanie do życia naszego domu kultury wziął się stąd, że szukaliśmy dla siebie dogodnej przestrzeni by móc rozwijać agencję celną, działalność w sektorze spedycji i logistyki. Kiedy zobaczyłam zdegradowany obiekt dawnej rzeźni miejskiej wiedziałam, że to jest miejsce, które zasługuje na drugie życie. Tak udało się połączyć w jednym budynku działalność na rzecz kultury z prowadzeniem biznesu. Stara Rzeźnia się doskonale rozwija ciesząc się popularnością wśród mieszkańców Szczecina. Aktywnie włączymy się w finał regat The Tall Ship Races 2017. Serdecznie zapraszamy – dodaje Prezes Laura Hołowacz.

Polska Izba Spedycji i Logistyki to największa izba w kraju zrzeszająca firmy z sektora transportu, logistyki i spedycji. Jej podstawową rolą jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków. Izba wydała pierwszy w Polsce „Podręcznik Spedytora”, który kompleksowo omawia istotę działalności spedycyjnej, związanych ze spedycją uregulowań prawnych i dokumentów, technologii informatycznych w działalności spedytora, marketingu firmy spedycyjnej, specyfiki w poszczególnych rodzajach i gałęziach transportu. Konwencja podczas której przyznano tytuł „Spedytora Roku” firmie CSL odbyła się w Toruniu.

07.06.2017

Bezpieczna platforma transportowa

Polska jest potęgą transportową w Europie. Co czwarty pojazd wiozący towar należy do polskiego przedsiębiorcy, który dysponuje nowoczesnym sprzętem i konkuruje nie tylko ceną, ale również jakością usług.

Niestety polska branża transportowa nękana jest przez plagę opóźnień w płatnościach, które sięgają nawet 113 dni. Blisko 65% polskich firm transportowych boryka się z tym problemem. Tym istotniejsze jest stworzenie takich warunków, które ograniczają maksymalnie wszelkie zagrożenia związane z nieuczciwymi lub nierzetelnymi kontrahentami i umożliwiają swobodne kooperowanie. Platforma transportowa TimoCom poza korzyściami wynikającymi z pozyskiwania międzynarodowych ofert frachtów, wolnych przestrzeni ładunkowych, czy powierzchni magazynowo-logistycznych oferuje także swoim użytkownikom komfort pracy jaki zapewnia rozbudowany system bezpieczeństwa.

Puk, puk. Kto tam? TimoCom działa według jasnych zasad. Każdy kto ubiega się o akces do platformy transportowej musi przejść proces weryfikacji. Dostęp do platformy otrzymują jedynie te przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku min. 6 miesięcy, spełniają wymogi formalne – sprawdzana jest dokumentacja uprawniająca do prowadzenia działalności w sektorze TSL na zasadach określonych przez ustawodawcę. Równie ważne jest także to, czy dana firma jest rzetelnym płatnikiem i nie posiada zaległych należności. Taka procedura sprawia, że w czasie weryfikacji odrzucane są niewiarygodne firmy, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu użytkowników platformy. Również po uzyskaniu dostępu do platformy działania firm są monitorowane w zakresie ewentualnych nieprawidłowości.

Cały artykuł w serwisie www.pgt.pl.

25.05.2017

Transakcja zaakceptowana

Zarządy Maersk Line i Grupy Oetker, właściciela Hamburg Süd, zatwierdziły 28 kwietnia br. zasady wspólnej transakcji. Na mocy zawartej w marcu br. umowy duński armator przejmuje za 3,7 mld euro niemieckiego operatora kontenerowego. Maersk Line sfinansuje nabycie hamburskiej firmy za pośrednictwem kredytu konsorcjalnego. Poza uzyskaniem zgody organów antymonopolowych w USA i Europie, duńska firma oczekuje zamknięcia transakcji do końca 2017 r.

Wraz z przejęciem, Maersk Line i Hamburg Süd będą dysponowały flotą 743 kontenerowców, o łącznym potencjalne przewozowym 3,9 mln TEU i 18,7% udziałów w rynku. Duńczycy zagwarantowali jednak, że Hamburg Süd utrzyma własną strukturę i marką.

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.

17.05.2017

Prezes Maspeksu na EEC 2017: Polska branża spożywcza przeżywa najlepszy czas w swojej historii

– Wszystko, co dobre w polskiej branży spożywczej zawdzięczamy temu, że mamy dostęp do rynków innych niż nasz. Posiadając 38-milionowy rynek wewnętrzny możemy zagospodarować nasz potencjał produkcyjny na rynkach ościennych Europy Środkowo-Wschodniej, która pozostaje dla nas głównym miejscem prowadzenia biznesu – mówił Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex podczas debaty „Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej” na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC 2017.

Krzysztof Pawiński nie ma wątpliwości, że rozwojowi polskiej branży spożywczej sprzyja otwarty rynek i liberalizacja handlu.

– Mamy za sobą 27 najlepszych lat w historii branży spożywczej w Polsce. Przyczyny takiego stanu rzeczy dostrzegam w ciągłej liberalizacji zwiększającej dostęp do polskiej żywności na rynkach ościennych. CEFTA, która weszła w życie w 1994 roku była dla nas osnową, na której zbudowaliśmy obecność na rynkach Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii. W momencie wejścia do UE mieliśmy niespełna 4 mld eksportu żywności, w 2016 roku przebiliśmy 25 mld. Jest dla mnie ewidentne, że otwarty rynek służy polskiej branży spożywczej. Dlatego polską racją stanu jest wspieranie otwartego handlu artykułami spożywczymi tak szeroko jak to możliwe – dodał.

Cały artykuł w serwisie www.portalspozywczy.pl.

09.05.2017

W marcu wzrosły przewozy ładunków

Jak podał Główny Urząd Statystyczny w marcu przewozy ładunków wzrosły rok do roku o 11,1% i wyniosły 45,4 mln t. W transporcie kolejowym w tym miesiącu były one wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 4,2% i osiągnęły wartość 20,4 mln t. Lider krajowego rynku kolejowych przewozów towarowych, Grupa PKP Cargo, uzyskała w badanym okresie 52,29% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,6% pod względem masy towarowej.

W marcu 2017 r. Grupa przewiozła 9,09 mln t towarów, o 16,5% więcej niż w marcu roku 2016. Wykonana praca przewozowa wyniosła 2,37 mld tkm, o 7,7% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Spółka zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kontenerów, kamienia, ropy i przetworów naftowych, cementu, rud metali oraz towarów z grupy „pozostałe ładunki“.

Większe przewozy węgla kamiennego to, jak informuje zarząd, efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, a także intensyfikacji przewozów dla czołowej elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych linii kolejowych. Zwiększył się także import węgla kamiennego ze Wschodu w związku z wysoką produkcją energii.

Przyrost przewozów kontenerów to z kolei wynik m.in. większych transportów do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększonych przewozów zbóż w kontenerach oraz samochodów.

Cały artykuł w serwisie www.pgt.pl.

21.04.2017

Wchodzi w życie ustawa o monitorowaniu przewozu towarów

18 IV 2017 r. weszła w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada dodatkowe obowiązki na transport tzw. artykułów wrażliwych. Funkcjonariusze już teraz zapowiadają wzmożone kontrole na każdym etapie łańcucha dostaw.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów została przyjęta przez Senat 9 III 2017 roku. Nowa Ustawa określa zasady systemu śledzenia przewozu tzw. towarów wrażliwych, a także wskazuje odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z kontrolą przewozu na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli podmiotu wysyłającego, nadawcy, przewoźnika i odbiorcy.

Celem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów jest uszczelnienie systemu podatku VAT, a tym samym marginalizowanie korzyści finansowych na rzecz szarej strefy. W związku z tym, nowe prawo nakłada na podmioty gospodarcze dodatkowe obowiązki związane z transportem niektórych artykułów. Ma to zastosowanie szczególnie przy przewozie tzw. towarów wrażliwych, takich jak: olej rzepakowy (1), susz tytoniowy, paliwo czy alkohol.

Ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców wyjaśnia, jak należy przygotować się do wprowadzonych zmian. Aby spełnić wszystkie wymogi formalne stawiane przez nową Ustawę, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W tym celu warto zapoznać się z instrukcją elektronicznej rejestracji Systemu Informacyjnego Służby Celnej – rekomenduje Łukasz Włoch, ekspert OCRK.

Procedurę rozpoczynamy od wypełnienia w PUESC deklaracji odnośnie przewożonego towaru, następnie system generuje numer referencyjny, który powinien zostać przekazany przewoźnikowi oraz odbiorcy dostawy. Dodatkowo, przewoźnik oraz odbiorca towaru zobligowani są do wypełnienia w systemie informacji o transporcie już po wykonaniu zlecenia. Jest to dosyć skomplikowany proces, a musimy jeszcze pamiętać o sytuacjach, gdy zmieniamy dane któregokolwiek z podmiotów, wówczas musimy dokonać zmian w systemie, w zasadzie w czasie rzeczywistym – dodaje Włoch.

Pomimo, że akt legislacyjny wchodzi w życie już dzisiaj, to jednak Ustawa pozostawia pewien okres na zapoznanie się z systemem monitorowania. Dopiero z dniem 1 maja 2017r., będą egzekwowane przepisy artykułów 21–32, artykułu 34 oraz artykułu 35, punkt 2, mówiące o możliwości nakładania kar na przewoźników, a także strony wysyłające i odbierające towar. Kary pieniężne mogą sięgać nawet do 20 000 zł.

Cały artykuł w serwisie www.autotransport.pl.