mapa

Aktualności

Newsletter 

Firma CSL Internationale Spedition Sp. z o. o. zaprasza do zapisania się do naszego newslettera, gdzie informujemy o najważniejszych dla naszej firmy i branży spedycyjnej wydarzeniach.

Email

Archiwum aktualności 

28.02.2017

Modernizacja portów w Szczecinie i Świnoujściu zapewniona dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej została podpisana umowa o finansowanie inwestycji, pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ramach umowy bank udzieli spółce kredytu do wysokości 163,5 mln złotych.

Fundusze otrzymane w ramach umowy będą stanowiły ważne źródło finansowania programu inwestycyjnego ZMPSŚ S.A., planowanego do realizacji w ramach perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.

15.02.2017

Raport o stanie sektora MSP (2016)

Przedsiębiorstwa w Polsce tworzą blisko 3/4 PKB, a małe i średnie firmy generują połowę PKB. Spośród wszystkich grup przedsiębiorstw największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa – ponad 30%. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała 19. edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Obejmuje on przekrojową analizę danych statystycznych GUS, Eurostat, Global Entrepreneurship Monitor, wyniki badań własnych PARP oraz badań zewnętrznych w okresie 2014-2016.

Cały artykuł w serwisie www.parp.gov.pl.

05.02.2017

Odszedł na wieczną wachtę

W sobotę, 4 lutego zmarł Jan Waraczewski, znakomity muzyk i żeglarz, dla wielu z nas serdeczny kolega i przyjaciel. Odszedł prawy człowiek, wieloletni koncertmistrz i dyrygent Orkiestry Symfonicznej szczecińskiej Filharmonii, inicjator budowy obecnej siedziby Filharmonii, pomysłodawca i organizator czternastu kolejnych dorocznych Koncertów na Wodzie na jego ukochanej przystani Jacht Klubu AZS.

muzyka nad wodą 2012 091

Przed rokiem gratulowaliśmy mu otrzymania, w półwiecze jego pracy artystycznej, Medalu za Zaslugi dla Szczecina. W minionym roku minęło także 50 lat jego pasjonowania się, chyba na równi z muzyką, żeglarstwem. Obie pasje, angażowanie się w działalność pro publico bono, a przy tym pogodny i zawsze zyczliwy stosunek do innych ludzi, zjednały Janowi Waraczewskiemu liczne grono sympatyków i przyjaciół.

Cześć Jego pamięci.

W imieniu zespołu CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. oraz całej bliskiej Mu Społeczności Moja Łasztownia

Laura Hołowacz
Prezes CSL

27.01.2017

W miejsce Hanjina

Południowokoreański koncern budowlany SM (Samra Midas) Group uruchomił najnowszy na świecie serwis kontenerowy, pod nazwą SM Line. Jest on oparty na majątku Hanjin Shipping, armatora, który zbankrutował jesienią ub.r. Inauguracja działalności odbyła się symbolicznie w dawnym biurze Hanijna w Seulu. To nie pierwsze przejęcie koncernu w branży morskiej. W 2013 r. koncern nabył pakiet większościowy bankrutującego armatora Samsun Logix.

SM Group zakupiła połączenia Hanjina na Pacyfiku i w Azji razem z 21 kontenerowcami o pojemności od 4 tys. TEU do 6,5 tys. TEU. Pierwszy serwis ruszyć ma w marcu br. Niewykluczone, że SM Line utworzy alians żeglugowy wspólnie z innymi południowokoreańskimi armatorami jak Hyundai, Sinokar czy Heung-a. Docelowo SM Line chce dysponować kontenerowcami o łącznej pojemności 110 tys. TEU, zapowiadając m.in. zamówienia na nowe statki. Taka wielkość floty pozwoli na znalezienie się w gronie 20 największych operatorów na świecie.

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.

22.01.2017

Znakomity roczny wynik przeładunków w porcie w Szczecinie i Świnoujściu

Ponad 24 mln ton towarów obsłużył w 2016 r. zespół portów Szczecin-Świnoujście. Oznacza to wzrost o 4,1 proc. w porównaniu do 2015 r.

Wśród przeładunków prym wiodą paliwa, zboża oraz drobnica. I tak, roczna ilość przeładowanych paliw zamknęła się wartością 2 302,2 tys. ton, czyli więcej o 32,4 proc. w porównaniu do 2015 r. Zbóż obsłużono 2 046,8 tys. ton, tj. więcej o 17,4 proc. aniżeli dwa lata temu. Z kolei przeładunki drobnicy wzrosły o 9,9 proc. kończąc rok wartością 12 349,3 tys. ton. W tej grupie towarowej na uwagę zasługuje drobnica promowa, która wobec roku 2015 wzrosła o 7,8 proc. zamykając rok 2016 na poziomie 8 709,1 tys. ton.

Na ten znakomity wynik złożyły się uruchomienie terminali LNG w Świnoujściu oraz zbożowego w elewatorze „Ewa” w Szczecinie działającego pod nazwą Szczecin Bulk Terminal. Jeśli chodzi o drobnicę promową, ta notuje stały blisko dziesięcioprocentowy roczny wzrost. Wynika to z faktu, iż Terminal Promowy w Świnoujściu to lider połączeń ze Szwecją. Dziennie w obu kierunkach kursuje 11 promów, w tym 6 do Ystad i 5 do Trelleborga.

Niestety w minionym roku utrzymał się trend spadkowy, jeśli chodzi o przeładunki węgla, rudy i innych masowych. I tak, węgla przeładowano mniej o prawie 6 proc. zamykając rok 2016 wartością 2 903,9 tys. ton. Rudy było mniej o 16 proc. osiągając poziom 1 557,1 tys. ton. Jeśli chodzi o inne masowe, tutaj w minionym roku osiągnięto wolumen 2 919,5 tys. ton, tj. mniej o 15 proc. wobec roku 2015.

Cały artykuł w serwisie www.morzaioceany.pl.

18.01.2017

Transport morski w 2016 r. – prognozy na rok 2017

W 2016 r. transport morski przeszedł przez sztormy wyniszczającej konkurencji, spowolnienia popytu rynku chińskiego, spadku podaży ładunków masowych suchych oraz nadpodaży przestrzeni ładunkowej w przewozach kontenerowych. W tym roku sytuacja nie poprawi się radykalnie.

Kondycję rynku dobrze ilustruje ClarkSea Index, informujący o zarobkach armatorów świadczących usługi transportowe na globalnym rynku morskim. Podczas gdy w styczniu 2016 r. operatorzy zbiornikowców, masowców, kontenerowców i gazowców zarabiali na frachcie przeciętnie około 14 tys. dol. dziennie, pod koniec ub. roku ClarkSea Index osiągnął 9 042 dol./dzień. W 2015 r. średni indeks wynosił 14 410 dol./dzień, by w ubiegłym roku spaść do poziomu 9 329 dol./dzień. To najniższa średnia wartość przychodu na statku w ciągu 30 lat. W sierpniu 2016 r. indeks spadł nawet do 7 073 dol./dzień – wyliczyli eksperci Clarkson Research.

Zbiornikowce. Oczywiście stawki były różne dla różnych kategorii jednostek i rynków, ale spadki frachtów nie ominęły nawet dobrze prosperujących zbiornikowców. Popyt na te jednostki wzrósł, gdy spadły ceny ropy naftowej i duże zbiornikowce zaczęto wykorzystywać jako pływające magazyny. Ale równie szybko spadły frachty. Średnie opłaty za przewóz ropy tankowcem spadły z 28 483 dol./dzień w I 2016 r. do 9 922 dol./dzień w VIII 2016 r.

Zbiornikowce Aframax (do 120 tys. dwt) zarabiały w roku ubiegłym średnio 10 tys. dol. mniej niż w 2015 r. W sierpniu armatorzy dostawali jedynie około 10 tys. dol./dzień. Zbiornikowce typu Suezmax, które przewoziły ropę za około 45 tys. dol./dzień w styczniu, we wrześniu i październiku ledwo uzyskiwały 20 tys. dol./dzień – podaje Teekay, jeden z wiodących operatorów na rynku ropy i gazu.

Cały artykuł w serwisie www.pgt.pl.

29.12.2016

Nowe przepisy – Newsletter CSL – grudzień 2016 r.

I. Nowe przepisy:
1. Rozporządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach – Rozporządzenie wyznacza m.in. drogowe i morskie trasy przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej prowadzące odcinkami dróg publicznych od drogowych przejść granicznych/ trasą przepływu od morskich przejść granicznych do najbliżej położonych urzędów celnych, innych miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organy celne lub wolnych obszarów celnych w wyszczególnionych w rozporządzeniu miejscowościach w Polsce. Trasy biegnące w kierunku odwrotnym stanowią morskie/drogowe trasy wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej – rozporządzenie weszło w życie 24.11.2016 r.

2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym – ogłoszona 30 listopada 2016 r. Ustawa ma na celu utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którego powstania wymagają przepisy prawa Unii Europejskiej, a także zmianę obowiązujących obecnie przepisów określających warunki, które przedsiębiorca i zarządzający transportem muszą spełniać, aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej reputacji, którą muszą cieszyć się przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego – ustawa weszła w życie 15 grudnia 2016 r., a rozdział o krajowym rejestrze wejdzie w życie 30 listopada 2017 r.

II. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.11.2016 r. – dotyczący roszczeń kierowców o zapłatę ryczałtów za nocleg

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.11.2016 r. (K 11/15) jest ważny z perspektywy branży transportowej, gdyż Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy stanowiące podstawę roszczeń kierowców z tytułu ryczałtów za noclegi w trakcie podróży służbowej. Roszczenia kierowców powodowały znaczny wzrost kosztów pracy poprzez obciążenie pracodawców branży transportowej roszczeniami obejmującymi kilka lat wstecz, sięgającymi 50 tys. zł na osobę.

Trybunał uznał art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w zakresie, w jakim przyznaje on kierowcom prawo do zwrotu kosztów noclegu w wysokości określonej w rachunku lub w formie ryczałtu za noclegi za niezgodny z art. 2 Konstytucji stanowiącym, iż RP jest demokratycznym państwem prawnym.

W uzasadnieniu Trybunał wskazał na zawarte w uznanym za niezgodny z Konstytucją przepisie odesłanie kaskadowe, czyli takie, w którym dany przepis odsyła do przepisu już zawierającego odesłanie do jeszcze innego przepisu. Ponadto zastosowane odesłanie było wadliwe również z tego względu, że odsyłało do nieadekwatnej dla tych stosunków materii uregulowanej w ogólnych zasadach przyjętych w kodeksie pracy, które nie uwzględniają specyfiki wykonywania zawodu kierowcy w transporcie międzynarodowym. Trybunał uznał, że zastosowana konstrukcja przyjęta w zakwestionowanych przepisach doprowadziła do nieprzewidywalności skutków prawnych działań podjętych na ich podstawie przez ich adresatów, przez co naruszyła zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, uregulowanie należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez kierowców podróży służbowej wymaga stworzenia odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniającej specyfikę ich pracy.

Trybunał nie odroczył wejścia w życie orzeczenia, co oznacza, iż wyrok ten znajdzie zastosowanie zarówno do wszystkich spraw o ryczałt będących w toku, jaki i tych zakończonych. W przypadku spraw będących w toku, a także spraw, które będą wytaczane w przyszłości, sądy powinny oddalać powództwa kierowców – taki wniosek się nasuwa na podstawie twierdzenia Trybunału, że sądy same powinny obecnie ocenić stan prawny i rozstrzygać sprawy w oparciu o te ustalenia. W przypadku spraw zakończonych już prawomocnym wyrokiem zgodnie z art. 4011 kpc pozwane firmy będą mogły żądać wznowienia postępowania z uwagi na to, że Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie – na złożenie skargi firmy transportowe mają na trzy miesiące od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z art. 415 kpc sąd orzekający we wznowionym postępowaniu, uchylając lub zmieniając wyrok, na wniosek skarżącego orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia – stwarza to możliwość uzyskania przez firmy transportowe zwrotu zapłaconych ryczałtów.

III. Orzeczenie szwedzkiego sądu w przedmiocie legalnego importowania drewna tekowego do Unii Europejskiej

Szwedzki sąd orzekł ostatnio, że przedsiębiorstwo importujące drewno tekowe z Mjanmy (Birma) naruszyło rozporządzenie UE w sprawie drewna (EU Timber Regulation – EUTR). EUTR wymaga, aby importerzy drewna na rynek europejski przeprowadzali procedurę „due diligence” (dochowali należytej staranności) polegającą na zbieraniu informacji na temat swoich dostawców drewna i przeprowadzaniu oceny ryzyka, czy drewno zostało pozyskane nielegalnie. Drewno powinno być wprowadzane do obrotu w UE, jeśli ryzyko tego, że zostało ścięte nielegalnie, jest bardzo niskie.

Orzeczenie nie sugeruje, że import drewna z Mjanmy do UE jest niezgodny z prawem, ale, że importerzy muszą być w stanie ustalić, gdzie dokładnie w danym kraju drewno zostało pozyskane, przez kogo i muszą być w stanie wykazać, że podjęli wszelkie środki, aby ocenić ryzyko i jemu zapobiec.

Sąd orzekł, że zaświadczenie wydane przez Myanmar Forest Products Merchants’ Federation (MFPMF) nie stanowi wystarczającego dowodu, że drewno teakowe importowane do Szwecji zostało pozyskane zgodnie z prawem. Ten przypadek jest pierwszym, w którym sąd stwierdził, że zaświadczenie wydane przez MFPMF nie jest wystarczające. W ten sposób szwedzki sąd wykazał, że przedsiębiorstwo importujące drewno do UE dostarczone przez Maynmar Timber Enterprise nie spełnia wymogu dochowania należytej staranności (due diligence) przewidzianego w EUTR, jeśli opiera się ona wyłącznie na oficjalnej dokumentacji.

Orzeczenie sądu szwedzkiego ma wymiar precedensowy i powinno wpłynąć na kierunek interpretacji EUTR.

IV. Kiedy należy dokonać korekty deklaracji VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru (WDT)

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru stawka podatku VAT wynosi 0 % (art. 41 ust. 3 ustawy VAT) po spełnieniu następujących warunków (art. 42 ust. 1 ustawy VAT):
1) Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,
2) Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego,
3) Podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

WDT powinna być wykazana w deklaracji VAT – 7 i informacji podsumowującej VAT – UE, złożonej za miesiąc w którym WDT nastąpiła. Pojawiają się jednak wątpliwości, kiedy należy wykazać WDT w przypadku, gdy podatnik nie posiada dowodu wywiezienia i dostarczenia towaru nabywcy. Przykładowo: w październiku 2016 r. został wysłany towar z Polski do Francji. Podatnik do 25 listopada 2016 r. nie otrzymał potwierdzenia wywozu (CMR). Potwierdzenie dotarło do podatnika w dniu 30 listopada. W deklaracji złożonej za miesiąc październik 2016 r. WDT nie została wykazana. Czy należy więc skorygować VAT – 7 i VAT – UE za listopad 2016 r.?

W tym miejscu należy wskazać, że jeżeli warunek posiadania dowodów, że towary nie zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy z UE, nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres miesięczny – nie wykazuje się tej dostawy za ten okres. Tak więc jeśli nie posiada się dowodów potwierdzających wywiezienie i dostarczenie towarów (CMR) w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. (tak jak w przykładzie), to transakcja nie powinna być wykazywana w ewidencji VAT, VAT – 7 oraz w informacji podsumowującej VAT – UE. Gdyby nie nastąpiło otrzymanie listu przewozowego w terminie do dnia 25 grudnia 2016 r., czyli w terminie do złożenia deklaracji VAT – 7 za listopad – to należałoby za ten miesiąc wykazać sprzedaż krajową ze stawką właściwą dla danego towaru (art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy VAT).

W ustawie VAT nie przewidziano szczególnego przepisu, co należy zrobić w sytuacji gdyby list przewozowy (CMR) został dostarczony jeszcze przed 25 grudnia 2016 r. (a więc tak jak w przykładzie w dniu 30 listopada 2016 r.)

W takiej sytuacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 15 grudnia 2015 r. nr IPTPP2/4512-483/15-4/JS wskazał, że WDT powinna zostać wykazana za okres rozliczeniowy, w którym transakcja nastąpiła. A więc powinna ona zostać wykazana w momencie, kiedy otrzymano dokumenty potwierdzające WDT. W takim więc przypadku możliwe jest więc złożenie korekty za miesiąc listopad 2016 r. (art. 42 ust. 12a ustawy VAT), ale tylko w przypadku gdy posiada się dowody w czasie do daty złożenia deklaracji za następny okres rozliczeniowy.

Jeśli więc, posiłkując się nadal ww. przykładem, CMR zostałby dostarczony w dniu 01 grudnia 2016 r. to podatnik musiałby rozliczyć VAT na podstawie stawki krajowej (WDT musiałaby być wykazana wtedy w deklaracji złożonej za grudzień, a więc nie byłoby możliwe dokonanie korekty na podstawie art. 42 ust. 12a ustawy VAT).

Zasadą natomiast jest, że transakcje wykazuje się w ewidencjach podatkowych oraz deklaracjach za te okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy.


Newsletter prawny został przygotowany przy współpracy z Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa malujda.pl.

24.12.2016

Liczą się tylko chmury

Wygląda na to, że niebawem wszystko znajdzie się w chmurach. Nie snuję tu apokaliptycznych lub niebiańskich wizji – chodzi o to, że do 2020 roku ruch danych w chmurze wzrośnie czterokrotnie i będzie stanowił 92 proc. globalnego ruchu w centrach danych.

Według najnowszego raportu Cisco® Global Cloud Index, ilość danych przesyłanych w chmurze wzrośnie prawie 4-krotnie: z 3,9 zettabajtów (ZB) rocznie w 2015 roku do 14,1 ZB w roku 2020. To oznacza zaś, że 92 proc. obciążeń będzie przetwarzanych przez chmurowe centra danych, a tylko 8 proc. przez centra klasyczne. Nie trzeba chyba dodawać, że ilość zapisanych danych w 2020 roku będzie pięciokrotnie większa niż dziś. Robi to wrażenie.

Coraz większym dostarczycielem tych bilionów bajtów mają być systemy IoT. To ciekawa koncepcja – skrót od angielskiego określenia Internet of Things, w myśl której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, czy też artykuły oświetleniowe i grzewcze.
W skali globalnej, do 2020 roku ilość danych generowanych przez urządzenia IoT (ale niekoniecznie przechowywanych) osiągnie poziom 600 ZB rocznie.

Cały artykuł w serwisie www.crefo.pl.

24.12.2016

Konkurent nasz nieznany

Polskie firmy znacznie częściej badają swoich potencjalnych kontrahentów aniżeli istniejącą konkurencję. Na świecie jest dokładnie odwrotnie.

Deprywacja sensoryczna – to procedura, w której w sposób zamierzony pozbywamy się bodźców oddziałujących na poszczególne lub nawet wszystkie zmysły. To zabieg paramedyczny lub psychoterapeutyczny i wydawałoby się, że nie ma nic wspólnego z biznesem. A jednak – polskie firmy prawie nie korzystają z raportów wywiadowni gospodarczych dotyczących konkurencji. Zupełnie jakby przebywały w komorze deprywacyjnej – może licząc na efekt leczniczy? Niestety, niewiedza rzadko bywa atutem we współczesnej gospodarce.

– Trudno dokładnie ocenić, ile raportów wiarygodności płatniczej dotyczyć może potencjalnych kontrahentów, a ile rzeczywistych rywali. Można jednak podejrzewać, że tych pierwszych jest zdecydowanie więcej – mówi Magdalena Maciejewska, Kierownik Działu Informacji w Creditreform Polska.

Cały artykuł w serwisie www.creditreform.pl.

21.12.2016

710 mln zł unijnego dofinansowania dla transportu

Wartość całkowita pięciu podpisanych we wtorek umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 1 mld zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie 710 mln zł – poinformował we wtorek wiceminister rozwoju Witold Słowik.

We wtorek w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisano umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POOIiŚ) dla pięciu różnych projektów z dziedziny transportu.

„Te 5 umów domyka pewien okres bardzo intensywnej pracy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, innych ministerstw oraz naszych beneficjentów zaangażowanych w proces przygotowania dokumentacji do oceny, który mamy nadzieję będzie się przeradzał w tej chwili w proces podpisywana kolejnych kontraktów z wykonawcami” – powiedział dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Przemysław Gorgol.

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.