mapa

Aktualności

Newsletter 

Firma CSL Internationale Spedition Sp. z o. o. zaprasza do zapisania się do naszego newslettera, gdzie informujemy o najważniejszych dla naszej firmy i branży spedycyjnej wydarzeniach.

Email

Archiwum aktualności 

25.05.2017

Transakcja zaakceptowana

Zarządy Maersk Line i Grupy Oetker, właściciela Hamburg Süd, zatwierdziły 28 kwietnia br. zasady wspólnej transakcji. Na mocy zawartej w marcu br. umowy duński armator przejmuje za 3,7 mld euro niemieckiego operatora kontenerowego. Maersk Line sfinansuje nabycie hamburskiej firmy za pośrednictwem kredytu konsorcjalnego. Poza uzyskaniem zgody organów antymonopolowych w USA i Europie, duńska firma oczekuje zamknięcia transakcji do końca 2017 r.

Wraz z przejęciem, Maersk Line i Hamburg Süd będą dysponowały flotą 743 kontenerowców, o łącznym potencjalne przewozowym 3,9 mln TEU i 18,7% udziałów w rynku. Duńczycy zagwarantowali jednak, że Hamburg Süd utrzyma własną strukturę i marką.

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.

17.05.2017

Prezes Maspeksu na EEC 2017: Polska branża spożywcza przeżywa najlepszy czas w swojej historii

– Wszystko, co dobre w polskiej branży spożywczej zawdzięczamy temu, że mamy dostęp do rynków innych niż nasz. Posiadając 38-milionowy rynek wewnętrzny możemy zagospodarować nasz potencjał produkcyjny na rynkach ościennych Europy Środkowo-Wschodniej, która pozostaje dla nas głównym miejscem prowadzenia biznesu – mówił Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex podczas debaty „Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej” na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC 2017.

Krzysztof Pawiński nie ma wątpliwości, że rozwojowi polskiej branży spożywczej sprzyja otwarty rynek i liberalizacja handlu.

– Mamy za sobą 27 najlepszych lat w historii branży spożywczej w Polsce. Przyczyny takiego stanu rzeczy dostrzegam w ciągłej liberalizacji zwiększającej dostęp do polskiej żywności na rynkach ościennych. CEFTA, która weszła w życie w 1994 roku była dla nas osnową, na której zbudowaliśmy obecność na rynkach Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii. W momencie wejścia do UE mieliśmy niespełna 4 mld eksportu żywności, w 2016 roku przebiliśmy 25 mld. Jest dla mnie ewidentne, że otwarty rynek służy polskiej branży spożywczej. Dlatego polską racją stanu jest wspieranie otwartego handlu artykułami spożywczymi tak szeroko jak to możliwe – dodał.

Cały artykuł w serwisie www.portalspozywczy.pl.

09.05.2017

W marcu wzrosły przewozy ładunków

Jak podał Główny Urząd Statystyczny w marcu przewozy ładunków wzrosły rok do roku o 11,1% i wyniosły 45,4 mln t. W transporcie kolejowym w tym miesiącu były one wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 4,2% i osiągnęły wartość 20,4 mln t. Lider krajowego rynku kolejowych przewozów towarowych, Grupa PKP Cargo, uzyskała w badanym okresie 52,29% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,6% pod względem masy towarowej.

W marcu 2017 r. Grupa przewiozła 9,09 mln t towarów, o 16,5% więcej niż w marcu roku 2016. Wykonana praca przewozowa wyniosła 2,37 mld tkm, o 7,7% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Spółka zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kontenerów, kamienia, ropy i przetworów naftowych, cementu, rud metali oraz towarów z grupy „pozostałe ładunki“.

Większe przewozy węgla kamiennego to, jak informuje zarząd, efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, a także intensyfikacji przewozów dla czołowej elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych linii kolejowych. Zwiększył się także import węgla kamiennego ze Wschodu w związku z wysoką produkcją energii.

Przyrost przewozów kontenerów to z kolei wynik m.in. większych transportów do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększonych przewozów zbóż w kontenerach oraz samochodów.

Cały artykuł w serwisie www.pgt.pl.

21.04.2017

Wchodzi w życie ustawa o monitorowaniu przewozu towarów

18 IV 2017 r. weszła w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada dodatkowe obowiązki na transport tzw. artykułów wrażliwych. Funkcjonariusze już teraz zapowiadają wzmożone kontrole na każdym etapie łańcucha dostaw.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów została przyjęta przez Senat 9 III 2017 roku. Nowa Ustawa określa zasady systemu śledzenia przewozu tzw. towarów wrażliwych, a także wskazuje odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z kontrolą przewozu na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli podmiotu wysyłającego, nadawcy, przewoźnika i odbiorcy.

Celem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów jest uszczelnienie systemu podatku VAT, a tym samym marginalizowanie korzyści finansowych na rzecz szarej strefy. W związku z tym, nowe prawo nakłada na podmioty gospodarcze dodatkowe obowiązki związane z transportem niektórych artykułów. Ma to zastosowanie szczególnie przy przewozie tzw. towarów wrażliwych, takich jak: olej rzepakowy (1), susz tytoniowy, paliwo czy alkohol.

Ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców wyjaśnia, jak należy przygotować się do wprowadzonych zmian. Aby spełnić wszystkie wymogi formalne stawiane przez nową Ustawę, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W tym celu warto zapoznać się z instrukcją elektronicznej rejestracji Systemu Informacyjnego Służby Celnej – rekomenduje Łukasz Włoch, ekspert OCRK.

Procedurę rozpoczynamy od wypełnienia w PUESC deklaracji odnośnie przewożonego towaru, następnie system generuje numer referencyjny, który powinien zostać przekazany przewoźnikowi oraz odbiorcy dostawy. Dodatkowo, przewoźnik oraz odbiorca towaru zobligowani są do wypełnienia w systemie informacji o transporcie już po wykonaniu zlecenia. Jest to dosyć skomplikowany proces, a musimy jeszcze pamiętać o sytuacjach, gdy zmieniamy dane któregokolwiek z podmiotów, wówczas musimy dokonać zmian w systemie, w zasadzie w czasie rzeczywistym – dodaje Włoch.

Pomimo, że akt legislacyjny wchodzi w życie już dzisiaj, to jednak Ustawa pozostawia pewien okres na zapoznanie się z systemem monitorowania. Dopiero z dniem 1 maja 2017r., będą egzekwowane przepisy artykułów 21–32, artykułu 34 oraz artykułu 35, punkt 2, mówiące o możliwości nakładania kar na przewoźników, a także strony wysyłające i odbierające towar. Kary pieniężne mogą sięgać nawet do 20 000 zł.

Cały artykuł w serwisie www.autotransport.pl.

14.04.2017

Ekspert: poprawa sieci kolejowej kluczem do rozwoju transportu intermodalnego

Kluczem do rozwoju w Polsce transportu intermodalnego, wykorzystującego więcej niż jeden rodzaj transportu, jest poprawa sieci kolejowej – powiedział w Gdańsku jeden z ekspertów tej branży podczas V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017.

„Żeby przewozy intermodalne były atrakcyjne, to państwo powinno zadbać jako właściciel o sieć kolejową. Dziś sieć kolejowa w Polsce jest bardzo słaba i ma bardzo niską prędkość handlową (to prędkość liczona jako iloraz odległości między punktami początkowym i końcowym trasy oraz czasu jej pokonania – PAP). Dochodzi do tego, że wyjazd ciężarówką z portu jest łatwiejszy i logistycznie bardziej sprawny niż przejazd koleją” – przekonywał ekspert rynku przewozów intermodalnych Janusz Zubrzycki.

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.

13.04.2017

Nasze życzenia dla Państwa

kartka_swiateczna2017

28.02.2017

Modernizacja portów w Szczecinie i Świnoujściu zapewniona dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej została podpisana umowa o finansowanie inwestycji, pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ramach umowy bank udzieli spółce kredytu do wysokości 163,5 mln złotych.

Fundusze otrzymane w ramach umowy będą stanowiły ważne źródło finansowania programu inwestycyjnego ZMPSŚ S.A., planowanego do realizacji w ramach perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.

15.02.2017

Raport o stanie sektora MSP (2016)

Przedsiębiorstwa w Polsce tworzą blisko 3/4 PKB, a małe i średnie firmy generują połowę PKB. Spośród wszystkich grup przedsiębiorstw największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa – ponad 30%. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała 19. edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Obejmuje on przekrojową analizę danych statystycznych GUS, Eurostat, Global Entrepreneurship Monitor, wyniki badań własnych PARP oraz badań zewnętrznych w okresie 2014-2016.

Cały artykuł w serwisie www.parp.gov.pl.

05.02.2017

Odszedł na wieczną wachtę

W sobotę, 4 lutego zmarł Jan Waraczewski, znakomity muzyk i żeglarz, dla wielu z nas serdeczny kolega i przyjaciel. Odszedł prawy człowiek, wieloletni koncertmistrz i dyrygent Orkiestry Symfonicznej szczecińskiej Filharmonii, inicjator budowy obecnej siedziby Filharmonii, pomysłodawca i organizator czternastu kolejnych dorocznych Koncertów na Wodzie na jego ukochanej przystani Jacht Klubu AZS.

muzyka nad wodą 2012 091

Przed rokiem gratulowaliśmy mu otrzymania, w półwiecze jego pracy artystycznej, Medalu za Zaslugi dla Szczecina. W minionym roku minęło także 50 lat jego pasjonowania się, chyba na równi z muzyką, żeglarstwem. Obie pasje, angażowanie się w działalność pro publico bono, a przy tym pogodny i zawsze zyczliwy stosunek do innych ludzi, zjednały Janowi Waraczewskiemu liczne grono sympatyków i przyjaciół.

Cześć Jego pamięci.

W imieniu zespołu CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. oraz całej bliskiej Mu Społeczności Moja Łasztownia

Laura Hołowacz
Prezes CSL

27.01.2017

W miejsce Hanjina

Południowokoreański koncern budowlany SM (Samra Midas) Group uruchomił najnowszy na świecie serwis kontenerowy, pod nazwą SM Line. Jest on oparty na majątku Hanjin Shipping, armatora, który zbankrutował jesienią ub.r. Inauguracja działalności odbyła się symbolicznie w dawnym biurze Hanijna w Seulu. To nie pierwsze przejęcie koncernu w branży morskiej. W 2013 r. koncern nabył pakiet większościowy bankrutującego armatora Samsun Logix.

SM Group zakupiła połączenia Hanjina na Pacyfiku i w Azji razem z 21 kontenerowcami o pojemności od 4 tys. TEU do 6,5 tys. TEU. Pierwszy serwis ruszyć ma w marcu br. Niewykluczone, że SM Line utworzy alians żeglugowy wspólnie z innymi południowokoreańskimi armatorami jak Hyundai, Sinokar czy Heung-a. Docelowo SM Line chce dysponować kontenerowcami o łącznej pojemności 110 tys. TEU, zapowiadając m.in. zamówienia na nowe statki. Taka wielkość floty pozwoli na znalezienie się w gronie 20 największych operatorów na świecie.

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.