Aktualności

24.04.2019

Logistyka 4.0 – CSL Internationale Spedition kreuje nowe trendy i poszerza ofertę dla klientów

Informatyzacja procesów między klientem, a firmą spedycyjną jest przyszłością logistyki. Dzisiaj najcenniejszą walutą nie jest już pieniądz, a czas oraz informacja. Firma CSL Internationale Spedition poszerza zakres swoich usług promując inicjatywę Logistyki 4.0. Na czym ona polega? Jak tłumaczy Przemysław Hołowacz jest to proces szerokiej technologizacji wszelkich procesów, co ma pozwolić na zaoszczędzenie czasu, poprawę wzajemnych relacji oraz wyeliminowaniu błędów.

Koniec przepisywania informacji z kartek, koniec przekazywania skanów dokumentów z działu do działu lub przesyłania ogromnej ilości informacji pocztą elektroniczną. Firma CSL Internationale Spedition jako jeden z europejskich liderów na rynku spedycji morskiej i lądowej promuję idee Logistyki 4.0. Wdrażane przez naszą firmę inicjatywy i pomysły mają na celu doprowadzenie do sprawnego przepływu informacji pomiędzy CSL a klientami: – Obecnie w logistyce traci się bardzo dużo czasu na tzw. „działania papierowe” czyli drukowanie, skanowanie, kserowanie, podpisywanie i wysyłanie danych. Nie są one zwykle w formatach przetwarzanych. Nasz cel jest taki by wprowadzać jedną informację do systemu i doprowadzić do takiego jej obiegu żeby każdy z zainteresowanych podmiotów miał do niej dostęp na poszczególnym etapie działania. Wymaga to wdrożenia jednolitego systemu, który doprowadzi do stworzenia pewnego łańcucha logistycznego. Dla mnie Logistka 4.0 to troska o najważniejszą walutę na świecie, ważniejszą niż dolary czy euro, mowa oczywiście o informacji. CSL Internationale Spedition wspólnie ze spółką CSL Inspire planuje stworzenie platformy Cyfrowy CSL, która będzie udogodnieniem dla naszych klientów, dla partnerów oraz partnerów naszych partnerów, tak by każda osoba z nami współpracująca mogła brać udział w dynamicznym procesie przekazywania informacji. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i na dynamiczne, pozbawione błędów procesy – wyjaśnia Przemysław Hołowacz, kierownik ds. marketingu firmy CSL Internationale Spedition. Na początku platforma cyfrowa firmy CSL dostępna będzie tylko dla klientów i partnerów naszej firmy, ale efektywna logistyka będzie wymagała w przyszłości stworzenia czegoś większego czyli np. udostępnienia koncepcji klientom zewnętrznym. Nad koncepcją CSL World trwają obecnie prace i jak zapewnia Przemysław Hołowacz będzie to koncepcja, która może mieć wielkie znaczenie dla całego rynku logistyki w Polsce i w Europie.

Logistyka 4.0 zmienia także funkcję logistyka z sekretarza na opiekuna klienta, osobę, której zadaniem będzie doradzanie i przeprowadzanie klienta przez poszczególne etapy systemu informatycznego. Za infrastrukturę technologiczną Cyfrowego CSL odpowiedzialna jest spółka CSL Inspire: – Wdrożenie ERP i Cyfrowego CSL wpłynie na znaczącą oszczędność czasu w naszej firmie, utrzymujemy kadrę kierując uwagę pracowników bardziej na obsłudze klientów i spełnianiu ich oczekiwań, a nie na sprawach administracyjnych. Pracownik CSL nie będzie tylko działać operacyjnie, ale i wspierać, doradzać, komunikować się bezpośrednio. Chcemy jeszcze szerzej „dopieszczać” naszych klientów. Oczekiwania wobec firm logistycznych się zmieniają, nasi partnerzy doceniają postęp technologiczny naszej firmy, nowoczesne rozwiązania służą wszystkim stroną, bo klienci też oszczędzają czas, a przy okazji mają gwarancję poprawności działania na wszystkich etapach pracy – dodaje Przemysław Hołowacz.

Firma CSL Internationale Spedition od zawsze chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Już 28 maja w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni odbędzie się konferencja „Logistic Innovation Day” – podczas spotkania szerzej zaprezentuje się spółka CSL Inspire oraz koncepcja Logistyki 4.0 – więcej informacji na ten temat już wkrótce!

11.04.2019

Terminal śródlądowy CCIC – wielka inwestycyjna szansa dla Pomorza Zachodniego

Powstanie intermodalnego terminala śródlądowego w Szczecinie zdecydowanie otworzy nowe możliwości i ułatwi transport towarów w stronę Niemiec i Skandynawii. Będzie on bazować na transporcie kolejowym. Inwestycja jest warta ponad 80 milionów złotych i będzie to jedna z najważniejszych inwestycji w branży przeładu.

Więcej o nowym projekcie CSL – CCIC Intermodal Depo Dunikowo w artykule szczecinbiznes.pl oraz na stronie ccic.pl.

21.03.2019

CSL Internationale Spedition pełni usługi najwyższej jakości. Firma uzyskała ponownie certyfikat AEO

Certyfikat AEO czyli Autohorised Ekonomic Operators AEO przyznawany jest w wolnym tłumaczeniu „Upoważnionym przedsiębiorcom”. Jest to przedsiębiorca, który jest wiarygodny w całej Unii Europejskiej w zakresie swoich operacji celnych i w związku z tym przysługuje mu prawo do uzyskania korzyści na obszarze wspólnoty. Uzyskanie tego statusu szczególne znaczenie ma dla przewoźników, spedytorów, agencji celnych, czyli wszystkich podmiotów, które świadczą usługi związane z przewozem towarów na rzecz importerów i eksporterów.  Certyfikat AEO w formule AEOF ponownie uzyskała firma CSL Internationale Spedition.

Od 2016 roku w życie wszedł Unijny Kodeks Celny, który obliguje wszystkich posiadaczy ceryfikatu AEO do ponownej oceny. Recertyfikacja to proces złożony, w który zaangażowanych było zarówno wielu pracowników firmy CSL Internationale Spedition oraz radca prawny i Administrator Systemu IT. Celem było ponowienie certyfikatu jako potwierdzenia najwyższej jakości usług pełnionych przez firmę.  – Prace przygotowujące do wypełnienia kwestionariusza podjęte zostały już na początku roku 2018 roku ze względu na szeroki zakres informacji do zawarcia w dokumentacji przekazywanej Izbie Administracji Skarbowej. By uzyskać ponowny certyfikat firma musiała wykazać się informacjami zarówno w kwestiach celnych jak i prawnych. Nie bez znaczenia były także kwestie informatyczne i dotyczące cyber bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa fizycznego obiektów, w których prowadzona jest działalność  –  mówi Urszula Rogula, członek zespołu wdrażającego program recertyfikacji AEO, pełnomocnik ds. jakości w firmie CSL Internationale Spedition.

Z punktu widzenia Agencji Celnej, która jest jednym z filarów działalności firmy, uzyskanie ponownego certyfikatu AEO było bardzo istotne. CSL Internationale Spedition zostało dobrze ocenione przez upoważnione do tego instytucje.  Istnieją trzy rodzaje świadectw AEO, o których uzyskanie można się starać: AEOC uproszczenie celne, AEOS bezpieczeństwo i ochrona,  AEOF uproszczenie celne/bezpieczeństwo i ochrona. Nasza firma posiada certyfikat w pełnym zakresie AEOF, tj. upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń oraz bezpieczeństwa i ochrony: –  Mając taki certyfikat jesteśmy „Uprawnionym przedsiębiorcom” zweryfikowanym przez Izbę Administracji Skarbowej. Stajemy się podmiotem bezpiecznym i zaufanym, weryfikowane są kwestie przestrzegania przepisów celnych, procedur, kwestie finansowej stabilności firmy i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Każdy klient zgłaszając się do firmy CSL Internationale Spedition może być pewien, że rozmawia z partnerem godnym zaufania, zweryfikowanym przez najwyższe państwowe organy kontrolne. Podczas audytów przeprowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej kontroli poddana została cała ścieżka realizowania usługi – od momentu przyjęcia zlecenia, poprzez realizację zlecenia, po wystawienie faktury. Kwestie bezpieczeństwa zawsze były dla nas priorytetem, a w ostatnim czasie firma poczyniła szereg inwestycji technologicznych, które wyprzedzają konkurencje jeżeli chodzi o zabezpieczenie informacji w sieci – dodaje Anna Herman, główny księgowy w firmie CSL Internationale Spedition.

Dla firmy uzyskanie kolejnego certyfikatu jest powodem do dumy i dowodem na to, że CSL działa sprawnie, a system działania nie tylko nie stracił na jakości, a wręcz przeciwnie dynamicznie się rozwija. – Zespół pracujący nad recertyfikacją był dość duży. Project Menagerem była Pani Prezes Laura Hołowacz, współpracowaliśmy z naszym radcą prawnym, a pełnomocnikiem ds. jakości była Pani Urszula Rogula. Warte docenienia jest także zaangażowanie informatyków oraz koleżanek z agencji celnej. Odbyło się wiele spotkań i krok po kroku wypełnialiśmy kwestionariusze konieczne do wypełnienia. Musieliśmy zweryfikować nasze procedury i uzupełnić o zmieniające się wymagania – dodaje Anna Herman.

Korzyści przysługujące upoważnionym przedsiębiorcom uzależnione są od rodzaju statusu AEO. Wynikają one bezpośrednio z przepisów prawa unijnego i obejmują między innymi: mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych m.in. odprawa scentralizowana. Ważne jest także uznawanie statusu AEO w całej UE oraz z krajami partnerskimi, z którymi UE podpisała odpowiednią umowę. Wszystkie wspomniane korzyści są bardzo istotne dla działania i dynamicznego rozwoju firm branży TSL takich jak CSL Internationale Spedition.

CSL Internationale Spedition doskonale zaczyna rok 2019. Firma ma wiele planów dotyczących rozwoju – mowa zarówno o rozwijaniu dotychczasowych usług jak i działaniu nowych podmiotów takich jak CSL Inspire czy Intermodal Depo Dunikowo.

14.10.2018

Tak wprowadza się zmiany, które robią różnicę

Bezprecedensowy projekt szkoleniowy prowadzi CSL Internationale Spedition we współpracy z firmą Szkolenia dla biznesu Katarzyny Dujanowicz. Ta kompleksowa współpraca może być wzorem dla odważnych organizacji, które chcą w długiej perspektywie zmienić sposób funkcjonowania i wyprzedzić konkurencję o dwie długości.

Cały artykuł w serwisie szczecinbiznes.pl.

25.09.2018

CSL łączy przedsiębiorców i dzieli się wiedzą

Już 2 października w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbędzie się „Polsko – Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni/ Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem.” Jest to pierwsza tego typu inicjatywa organizowana przez naszą firmę oraz partnerów; Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Gminę Miasto Szczecin, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz firmę MN Legal. Podczas spotkania poruszony zostanie szereg pasjonujących, wartościowych merytorycznie tematów. Ta wiedza przyda się każdemu przedsiębiorcy planującemu działanie na rynku niemieckim. Na wydarzenie nadal można się zapisać – serdecznie zapraszamy!

To share knowledge and experience – cenna wymiana wiedzy

Misją firmy CSL Internationale Spedition jest poprzez swoje działanie rozwijanie gospodarki Szczecina i Pomorza Zachodniego. Udało nam się powołać do życia prężnie działające Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, które jest nie tylko instytucją kultury, ale i miejscem dobrym na wszelkiego typu konferencje, spotkania i eventy. Zależy nam na tym żeby łączyć przedsiębiorców i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, stąd inicjatywa organizacji wydarzenia „Polsko – Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni (Szczecin)/ Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem.”, które odbędzie się w Starej Rzeźni już 2 października: – To będzie wydarzenie cykliczne, pierwszym wybranym przez nas tematem jest wymiana gospodarcza i współpraca między Polską i Niemcami.  Poruszymy tematy dotyczące gospodarki województwa zachodniopomorskiego, ale i landów niemieckich. Chcemy także poświęcić uwagę kilku branżom, będzie panel poświęcony branży e-commerce jak również nie zabraknie dyskusji o zmianach w strefach ekonomicznych. Dodatkowym tematem będzie wpływ informatyki i rozwoju IT na biznes. Będziemy prezentować nowinki technilogiczne i możliwości rozwoju tej branży – mówi Marta Bartoszek, Kierownik Oddziału Spedycji Lądowej CSL Internationale Spedition.

– Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami na Pomorzu Zachodnim bądź w Niemczech, chcą rozwinąć swój oddział, zobaczyć jak działa rynek, jak zdobywać kontrahentów. Dotykać to będzie branż e-commerce i stref ekonomicznych, ale nie ograniczamy się do zapraszania tylko i wyłącznie przedsiębiorców działających w tych sektorach – dodaje Marta Bartoszek.

Jakie tematy zostaną poruszone?

W pierwszym panelu powiemy co niemieckim firmom może zaoferować Pomorze Zachodnie, a co firmom polskim landy z Niemiec – jest to o tyle ciekawy wątek, że będzie okazja do porównania ulg podatkowych, systemów zachęt czy możliwościach dofinansowywania bieżących programów operacyjnych. Kolejnym istotnym tematem będzie dyskusja na temat rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim, poruszone zostaną takie aspekty jak zdobywanie zleceń i budowanie bazy kontaktów czy formy promocji na rym rynku. Panel „Szanse i wyzwania branży e-commerce” zacznie się ok. godziny 12.20, następnie poruszymy temat dotyczący inwestowania w strefach ekonomicznych by na koniec porozmawiać o trendach, nowościach i perspektywach w branży IT. Jak więc widać szerokie spektrum tematyczne powinno dotrzeć do wszystkich przedsiębiorców planujących aktywny rozwój swojej działalności biznesowej.

Podczas wydarzenia forma CSL Internationale Spedition będzie mieć przestrzeń do prezentowania swojej działalności: – Powiemy o naszej firmie w panelu pierwszym, ale i w panelu dotyczącym branży e-commerce, gdzie zaprezentujemy projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo. Mamy duże doświadczenie w branży logistycznej, skończyliśmy 20-lat, jestem więc przekonana, że podczas takiego wydarzenia będziemy mogli podzielić się z innymi przedsiębiorcami swoim doświadczeniem, ale i zaprezentować plany na przyszłość, a tych jest całe mnóstwo – dodaje Marta Bartoszek. – Tematyka była burzą mózgów ze strony organizatorów, zaczęło się to od spotkania CSL Internationale Spedition z firmą MN Legal, stwierdziliśmy, że warto takie wydarzenie zorganizować, następnie poprosiliśmy o wsparcie Urząd Marszałkowski, tutaj wielką rolę odegrał Jacek Wójcikowski , który aktywie włączył się w przygotowanie organizacyjne i programowe naszego wydarzenia – dodaje nasza ekspertka.

Po przerwie obiadowej odbędzie się giełda kooperacyjna. Stoliki eksperckie będą poświęcone między innymi wsparciu w inwestycjach, tematyce gospodarki niemieckiej, branży e-commerce, logistyce czy rozmaitym zagadnieniom prawnym. Serdecznie zapraszamy by być z nami już 2 października!

25.09.2018

Klasyczne samochody – niezwykły fotograficzny zapis, niezwykłego motoryzacyjnego wydarzenia

Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia oraz firma CSL Internationale Spediotion Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na premierę albumu „Classic Cars”. Wydarzenie odbędzie się już 1 października o godzinie 18.00 w Starej Rzeźni. Jest to trzeci album wydany przez naszą instytucję. Będzie on do nabycia w Kubryku Literackim.

„Classic Cars” to już trzeci album wydany przez Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia przy wsparciu firmy CSL Internationale Spedition. Pierwszy to fotograficzny zapis tego jak rewitalizowana była Stara Rzeźnia i Łasztownia, drugi to zbiór fotografii ze wszystkich zlotów żaglowców The Tall Ship Races. Trzecie dzieło powstałe przy udziale fotografów Szczecińskiego Towarzystwa Fotografii to zbiór kilkudziesięciu fotografii powstałych na zlocie klasycznych samochodów w naszym regionie. To nie są zwykłe samochody, to dosłownie zabytki na kółkach. Wszystkie w doskonałym stanie, jeżdżące, często biorące udział w wyścigach. Dokumentowanie tego wydarzenia było pasjonujące, a efekty, które zobaczymy w albumie są naprawdę godne uwagi: – Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne współpracuje z firmą CSL od dłuższego czasu, ta współpraca zaczęła się jeszcze nim powstała Stara Rzeźnia jako instytucja kultury. Autoklub Szczecin zgłosił się do Pani Prezes Laury Hołowacz z pomysłem aby rajd Baltic Classic, który odbył się w ubiegłym roku miał swój przystanek właśnie Łasztownię, w toku różnych działań wyszło tak, że samochody jednak na Starą Rzeźnię nie zajechały, ale fotograficy STF zostali zaangażowani w fotografowanie zachodniopomorskiej części rajdu, tak powstał poważny materiał zdjęciowy, który przybrał postać albumu – mówi Tomasz Siedler, Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. W albumie są zdjęcia 15 fotografów, znaczna większość to artyści zrzeszeni w szczecińskim towarzystwie. Zdjęć powstało ponad 8 tysięcy, do albumu trafiło nieco ponad 280. Wybór był wielkim wyzwaniem: – Selekcja była daleko idąca, ale przecież pracując przy innych wydawnictwach z firmą CSL, zwłaszcza przy albumie o The Tall Ship Races przećwiczyliśmy umiejętność wybierania najlepszych i najciekawszych ujęć  – dodaje Bodek Macal, członek Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Jakie zdjęcia zobaczymy w albumie? To jest bardziej wydawnictwo dla miłośników fotografii czy może bardziej dla miłośników motoryzacji i klasycznych samochodów? Jak mówią inicjatorzy powstania albumu jest to taki rodzaj wydawnictwa, który powinien zainteresować wszystkich ze względu na swoją wysoką wartość artystyczną: – Jest to publikacja, która jest przeznaczona dla wszystkich, którzy lubią stare samochody , dla posiadaczy, kolekcjonerów i dla wszystkich miłośników starych rzeczy. Od samochodów z początków ubiegłego wielu z kołami szprychowymi, po Porsche, Ferrari z lat 60 i 70 ubiegłego wieku. Od modeli starszych po relatywnie młode, ale już kwalifikowane jako Oldtimery, pojazdy o charakterze zabytkowym – zapowiada Tomasz Seidler. – Wszystkie wydane przez nas i CSL albumy mają wspólną linię, wspólny format, z albumu na album rośnie jego grubość – dodaje prezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. – Większość tych auto to ślicznotki na kołach, nie trzeba być miłośnikiem motoryzacji żeby bez pamięci się w nich zakochać. Mam ogromny sentyment do tych starych aut i cieszyłem się, że możemy je zobaczyć w czasie wyścigu. Możliwość fotografowania ich to wielka przyjemność, tym bardziej zachęcamy na wernisaż – dodaje Bodek Macal.

Wstęp do albumu napisał sam Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który otrzymał również zaproszenie na wernisaż: – Szczecin jest miastem, które miało znaczący udział w rozwoju motoryzacji w Polsce i na świecie. To tutaj powstała firma „Stoewer”- jeden z pionierów rynku samochodowego w Europie, produkująca przed wojną znakomite i innowacyjne pojazdy. Z kolei w polskim już Szczecinie tworzony był legendarny motocykl „Junak” – do dziś obiekt pożądania wielu kolekcjonerów.
Pomimo tego, że w dniu dzisiejszym z taśm montażowych szczecińskich fabryk nie zjeżdża już żaden samochód czy motocykl to duch wielkiej motoryzacji wciąż jest tutaj obecny i silnie oddziałuje na moje zainteresowania, jak i wielu innych miłośników klasycznych pojazdów. Dużą popularnością cieszy się nie tylko stała ekspozycja Muzeum Techniki i Komunikacji, ale także rajdy zabytkowych maszyn, takie jak „The Baltic Classic Rally” czy „Rallye Stettiner Haff”. Jestem przekonany, że niniejszy album, pełen wyjątkowych i oryginalnych ujęć pięknych pojazdów będzie stanowił obowiązkową pozycję dla każdego fana motoryzacji – napisał Piotr Krzystek.

Premiera albumu „Classic Cars” będzie mieć miejsce w Starej Rzeźni już 1 października o godzinie 18.00. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

19.09.2018

Promocja Albumu Classic Car

Promocja Albumu Classic Car: premiera 1.10.2018 o godz.18:00 Stara Rzeznia

Album będzie do nabycia w Kubryku Literackim.

Informacje na temat promocji: Tomasz Seidler tel. 609 125 956.

 

19.09.2018

CSL łączy przedsiębiorców i dzieli się wiedzą

Już 2 października w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbędzie się „Polsko – Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni/ Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem.” Jest to pierwsza tego typu inicjatywa organizowana przez naszą firmę oraz partnerów; Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Gminę Miasto Szczecin, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz firmę MN Legal. Podczas spotkania poruszony zostanie szereg pasjonujących, wartościowych merytorycznie tematów. Ta wiedza przyda się każdemu przedsiębiorcy planującemu działanie na rynku niemieckim. Na wydarzenie nadal można się zapisać – serdecznie zapraszamy!

To share knowledge and experience – cenna wymiana wiedzy

Misją firmy CSL Internationale Spedition jest poprzez swoje działanie rozwijanie gospodarki Szczecina i Pomorza Zachodniego. Udało nam się powołać do życia prężnie działające Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, które jest nie tylko instytucją kultury, ale i miejscem dobrym na wszelkiego typu konferencje, spotkania i eventy. Zależy nam na tym żeby łączyć przedsiębiorców i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, stąd inicjatywa organizacji wydarzenia „Polsko – Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni (Szczecin)/ Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem.”, które odbędzie się w Starej Rzeźni już 2 października: – To będzie wydarzenie cykliczne, pierwszym wybranym przez nas tematem jest wymiana gospodarcza i współpraca między Polską i Niemcami.  Poruszymy tematy dotyczące gospodarki województwa zachodniopomorskiego, ale i landów niemieckich. Chcemy także poświęcić uwagę kilku branżom, będzie panel poświęcony branży e-commerce jak również nie zabraknie dyskusji o zmianach w strefach ekonomicznych. Dodatkowym tematem będzie wpływ informatyki i rozwoju IT na biznes. Będziemy prezentować nowinki technilogiczne i możliwości rozwoju tej branży – mówi Marta Bartoszek, Kierownik Oddziału Spedycji Lądowej CSL Internationale Spedition.

– Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami na Pomorzu Zachodnim bądź w Niemczech, którzy chcą rozwinąć swój oddział, zobaczyć jak działa rynek, jak zdobywać kontrahentów. Dotykać to będzie branż e-commerce i stref ekonomicznych, ale nie ograniczamy się do zapraszania tylko i wyłącznie przedsiębiorców działających w tych sektorach – dodaje Marta Bartoszek.

Jakie tematy zostaną poruszone?

W pierwszym panelu powiemy co niemieckim firmom może zaoferować Pomorze Zachodnie, a co firmom polskim landy z Niemiec – jest to o tyle ciekawy wątek, że będzie okazja do porównania ulg podatkowych, systemów zachęt czy możliwości dofinansowywania  z bieżących programów operacyjnych. Kolejnym istotnym tematem będzie dyskusja na temat rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim, poruszone zostaną takie aspekty jak zdobywanie zleceń i budowanie bazy kontaktów czy formy promocji na tym rynku. Panel „Szanse i wyzwania branży e-commerce” zacznie się ok. godziny 12.20, następnie poruszymy temat dotyczący inwestowania w strefach ekonomicznych by na koniec porozmawiać o trendach, nowościach i perspektywach w branży IT. Jak więc widać szerokie spektrum tematyczne powinno dotrzeć do wszystkich przedsiębiorców planujących aktywny rozwój swojej działalności biznesowej.

Podczas wydarzenia firma CSL Internationale Spedition będzie mieć przestrzeń do prezentowania swojej działalności: – Powiemy o naszej firmie w panelu pierwszym, ale i w panelu dotyczącym branży e-commerce, gdzie zaprezentujemy projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo. Mamy duże doświadczenie w branży logistycznej, skończyliśmy 20-lat, jestem więc przekonana, że podczas takiego wydarzenia będziemy mogli podzielić się z innymi przedsiębiorcami swoim doświadczeniem, ale i zaprezentować plany na przyszłość, a tych jest całe mnóstwo – dodaje Marta Bartoszek. – Tematyka była burzą mózgów ze strony organizatorów, zaczęło się to od spotkania CSL Internationale Spedition z firmą MN Legal, stwierdziliśmy, że warto takie wydarzenie zorganizować, następnie poprosiliśmy o wsparcie Urząd Marszałkowski, tutaj wielką rolę odegrał Pan Jacek Wójcikowski , który aktywie włączył się w przygotowanie organizacyjne i programowe naszego wydarzenia – dodaje nasza ekspertka.

Po przerwie obiadowej odbędzie się giełda kooperacyjna. Stoliki eksperckie będą poświęcone między innymi wsparciu w inwestycjach, tematyce gospodarki niemieckiej, branży e-commerce, logistyce czy rozmaitym zagadnieniom prawnym. Serdecznie zapraszamy by być z nami już 2 października!

27.08.2018

Akademia liderów CSL

Firma CSL Internationale Spedition funkcjonuje na rynku już ponad 20 lat! Rok 2017 był rekordowy jeżeli chodzi o liczbę obsłużonych klientów i przeładunków. Wszystko wskazuje na to, że rok bieżący będzie podobny albo jeszcze lepszy. Dynamiczny rozwój determinuje w firmie zmiany i konieczność rozwijania kadr. Taką rolę pełni Akademia Liderów CSL. Na czym polega?

Akademia Liderów CSL Internationale Spedition to inicjatywa własna firmy, której celem jest rozwijanie potencjału kierowników zespołów, ale także pojedynczych pracowników przed którymi firma stawia nowe wyzwania zawodowe. Obecnie w szkoleniach podzielonych na kilka etapów bierze udział ponad 30 pracowników firmy: – Naszych pracowników szkolą doskonali eksperci Katarzyna Dujanowicz, Grzegorz Dujanowicz, Julija Słaby. Są ogromne zmiany w naszej firmie. Nauczyliśmy się nowych zasad, uczymy się komunikacji, wspólnego działania w sposób otwarty. Rośnie w naszej firmie świadomość procesowa. Kompleksowość usług jest bardzo ważna, wzrost świadomości proceowej to jeszcze wyższa jakość pełnionych usług, a to jest dla nas najważniejsze, bo tego właśnie oczekują klienci zarówno Spedycji Morskiej i Lądowej jak i Agencji Celnej – mówi Laura Hołowacz, Prezes Firmy CSL Internationale Spedition. Szkolenia uczą owartości, rozmawiania o pracy i ewentualnych problemach, które pojawiają się podczas realizacji zadań. Cel to poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia w poszczególnych zespołach w firmie. – Nauczyliśmy się, że możemy mieć różne poglądy, ale o to chodzi żeby rozmawiać, znajdować rozwiązania i żeby te wszystkie rzeczy wspólnie realizować. W naszej firmie wiele osób podejmuje wyzwania przy wsparciu kierowników i liderów. Podnosimy kompetencje naszych pracowników, pojawiają się nowe osoby, mogłabym wymienić kilkanaście nazwisk pracowników dynamicznie się rozwijających i mocno wspierających naszą firmę. Te zmiany wymagają utrwalenia, ale widzę jednoznacznie, że idziemy w dobrym kierunku, w kierunku rozwoju – dodaje Prezes Laura Hołowacz.

Pracownicy firmy CSL Internationale Spedition doceniają możliwość brania udziału w szkoleniach rozwojowych wpływających nie tylko na poprawę wiedzy merytorycznej, ale i na rozwój tzw. „kompetencji miękkich”. Jest to cenne szczególnie w kontekście pracy w grupie czy realizacji nowych zadań wytyczanych przez firmę: – Ludzie są zadowoleni ze szkoleń, robimy ankiety i oceny tych sesji. Szkolenia to duży wysiłek dla naszych pracowników, myślę, że doceniają je i potrafią zastosować wskazówki w praktyce. To praca nad sobą, odpowiedź na pytania „Kim jestem”, „Co robię w organizacji?”, „Ile znaczy moja praca?”. Szkolenia typu „Points of You” na kartach dotykają często osobistej strony naszych pracowników, nie jest to terapia, ale na pewno otwiera naszych pracowników i pozwala im na otwarcie się i wytłumaczenie pewnych procesów i emocji – tłumaczy Prezes Laura Hołowacz.

Szkolenia w ramach Akademii Liderów CSL będą kontynuowane po wakacjach. Już wkrótce na naszym portalu opinie pracowników firmy CSL Internationale Spedition na temat zdobytej podczas szkoleń wiedzy i możliwości jej wykorzystania.

13.08.2018

CSL w kapitule konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu”

– Jesteśmy jako firma CSL Internationale Spedition członkiem kapituły konkursu „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego polega na promowaniu firm funkcjonujących w naszym regionie – mówi Prezes firmy CSL. Przedsiębiorcy  będą mieli szansę na szeroką kampanię promującą ich działalność. Podczas kampanii, przewidziany jest szereg działań reklamowych, przede wszystkim w internecie. Filmy promujące laureatów i zwycięzców konkursu emitowane będą w serwisach: YouTube, Ipla.pl i Tvn.pl. Ponadto przewidziana jest kampania odsłonowa (Onet.pl, Wp.pl), rich media oraz działania w mediach społecznościowych. W kampanię zaangażowani będą również influencerzy. Na czym w ocenie młodych przedsiębiorców i start upów skupi się Prezes Laura Hołowacz?

Kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”oraz konkurs dla przedsiębiorców „Twój biznes pod banderą sukcesu” realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” skierowany jest do właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. By wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.biznes.wzp.pl. Trzydzieści przedsiębiorstw wyróżniających się m.in. pomysłowością i kreatywnością zakwalifikuje się do drugiego etapu konkursu. Ich firmy zostaną przedstawione w spotach reklamowych i będą pokazywane w Internecie. Kluczowym etapem konkursu będzie głosowanie na zwycięzców, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy województwa. Na stronie internetowej konkursu uruchomiony zostanie dedykowany system o oryginalnej mechanice gry w konwencji giełdy. W kapitule konkursu zasiadać będzie Prezes Firmy CSL Internationale Spedition Laura Hołowacz: – Jest to konkurs promujący przedsiębiorczość. Rozwój biznesu w regionie zależy od tego w jaki sposób instytucje publiczne będą wspierać młodych przedsiębiorców. Konkurs zaprasza do udziału młodych przedsiębiorców, stawiających w biznesie swoje pierwsze kroki. Jest to ważne, bo Szczecin i region dynamicznie się zmieniają, powstają nowe firmy, jest coraz więcej innowacyjnych pomysłów. Będziemy pokazywać Województwo Zachodniopomorskie jako silny region przedsiębiorców, pokażemy, że tu można realizować odważne pomysły biznesowe – zapowiada Prezes Laura Hołowacz.

Nagrody w konkursie to przede wszystkim narzędzia promocyjne. Bardzo oryginalne, bo kampania internetowa warta jest kilkaset tysięcy złotych. Siła oddziaływania jest więc tutaj ogromna. – Udział w konkursie mogą wziąć rozmaite firmy ze wszystkich branż, każdy kto prowadzi dobrą działalność opartą na ekonomii powinien zgłosić się do konkursu. Czasem jest lepsza koniunktura na usługi, czasem na przemysł. Województwo Zachodniopomorskie jest regionem przemysłowym, a my jako firma zajmująca się logistyką i spedycją zapraszamy do udziału także firmy z tego sektora – mówi Prezes Laura Hołowacz. – Spotykam młodych ludzi i staram się mówić im, że żyjemy  pięknych czasach i mamy mnóstwo okazji i możliwości do realizowania swoich pomysłów i aspiracji. Młodzi mają czas na realizowanie rozmaitych pięknych idei, potrzeba otwartych umysłów, żyjemy w czasach innowatorów. Bardzo wiele rzeczy się zmienia, trzeba to widzieć, nie gonić konkurencji, a znaleźć swoją wartość dodaną na rynku. Najbardziej zauważam i doceniam szerokie horyzonty i wysoką jakość  w działaniu – dodaje Prezes Laura Hołowacz.

Głównym celem projektu jest promocja Pomorza Zachodniego jako regionu innowacyjnego, wspierającego nowe technologie, niezwykle atrakcyjnego dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Podczas inauguracji konkursu Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił, że przedsiębiorcy są wizytówką naszego regionu. Pokazywanie ich działalność to kreowanie wartości dodanej w regionie i dowód na to, że statystyki dotyczące niskiego bezrobocia czy wysokiego stopnia innowacyjności w regionie absolutnie nie są przypadkowe.