Intermodal in Poland 2022. W Szczecinie będzie bić serce świata logistyki

2022-11-14

Grupa CSL oraz Intermodal News zapraszają na pierwszą w Szczecinie konferencję „Intermodal in Poland” – to wydarzenie, które zgromadzi w Szczecinie cały świat logistyki, transportu i spedycji. Partnerem generalnym wydarzenia jest Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

Hołowacz: to będzie wydarzenie, sprzyjające budowaniu relacji

     Wydarzenie dedykowane jest podmiotom prowadzącym aktywną działalność gospodarczą w sektorze transportu, spedycji i logistyki oraz firmom kooperującym z portami morskimi Szczecin-Świnoujście. Celem konferencji jest identyfikacja kluczowych barier i ograniczeń w działalności przedsiębiorstw branży TSL, prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń we współpracy z administracją publiczną oraz przygotowanie wspólnych działań mających ułatwiać prowadzenie i rozwój biznesu na Pomorzu Zachodnim.

  – Jest to wydarzenie rangi ogólnopolskiej, a nawet ogólnoeuropejskiej, bo gościć będziemy ekspertów z całej Europy. Chcemy pokazać mocne strony portowych ośrodków zlokalizowanych w Szczecinie i w Świnoujściu. Będziemy lobbować za inwestycjami w naszą regionalną logistykę, jesteśmy idealnym partnerem dla klientów TSL ze Skandynawii, Niemiec, Niderlandów, Węgier, Czech czy Słowacji. Konferencja będzie dotyczyła głównie transportu intermodalnego – mówi Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL.

    – Stawiamy sobie za cel, by firmy z branży, przewoźnicy drogowi i kolejowi, efektywniej wykorzystywali pracę kierowców i stawiali na transport intermodalny. Zależy nam na rozmowie, networkingu i budowaniu relacji, które poskutkują bardzo konkretnymi współpracami gospodarczymi – mówi Przemysław Hołowacz.

Wielki potencjał Szczecina i Pomorza Zachodniego. „Działamy na styku transportu morskiego, drogowego, kolejowego i rzecznego”


     W trakcie wydarzenia odbędą się dyskusje przedstawicieli branży i administracji oraz wykłady profesjonalistów. Prezentowane będą doświadczenia i skuteczne rozwiązania w działalności logistycznej, w szczególności w warunkach pandemii Covid-19 oraz konfliktu za naszą wschodnią granicą.

     – Konferencja INTERMODAL IN POLAND  – „North – South” to wyjątkowa szansa do zdobycia i pogłębienia umiejętności prowadzenia i rozwoju biznesu w Szczecinie oraz województwie zachodniopomorskim, a także okazja do wymiany opinii i doświadczenia w gronie ekspertów i profesjonalistów zajmujących się kontenerami, transportem i logistyką. Zespół portowy Szczecin-Świnoujście, jako główny hub logistyczny w regionie, posiada ogromne możliwości ekspansji gospodarczej, którą daje położenie na szlaku Północ-Południe, łączącym kraje skandynawskie z krajami środkowej i południowej Europy oraz Wschód-Zachód, łączącym Niemcy, Rosję, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię – mówi Prezes Laura Hołowacz.

   – Atutem jest skomunikowane portów z europejskim systemem kolei i autostrad oraz unikalna w skali kraju dostępność dla żeglugi śródlądowej poprzez Odrę. Otwiera to wielką szansę dla firm branży intermodalnej i przedsiębiorstw prowadzących działalność biznesową na styku transportu morskiego, drogowego, kolejowego i rzecznego – mówi prezes Laura Hołowacz, założycielka Grupy CSL i inicjatorka powstania Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie.

Rejestracja uczestników i więcej informacji znajdziecie na stronie:

https://intermodalinpoland.eu/szczecin-2022/