Aktualności

15.11.2019

Bałtyckie ro-ro 2019

Światowa flota towarowych statków ro-ro obejmowała na początku 2019 r. 1533 jednostki o łącznej długości linii ładunkowej ponad 1,45 mln m. Wielkość floty, co do liczby statków jak i pojemności ładunkowej, w ciągu ostatnich 3 lat (od 2016 r.) nie uległa zasadniczym zmianom.

Więcej na stronach www.namiary.pl.

08.11.2019

Szczecin: Grupa CSL kreuje nowe możliwości logistyczne. CCIC Intermodal Depo Dunikowo coraz bliżej.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podało do publicznej wiadomości, że w związku z zwiększeniem alokacji przez IZ POIiŚ w ramach konkursu Nr 3.2/1/16 możliwym było przyznanie dofinansowania kolejnym projektom wyłonionym do dofinasowania po procedurze odwoławczej. Dofinansowanie zostało przyznane dla projektu o nr POIS.03.02.00-00-0067/18. – tytuł projektu: CCIC – Intermodal Depo Dunikowo.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie. Ponadto zaktualizowane zostały Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu pn. Ogłoszenie o konkursie dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych POIiŚ w zakresie zwiększonej alokacji w konkursie.

Więcej na stronach kurierkolejowy.eu.

06.11.2019

Grupa CSL kreuje nowe możliwości logistyczne na Pomorzu Zachodnim. CCIC Intermodal Depo Dunikowo coraz bliżej.

Projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo to jedno z najambitniejszych zadań, którego podejmuje się obecnie Grupa CSL. Zadanie jest sukcesywnie w toku realizacji i jak mówią pracownicy związani z naszą firmą oraz eksperci branży TSL, to inwestycja, która zmieni obraz gospodarczy w województwie zachodniopomorskim i jest to zadanie, które ma przyszłość.

Projekt ambitny, ale i projekt przyszłościowy. CCIC Intermodal Depo Dunikowo, czyli suchy port przeładunkowy, który powstanie w strefie ekonomicznej w Dunikowie to zadanie, którego realizacja od kilkunastu miesięcy przygotowywana jest przez najlepszych specjalistów Grupy CSL oraz naszych współpracowników zewnętrznych. Ostatnie miesiące przyniosły szereg rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz interesariuszami naszej inwestycji. Wszystkie prezentują się obiecująco i można spodziewać się sukcesu w przyszłości: – W dalszym ciągu czekamy na finalną decyzję Centrum Unijnych Projektów Transportowych odnośnie dofinansowania (red. Dofinansowanie zostało przyznane w 100% wnioskowanej kwoty), liczymy na pozytywny głos, co doprowadzi do możliwości realizacji naszego zadania. Jest to mocny argument dla naszych partnerów, bo inwestycja jest złożona. Uzgadniamy finalizację zakupu gruntu pod inwestycje, mamy zielone światło dla realizacji tego zadania, myślę więc, że jesteśmy na ostatniej prostej przed rozpoczęciem jednej z największej inwestycji w historii naszej firmy – mówi Przemysław Hołowacz, Kierownik ds. Marketingu Grupy CSL.

Transport intermodalny jest obecny w prawie każdym większym mieście przemysłowym, takiego rozwiązania nie ma w województwie zachodniopomorskim, stąd zdefiniowana potrzeba i szeroko zakrojone działania mające na celu znalezienie inwestora, który wesprze realizację inwestycji. Projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo został pozytywnie oceniony między innymi przez Urząd Miasta w Szczecinie czy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, wszyscy podkreślają, że to jedna z kluczowych inwestycji dla rozwoju gospodarczego Szczecina i regionu: – Nasze miasto pojawia się na mapach Polski jako silny ośrodek jeżeli chodzi o powierzchnię magazynową, jesteśmy świetnie zlokalizowani, naszą przewagą jest tzw. „renta geograficzna”. Stajemy się silnym partnerem dla branży e-commerence, która dostrzega możliwości transportu swoich towarów do Skandynawii, Niemiec, ale i innych ważnych rynków na świecie. Firmy, które tu inwestują liczą na to, że powstanie możliwość transportów kontenerowych nie tylko drogą samochodową i morską, ale i kolejową –
mówi Przemysław Hołowacz. – Im więcej towarów i transportów w regionie, tym większe możliwości rozwoju dla firmy CSL. Budujemy terminal dla biznesu, a nie tylko dla obsługi naszej firmy. CSL będzie mieć z tego korzyści, bo poruszamy się sprawnie w kwestiach spedycyjnych, logistycznych, celnych i skarbowych, im silniejszy rynek, tym silniejsza nasza pozycja – dodaje Przemysław Hołowacz.

O rozwoju projektu CCIC Intermodal Depo Dunikowo dowiecie się z naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych!

06.11.2019

Grant UE dla CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o.

Informujemy, że Nasza Spółka CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o. otrzymała grant UE – poz. nr 34 na ogłoszonej 5.11.2019 r. liście rankingowej CUPT.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU nr POIiŚ.3.2/1/16 DLA DZIAŁANIA 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny – AKTUALIZACJA z dnia 22.10.2019 – przyznanie grantu CCIC Intermodal Depo Dunikowo.

05.11.2019

Prawo ochronne na znaki towarowe dla CSL

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nasza firma CSL Sp. z o.o. uzyskała prawo ochronne na znaki towarowe:
– CSL CYFROWY
– CSL VWMS
– CSL VCA
– CSL VTC.