Grant UE dla CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o.

2019-11-06

Informujemy, że Nasza Spółka CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o. otrzymała grant UE – poz. nr 34 na ogłoszonej 5.11.2019 r. liście rankingowej CUPT.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU nr POIiŚ.3.2/1/16 DLA DZIAŁANIA 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny – AKTUALIZACJA z dnia 22.10.2019 – przyznanie grantu CCIC Intermodal Depo Dunikowo.