Szczecin: Grupa CSL kreuje nowe możliwości logistyczne. CCIC Intermodal Depo Dunikowo coraz bliżej.

2019-11-08

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podało do publicznej wiadomości, że w związku z zwiększeniem alokacji przez IZ POIiŚ w ramach konkursu Nr 3.2/1/16 możliwym było przyznanie dofinansowania kolejnym projektom wyłonionym do dofinasowania po procedurze odwoławczej. Dofinansowanie zostało przyznane dla projektu o nr POIS.03.02.00-00-0067/18. – tytuł projektu: CCIC – Intermodal Depo Dunikowo.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie. Ponadto zaktualizowane zostały Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu pn. Ogłoszenie o konkursie dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych POIiŚ w zakresie zwiększonej alokacji w konkursie.

Więcej na stronach kurierkolejowy.eu.