Bałtyckie ro-ro 2019

2019-11-15

Światowa flota towarowych statków ro-ro obejmowała na początku 2019 r. 1533 jednostki o łącznej długości linii ładunkowej ponad 1,45 mln m. Wielkość floty, co do liczby statków jak i pojemności ładunkowej, w ciągu ostatnich 3 lat (od 2016 r.) nie uległa zasadniczym zmianom.

Więcej na stronach www.namiary.pl.