Aktualności

25.05.2017

Transakcja zaakceptowana

Zarządy Maersk Line i Grupy Oetker, właściciela Hamburg Süd, zatwierdziły 28 kwietnia br. zasady wspólnej transakcji. Na mocy zawartej w marcu br. umowy duński armator przejmuje za 3,7 mld euro niemieckiego operatora kontenerowego. Maersk Line sfinansuje nabycie hamburskiej firmy za pośrednictwem kredytu konsorcjalnego. Poza uzyskaniem zgody organów antymonopolowych w USA i Europie, duńska firma oczekuje zamknięcia transakcji do końca 2017 r.

Wraz z przejęciem, Maersk Line i Hamburg Süd będą dysponowały flotą 743 kontenerowców, o łącznym potencjalne przewozowym 3,9 mln TEU i 18,7% udziałów w rynku. Duńczycy zagwarantowali jednak, że Hamburg Süd utrzyma własną strukturę i marką.

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.

17.05.2017

Prezes Maspeksu na EEC 2017: Polska branża spożywcza przeżywa najlepszy czas w swojej historii

– Wszystko, co dobre w polskiej branży spożywczej zawdzięczamy temu, że mamy dostęp do rynków innych niż nasz. Posiadając 38-milionowy rynek wewnętrzny możemy zagospodarować nasz potencjał produkcyjny na rynkach ościennych Europy Środkowo-Wschodniej, która pozostaje dla nas głównym miejscem prowadzenia biznesu – mówił Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex podczas debaty „Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej” na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC 2017.

Krzysztof Pawiński nie ma wątpliwości, że rozwojowi polskiej branży spożywczej sprzyja otwarty rynek i liberalizacja handlu.

– Mamy za sobą 27 najlepszych lat w historii branży spożywczej w Polsce. Przyczyny takiego stanu rzeczy dostrzegam w ciągłej liberalizacji zwiększającej dostęp do polskiej żywności na rynkach ościennych. CEFTA, która weszła w życie w 1994 roku była dla nas osnową, na której zbudowaliśmy obecność na rynkach Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii. W momencie wejścia do UE mieliśmy niespełna 4 mld eksportu żywności, w 2016 roku przebiliśmy 25 mld. Jest dla mnie ewidentne, że otwarty rynek służy polskiej branży spożywczej. Dlatego polską racją stanu jest wspieranie otwartego handlu artykułami spożywczymi tak szeroko jak to możliwe – dodał.

Cały artykuł w serwisie www.portalspozywczy.pl.

09.05.2017

W marcu wzrosły przewozy ładunków

Jak podał Główny Urząd Statystyczny w marcu przewozy ładunków wzrosły rok do roku o 11,1% i wyniosły 45,4 mln t. W transporcie kolejowym w tym miesiącu były one wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 4,2% i osiągnęły wartość 20,4 mln t. Lider krajowego rynku kolejowych przewozów towarowych, Grupa PKP Cargo, uzyskała w badanym okresie 52,29% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,6% pod względem masy towarowej.

W marcu 2017 r. Grupa przewiozła 9,09 mln t towarów, o 16,5% więcej niż w marcu roku 2016. Wykonana praca przewozowa wyniosła 2,37 mld tkm, o 7,7% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Spółka zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kontenerów, kamienia, ropy i przetworów naftowych, cementu, rud metali oraz towarów z grupy „pozostałe ładunki“.

Większe przewozy węgla kamiennego to, jak informuje zarząd, efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, a także intensyfikacji przewozów dla czołowej elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych linii kolejowych. Zwiększył się także import węgla kamiennego ze Wschodu w związku z wysoką produkcją energii.

Przyrost przewozów kontenerów to z kolei wynik m.in. większych transportów do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększonych przewozów zbóż w kontenerach oraz samochodów.

Cały artykuł w serwisie www.pgt.pl.