W marcu wzrosły przewozy ładunków

2017-05-09

Jak podał Główny Urząd Statystyczny w marcu przewozy ładunków wzrosły rok do roku o 11,1% i wyniosły 45,4 mln t. W transporcie kolejowym w tym miesiącu były one wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 4,2% i osiągnęły wartość 20,4 mln t. Lider krajowego rynku kolejowych przewozów towarowych, Grupa PKP Cargo, uzyskała w badanym okresie 52,29% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,6% pod względem masy towarowej.

W marcu 2017 r. Grupa przewiozła 9,09 mln t towarów, o 16,5% więcej niż w marcu roku 2016. Wykonana praca przewozowa wyniosła 2,37 mld tkm, o 7,7% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Spółka zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kontenerów, kamienia, ropy i przetworów naftowych, cementu, rud metali oraz towarów z grupy „pozostałe ładunki“.

Większe przewozy węgla kamiennego to, jak informuje zarząd, efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, a także intensyfikacji przewozów dla czołowej elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych linii kolejowych. Zwiększył się także import węgla kamiennego ze Wschodu w związku z wysoką produkcją energii.

Przyrost przewozów kontenerów to z kolei wynik m.in. większych transportów do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększonych przewozów zbóż w kontenerach oraz samochodów.

Cały artykuł w serwisie www.pgt.pl.