Prezes Maspeksu na EEC 2017: Polska branża spożywcza przeżywa najlepszy czas w swojej historii

2017-05-17

– Wszystko, co dobre w polskiej branży spożywczej zawdzięczamy temu, że mamy dostęp do rynków innych niż nasz. Posiadając 38-milionowy rynek wewnętrzny możemy zagospodarować nasz potencjał produkcyjny na rynkach ościennych Europy Środkowo-Wschodniej, która pozostaje dla nas głównym miejscem prowadzenia biznesu – mówił Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex podczas debaty „Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej” na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC 2017.

Krzysztof Pawiński nie ma wątpliwości, że rozwojowi polskiej branży spożywczej sprzyja otwarty rynek i liberalizacja handlu.

– Mamy za sobą 27 najlepszych lat w historii branży spożywczej w Polsce. Przyczyny takiego stanu rzeczy dostrzegam w ciągłej liberalizacji zwiększającej dostęp do polskiej żywności na rynkach ościennych. CEFTA, która weszła w życie w 1994 roku była dla nas osnową, na której zbudowaliśmy obecność na rynkach Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii. W momencie wejścia do UE mieliśmy niespełna 4 mld eksportu żywności, w 2016 roku przebiliśmy 25 mld. Jest dla mnie ewidentne, że otwarty rynek służy polskiej branży spożywczej. Dlatego polską racją stanu jest wspieranie otwartego handlu artykułami spożywczymi tak szeroko jak to możliwe – dodał.

Cały artykuł w serwisie www.portalspozywczy.pl.