Transakcja zaakceptowana

2017-05-25

Zarządy Maersk Line i Grupy Oetker, właściciela Hamburg Süd, zatwierdziły 28 kwietnia br. zasady wspólnej transakcji. Na mocy zawartej w marcu br. umowy duński armator przejmuje za 3,7 mld euro niemieckiego operatora kontenerowego. Maersk Line sfinansuje nabycie hamburskiej firmy za pośrednictwem kredytu konsorcjalnego. Poza uzyskaniem zgody organów antymonopolowych w USA i Europie, duńska firma oczekuje zamknięcia transakcji do końca 2017 r.

Wraz z przejęciem, Maersk Line i Hamburg Süd będą dysponowały flotą 743 kontenerowców, o łącznym potencjalne przewozowym 3,9 mln TEU i 18,7% udziałów w rynku. Duńczycy zagwarantowali jednak, że Hamburg Süd utrzyma własną strukturę i marką.

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.