Aktualności

28.02.2020

Epidemia atakuje gospodarkę. „Nie będzie branży, która nie ucierpi”

Może się okazać, że nie będzie branży, która wskutek epidemii koronawirusa nie ucierpi, także dlatego, że Chiny są fabryką świata – zwraca uwagę wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz. Jego zdaniem szokujące są straty spółek naftowych. Tracą Orlen, Lotos czy Shell i BP.

Nastroje na rynkach są pod wpływem rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz uważa, że epidemia koronowirusa, która w ostatnich dniach wstrząsnęła rykami finansowymi, paradoksalnie może być szansą dla polskich przedsiębiorców.

Mamy tam coś na kształt stanu wyjątkowego, fabryki są zamykane. To może kompletnie rozwalić łańcuchy dostaw w wielu krajach świata, także w Polsce – uważa wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz.

Więcej informacji na stronie www.wnp.pl.

26.02.2020

CSL Virtual Trucking Company coraz bliżej. Praktyczne ułatwienie dla całej branży spedycyjnej

W minionych dniach dokonano rejestracji znaków towarowych nowych spółek-córek Grupy CSL. Jednym z nowych pomysłów, który niebawem zostanie zaprezentowany klientom jest system CSL Virtual Trucking Company. – Rejestracja znaku towarowego ma charakter administracyjny, ale traktujemy to jako kolejny kamień milowy, który formalizuje nasze przedsięwzięcie – mówi kierownik projektu Adrian Fijałkowski. Oficjalny start VTC planowany jest na najbliższe miesiące. Projekt jest już oferowany i prezentowany klientom oraz podczas targów i spotkań branżowych.

 • CSL VTC, aplikacja będzie funkcjonować w formule aplikacji, która będzie informować właściciela ładunku o tym na jakim etapie znajduje się proces dostarczania towaru
 • Aplikacja będzie użyteczna także dla kierowcy, bo będzie wskazywać gdzie można zrobić postój, gdzie możliwe są korki, gdzie znajdują się dogodne miejsca przeładunku. Kierowca będzie mógł zaznaczyć także „status pracy”, co ułatwi kontakt z firmą spedycyjną oraz klientem.
 • Aplikacja ułatwi kontakt ze spedytorem. To istotne usprawnienie w łańcuchu dostaw
 • Tworzymy partnerskie środowisko pomiędzy Grupą CSL a podwykonawcami. Zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu prawa przewozowego i Incoterms 2020.

Obecnie trwa etap opracowywania aplikacji, która pozwoli klientom poprzez platformę Cyfrowy CSL korzystanie z nowych usług, które wdrażane są obecnie w naszej firmie. Logistyka się zmienia i jest coraz silniej powiązana z branżą IT, stąd też oferta, która pozwala klientom na dokonywanie transakcji, ale i kontrolowanie stanu towaru i procesu jego dostarczenia do miejsca docelowego za pomocą Internetu i aplikacji mobilnych. CSL Virtual Trucking Company jest jednym z nowocześniejszych rozwiązań mobilnych w całej branży TSL, stąd duże zainteresowanie rozwojem tego projektu.

– Pierwszym etapem naszej działalności będzie oferowanie usług klientom CSL. Następnie planujemy poszerzenie spektrum działania i przygotowanie oferty komercyjnej również dla innych klientów. Nowa oferta pozwoli nam dotrzeć do kolejnych klientów, dla których będziemy szykować nowe propozycje spełniające ich wymagania i oczekiwania techniczne, pozwoli na precyzyjne planowanie łańcucha dostaw, odbieranie przesyłek i ładunków czy bieżące śledzenie etapów procesów transportowych. Pomysł bardzo podoba się klientom, to jest pomysł, którego potrzebuje współczesna logistyka – mówi Adrian Fijałkowski, kierownik projektu CSL VTC. – Nasi kluczowi klienci wręcz oczekują nowych rozwiązań technologicznych, które pozwolą im na bieżąco śledzić to, co dzieje się z ładunkiem. To jest przyszłość, a naszej grupie zawsze zależy na tym by proponować innowacyjne rozwiązania i być krok przed konkurencją. Śledzimy na bieżąco trendy rynkowe i jest w nas duże przekonanie, że ścisła współpraca branż TSL i IT to przyszłość – dodaje Marta Bartoszek, kierownik Działu Spedycji Lądowej w Grupie CSL. – Rozwiązania informatyczne, digitalizacja procesów logistycznych, o takich sprawach mówi się na wszelkich branżowych wydarzeniach w których uczestniczymy. Jesteśmy przekonani, że projekt Virtual Trucking Company spotka się z pozytywnym przyjęciem najpierw naszych klientów, a potem całej branży – dodają specjaliści Grupy CSL.

VTC będzie więc nową platformą komunikacji, która znacznie uporządkuje i uprości funkcjonowanie w firmach logistycznych.

26.02.2020

W regionie powstanie Towarowa Kolej Metropolitalna? Jest taki pomysł!

Ta idea może zrewolucjonizować transport towarowy w województwie zachodniopomorskim! Z inicjatywy naukowców Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie powstała koncepcja „Lekkiej Kolei Towarowej” (LFR – Light Freight Railway), która miałaby realizować funkcję dowozowo-odwozową dla ładunków skonteneryzowanych do firm zlokalizowanych w pobliżu bocznic kolejowych. Mowa np. o Porcie w Policach, Zakładach Chemicznych, ale i dziesiątkach innych firm zlokalizowanych w Strefach Ekonomicznych sąsiadujących z infrastrukturą kolejową. Kolej przeżywa obecnie swój renesans – jest tańsza, bardziej ekologiczna, bezpieczna. Współczesna logistyka coraz częściej sięga po rozwiązania kolejowe. W tym aspekcie Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty zlokalizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego mają potencjał do wykorzystania. Grupa CSL, inicjator powstania suchego terminala kontenerowego CCIC Intermodal Depo Dunikowo, wspiera projekt szczecińskich naukowców i jest zainteresowana jego wdrożeniem w regionie.

 • Lekka Kolej Towarowa obsługiwałaby przedsiębiorców, których działalność zlokalizowana jest w pobliżu bocznic kolejowych
 • Wiele firm jest zainteresowanych takimi rozwiązaniami, ale jak dotąd brakowało ekonomicznego rozwiązania, które pozwoliłoby na przewóz jednego lub kilku kontenerów transportem kolejowym
 • Idea została opracowana przez naukowców Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Grupa CSL jest zainteresowana wdrożeniem pomysłu

„Lekka Kolej Towarowa może być szansą na odciążenie regionu od nadmiernie rozwiniętego transportu drogowego”

Autorem koncepcji „Lekkiej Kolei Towarowej” (LFR – Light Freight Railway) jest dr inż. Krystian Pietrzak, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest on także jednym z autorów „Koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” (2012 r.). Pracując przy realizacji „Studium Wykonalności SKM” (2014-2015), stworzył koncepcję alternatywnego wykorzystania transportu kolejowego do przewozu ładunków na obszarach metropolitalnych. Obecnie zespół naukowców z WIET (dr inż. Krystian Pietrzak, dr inż. Oliwia Pietrzak, dr inż. Andrzej Montwiłł) pracuje nad szczegółami technicznymi i organizacyjnymi tego pomysłu.

Idea „Lekkiej Kolei Towarowej” jest bardzo prosta – do obsługi ładunków na obszarze metropolii szczecińskiej zaproponowano krótkie składy kolejowe, złożone z kilku wagonów (maksymalnie 5), z których dwa krańcowe posiadają kabiny sterownicze. Każdy z wagonów przystosowany jest do przewozu dwóch kontenerów 20’ lub jednego 40’. Takie pociągi pozwoliłyby na obsługę bocznic załadowców, którzy nie dysponują wystarczającą masą ładunkową do zapełnienia tradycyjnego pociągu towarowego. „Nasz projekt wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy chcieliby, aby ich ładunki obsługiwane były przez kolej” – mówi dr inż. Krystian Pietrzak z WIET. Zastosowanie krótkich składów dwukierunkowych pozwoliłoby na szybkie i sprawne czynności załadowcze na bocznicach kolejowych, eliminując kosztowne i czasochłonne czynności manewrowe, związane np. z przetaczaniem wagonów.

Koncepcja może przynieść wymierne korzyści dla całego Pomorza Zachodniego. Lekka Kolej Towarowa może wpłynąć na poprawę konkurencyjności gospodarczej naszego regionu, a dzięki przeniesieniu części masy ładunkowej na transport kolejowy, przyczynić się do zmniejszenia ruchu ciężkich samochodów w Szczecinie i na obszarze SOM. To skutkować może poprawą bezpieczeństwa na drogach, ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska, zmniejszeniem degradacji infrastruktury drogowej, zmniejszeniem kongestii na drogach.
– Prace nad koncepcją wciąż trwają. Nasz region jest bogato wyposażony w infrastrukturę kolejową, problemem jest jednak jej stan techniczno-eksploatacyjny. Istotnym argumentem za wdrożeniem Lekkiej Kolei Towarowej są prowadzone aktualnie prace modernizacyjne na sieci kolejowej, w tym w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (np. na linii kolejowej 406). Realizacja naszego pomysłu może przyczynić się do osiągnięcia w regionie efektu synergii.

Jak mówi specjalista, wiele firm z naszego regionu, które zlokalizowane są w pobliżu bocznic kolejowych może być zainteresowanych projektem. Dla osiągnięcia zakładanych efektów koncepcji, konieczne jest jednak funkcjonowanie nowoczesnego hubu, który „zbierałby” kontenery przywożone przez składy LFR od rozproszonych dostawców i formowałby z nich składy całopociągowe.

– Grupa CSL jest zainteresowana wdrożeniem opracowanego przez nas pomysłu. Podczas konferencji NaviRail 2019 mieliśmy okazję skonfrontowania naszej koncepcji z potrzebami rynku. Podczas obrad okazało się, że nasz projekt jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Grupy CSL i projektu CCIC Intermodal Depo Dunikowo. To połączenie projektu naukowego oraz głosu praktyków, przedsiębiorców, którzy szukają dla siebie dogodnych rozwiązań – mówi dr inż. Krystian Pietrzak.

Specjaliści uważają, że rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone w naszym regionie w ciągu kilku lat.

CSL szuka innowacyjnych rozwiązań

Jedną z firm, która aktywnie włączyła się w rozwijanie tego pomysłu jest Grupa CSL. Jak mówi Przemysław Hołowacz, Prezes Zarządu CCIC Intermodal Depo Dunikowo, firma szuka nowoczesnych rozwiązań, które sprawią, że suchy terminal, który powstaje w strefie ekonomicznej w Dunikowie będzie konkurencyjny oraz będzie w stanie proponować klientom najbardziej kompleksowe usługi z zakresu logistyki: – Ten projekt jest dla nas bardzo rozwojowy patrząc od strony biznesowej, ale to jest szerszy plan, który pozwoli przesunąć ładunki z transportu samochodowego na kolejowy, a to wielki plus dla rozwoju gospodarczego całego regionu – mówi Przemysław Hołowacz.

Przedstawiciel Grupy CSL zauważa zalety ekonomiczne, logistyczne, społeczne oraz środowiskowe całego przedsięwzięcia. – Naszą rolą będzie budowa logistyki całego przedsięwzięcia, wsparcie merytoryczne przy budowie prototypu pociągu i pozyskiwanie zainteresowanych firm, które razem z nami będą chciały wdrażać to rozwiązanie – mówi Przemysław Hołowacz.

25.02.2020

Wystawa Makiet Kolejowych wielkim sukcesem. Grupa CSL wspiera organizację wydarzenia!

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego weekendu była niewątpliwie Wystawa Makiet Kolejowych, która już siódmy raz zorganizowana została w naszym mieście. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, bo była to ekspozycja imponująca i zdecydowanie najbogatsza w historii wydarzenia. Dopisali również mieszkańcy, którzy zarówno w sobotę jak i w niedzielę tłumnie odwiedzili halę sportową „kolejówki”, czyli Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kusocińskiego 3 w Szczecinie.

Dla Grupy CSL wszelkie inicjatywy związane z koleją oraz transportem są bardzo ważne. W roku 2020 nasza firma wdraża w życie szereg inicjatyw, rozwijając dalszą działalność spedycyjną i logistyczną, ale i dbając o rozwój CCIC Intermodal Depo Dunikowo. Podczas weekendowej Wystawy Makiet Kolejowych goście mogli zobaczyć jak wyglądają specjalnie przygotowane na tę okazję „kontenerki CSL”, ale i była to okazja do rozmowy na temat planów inwestycyjnych naszej grupy czy o powstaniu suchego terminala przeładunkowego w Dunikowie.

– CIIC Intermodal Depo Dunikowo to jeden z największych projektów w historii Grupy CSL. Pracujemy nad nim od kilkunastu miesięcy i wiadomość o tym, że otrzymaliśmy wysokie dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych była jedną z najbardziej wyczekiwanych od dawna. Realizacja projektu będzie się wziązać z dużą ilością działań marketingowych. Chcemy być obecni w przestrzeni miasta, mówić o naszych pomysłach, prezentować terminal i jego korzyści dla miasta, regionu i szerzej dla branży TSL w całej Polsce. Obecność na Wystawie Makiet Kolejowych to z jednej strony zabawa, a z drugiej pokazujemy, że jesteśmy Grupą CSL, działamy i rozwijamy się, mamy wpływ na rozwój transportu, logistyki i spedycji w Europie – mówi Przemysław Hołowacz, Prezes CICC Intermodal Depo Dunikowo. – Miło było zobaczyć te kontenerki z naszym logo. Ogólnie całe wydarzenie oceniamy bardzo pozytywnie. Ma wielki potencjał o czym świadczy ilość gości zarówno w sobotę jak i w niedzielę – dodaje Przemysław Hołowacz.

Organizatorzy szacują, że aulę Zespołu Szkół nr 4 w weekend odwiedziło kilka tysięcy osób. Wydarzenie możemy więc nazwać wielkim sukcesem!

25.02.2020

Z epidemii koronawirusa Chiny wyjdą silniejsze i sprawniejsze

O bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem w Chinach oraz wpływie epidemii na funkcjonowanie branży mięsnej rozmawiamy z Jackiem Strzeleckim, ekspertem ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego.

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak wygląda obecnie sytuacja w Chinach w związku z epidemią koronawirusa?

Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego: Niewątpliwie, koronawirus i działania mające na celu jego zwalczenie wprowadziły w Chinach duże zamieszanie. Nie widzę na razie podstaw do załamania na chińskim rynku bez względu na sektor gospodarki. Obecnie widoczne są mocne wstrząsy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie sądzę aby Chiny z tego tytułu dopadł głęboki kryzys gospodarczy, chyba że ten stan utrzyma się co najmniej pół roku. Wówczas może dojść do zaburzeń w strukturze chińskiej gospodarki o wymiarze makroekonomicznym.

Więcej informacji na stronie www.portalspozywczy.pl.

25.02.2020

Chińczycy szturmują polski rynek. Największe firmy świata chcą u nas budować

Nie ustaje walka o rekordowy pod względem wartości kontrakt kolejowy na modernizację odcinka Rail Baltica za ponad 3 mld zł. Wybór polsko-chińskiego konsorcjum został ponownie oprotestowany przez konkurencję. Jednocześnie ostatnie tygodnie przyniosły wysyp przetargów drogowych, w których czołowe pozycje zajmują podmioty z Chin – w tym największa firma budowlana świata. Koncerny z Państwa Środka niezmiennie budzą emocje w krajowym środowisku budowlanym – są to głównie obawy, ale też pewne nadzieje.

Więcej informacji na stronie www.wnp.pl.

18.02.2020

CCIC Intermodal Depo Dunikowo coraz bliżej. Umowa na realizację inwestycji podpisana

Grupa CSL podpisała umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego CCIC Intermodal Depo Dunikowo. Oznacza to, że już niebawem ruszą przetargi, a następnie budowa suchego terminala przeładunkowego w Strefie Ekonomicznej w Dunikowie. Cały czas prowadzone są rozmowy z kolejnymi inwestorami i partnerami, którzy są zainteresowani wsparciem inwestycji.

Umowa podpisana! Niebawem ruszą przetargi na realizację wielkiej inwestycji w Dunikowie

CCIC Intermodal Depo Dunikowo to spółka córka Grupy CSL, która powstała kilka miesięcy temu. Z inicjatywy Prezes Laury Hołowacz i grupy współpracowników rozpoczęto starania o pozyskanie dofinansowania na realizację jednej z najnowocześniejszych, a jednocześnie najbardziej niezbędnych inwestycji z zakresu szeroko pojętego TSL w naszym regionie. W ubiegłym tygodniu podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na wysokie dofinansowanie realizacji zadania.

– Podpisanie umowy zamyka pewien etap ciężkiej pracy naszego zespołu. Czas na dalsze przygotowania, w przyszłym tygodniu będziemy obecni w Warszawie by dopiąć wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Umowa została podpisana 14 lutego i od tego roku ta data będzie mi się kojarzyła nie tylko z Walentynkami – mówi Przemysław Hołowacz, Prezes CCIC Intermodal Depo Dunikowo.

Obecnie trwają kolejne rozmowy z partnerami: – Chcemy żeby działalność tego terminalu była jak najszersza i żeby inwestycja dobrze sobie radziła na rynku od momentu startu. Stąd podejmowane działania marketingowe, rozmowy z przedsiębiorcami oraz podmiotami, które od początku wspierają nasz pomysł, czyli np. Zachodniopomorskim Centrum Inicjatyw Gospodarczych. Nasz projekt został wysoko oceniony w dziedzinie projektów infrastrukturalnych. Duże znaczenie miała lokalizacja CCIC czy wpisanie inwestycji w kręgosłup komunikacyjny regionu – mówi Przemysław Hołowacz.

Kwota dofinansowania przekracza 35 milionów złotych. Realizacja rozpocznie się jesienią 2020.

„To chęć nie tylko rozwijania biznesu, ale szerzej, działania na rzecz rozwoju województwa zachodniopomorskiego”

Suchy terminal przeładunkowy ma wiele zalet gospodarczych, a lokalizacja tej inwestycji w Szczecinie może sprawić, że nasz region stanie się hubem pomiędzy Polską – Skandynawią – Niemcami, a innymi częściami Europy. W praktyce więc dzięki inwestycji możliwe będzie odprawianie wielkich transportów nie tylko drogą morską i lądową, ale i kolejową. – Nasi klienci wielokrotnie zwracali uwagę, że takie połączenia mogą zapewnić jeszcze lepszą płynność transportową, stąd inicjatywa powołania do życia CCIC Intermodal Depo Dunikowo – mówi Prezes Grupy CSL Laura Hołowacz.

Realizacja projektu CCIC Intermodal Depo Dunikowo to jedno z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań w historii Grupy CSL. Chęć realizacji zadania – jak podkreśla Prezes Laura Hołowacz – to chęć nie tylko rozwijania biznesu, ale szerzej, działania na rzecz rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Specjaliści wyraźnie wskazują, że zachodniopomorska logistyka potrzebuje suchego terminala intermodalnego, ale dotychczas brakowało spójnej koncepcji, która mogłaby zostać zrealizowana.

– Terminal będzie obsługiwał ładunki, które będą przyjeżdżały pociągami z różnych destynacji np. z Chin. Kontenery będą przewożone koleją, co generuje mniejszy ruch na drogach, a co za tym idzie chronimy także środowisko. Z naszych szacunków wynika, że nawet 200 tysięcy TEU w chwili obecnej jest dostarczanych do naszych stref ekonomicznych drogą lądową. Ten towar mógłby zostać przejęty przez nas i przez transport kolejowy. Wiemy, że takimi rozwiązaniami są zainteresowane rozwijające się u nas w regionie firmy skandynawskie – wyjaśnia Prezes Laura Hołowacz.

Więcej informacji na temat CCIC Intermodal Depo Dunikowo przekazywać będziemy niebawem.

14.02.2020

Poprowadź restaurację w najmodniejszym miejscu w Szczecinie!

Stara Rzeźnia to kultowe miejsce na szczecińskiej Łasztowni. Każdego dnia przyciąga mieszkańców bogatą ofertą artystyczną. Organizujemy koncerty, wystawy oraz wykłady i warsztaty dla dzieci. Odwiedzający chwalą miejsce za niepowtarzalny klimat oraz jakość obsługi na najwyższym poziomie. W budynku odbywają się prestiżowe koncerty gwiazd wielkiego formatu, organizujemy cyklicznie wydarzenia takie jak Dni Ulicy Zbożowej, a w okresie Świąt dbamy o nastrój i wsparcie potrzebujących dzięki uwielbianej przez wszytskich akcji Gwiazdka nad Łasztownią. Dzięki organizacji tak wielu ciekawych wydarzeń – Stara Rzeźnia stała się miejscem rozpoznawalnym, z silną pozycją na rynku imprez kulturalnych. Nasza oferta jest bardzo szeroka i skierowana do wielu grup. Klienci mają możliwość wynajęcia sal na indywidualnie wydarzenia firmowe, bądź prywatne.

W budynku Starej Rzeźni mieści się sfera kulturalna oraz restauracyjna. W sferze kulturalnej do dyspozycji mamy cztery sale:

 • Sala Iluzjon – klimatyczna sala koncertowo-eventowa o powierzchni 218m2, mieszcząca 200 miejsc siedzących w ustawieniu teatralnym. Istnieje możliwość dowolnej aranżacji sali.
 • Sale Kubryk Literacki i Galeria Szczecińska – dwie, połączone przestrzenie dające łącznie 160m2 powierzchni, nadającej się idealnie jako miejsce na catering lub bankiet.
 • Sala Młode Wilki – sala konferencyjna o powierzchni 25m2 z miejscem dla 20 osób, wyposażona w stół konferencyjny, projektor, ekran i flipchart.
 • Restauracja Rzeźnia Szczecin – 236m2 – to osobny lokal mieszczący się w tym samym budynku, który klimatem nawiązuje do stylu loftowego i skandynawskiego. Zachwyca oryginalnością wystroju oraz jakością wykończenia. Tutaj każdy czuje się doskonale. Restauracja ma dodatkowy atut – Mesę Kapitańską, która została wydzielona w ramach restauracji.
 • Mesa Kapitańska – 102m2 – to pomieszczenie wystylizowane na tawernę morską. Jest pełna żeglarskich i marynistycznych akcentów, z okien widzimy piękną Odrę, a cała część restauracji wzbogacona została unikatowymi pamiątkami przekazanymi przez kapitanów i ludzi morza. Jest to miejsce, w którym organizowane są rozmaite morskie spotkania. Łasztownia to wyspa związana z portem, morzem, z żeglarzami. W Mesie Kapitańskiej znajduje się koło ze statku Kociewie, telegraf statkowy oraz prywatne pamiątki zebrane od Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Ściany Mesy ozdobione są pięknymi zdjęciami i pracami plastycznymi związanymi z morzem. Wszystko utrzymane jest w tawernowym, drewnianym klimacie.

Poprowadź restaurację w najmodniejszym miejscu w Szczecinie!
Stara Rzeźnia przyciąga tłumy mieszkańców. To potencjalni klienci restauracji Rzeźnia Szczecin. Po pięciu latach współpracy kończy się umowa z dotychczasowym dzierżawcą. Grupa CSL szuka nowego restauratora, który z pasją poprowadzi lokal.

 • Nowy restaurator będzie mógł korzystać ze świetnie prosperujących miejsc, które wpisały się już w tożsamość Szczecina oraz cieszą się zainteresowaniem konkretnych grup odbiorców.
 • Restauracja Rzeźnia będzie integralną częścią Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, które każdego tygodnia organizuje szereg wydarzeń, które przyciągają tłumy. Kiedy coś się dzieje na Łasztowni – restauracja zawsze jest pełna gości.
 • Każdego roku Stara Rzeźnia realizuje ponad 250 wydarzeń o charakterze biznesowym, kulturalnym i społecznym. Nasz restaurator zapewnia catering, poczęstunek i zaprasza gości.
 • Zależy nam na dobrej współpracy, najlepszych produktach i dobrej obsłudze.

Jak przystąpić do rozmów?

 • Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (także spółki cywilne i konsorcja), które złożą pisemną odpowiedź na zaproszenie do rokowań wykażą niezbędne doświadczenie oraz zdolność finansową do poprowadzenia restauracji.
 • Warunkiem udzielenia szczegółowych informacji dotyczących projektu jest złożenie zapraszającemu oryginalnie podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść opublikowana jest na stronie internetowej firmy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.
 • Pisemne Odpowiedzi na Zaproszenie należy składać zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu do rokowań w siedzibie Zapraszającego w 9:00 – 15:00 do dnia 29.02.2020 r.
 • Potencjalni Partnerzy Biznesowi zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w terminie do dnia 10.03.2020. Osobą kontaktową w celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących Projektu umożliwiających złożenie Odpowiedzi na Zaproszenie jest Laura Hołowacz, e-mail: laura.holowacz@csl.eu, Anna Herman tel. 609 189 501, e-mail: anna.herman@csl.eu w dniach roboczych, w godz.10:00 – 15:00.

Kliknij i pobierz komplet trzech dokumentów: zaproszenie do rokowań + oświadczenie o zachowaniu poufności + klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych.

Trochę historii …
W 2012 r. firma CSL Internationale Spedition, wraz z jej szefową Laurą Hołowacz, zakupiła zabytkowy budynek Starej Rzeźni na szczecińskiej Łasztowni, gruntownie go odrestaurowano i właśnie tam mieści się teraz siedziba firmy. Wraz z decyzją o zakupie tego pięknego budynku zapadła także decyzja o powołaniu specjalnego oddziału firmy – Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. I oto jesteśmy! Istniejemy od grudnia 2014 r. Zachowany historyczny budynek dawnej rzeźni powstał w latach 1888–1898 w oparciu o projekt Conrada Kruhla i Carla Schmidta. Został wybudowany na terenie wcześniejszej cieślarni miejskiej oraz składów drewna i smoły dla cieśli okrętowych (zob. Albert Emil Nüscke). Zapewniono komunikację tramwajową zespołu rzeźni miejskiej ze śródmieściem poprzez Most Kłodny (wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie w 1945 roku). Po zakończeniu II wojny światowej budynek był użytkowany przez Zakłady Mięsne w Szczecinie (zob. Agryf), a w latach 80. zamieniono go na magazyn. Renowację obiektu przeprowadzono w latach 2013–2014 po zakupieniu go przez firmę CSL Internationale Spedition Sp.z o.o. Co ważne budynek mieści się w miejscu, z którego rozpościera się przepiękny widok na Wały Chrorego, Stare Miasto, Zamek Książąt Pomorskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rokowaniach!

14.02.2020

Grupa CSL wspiera coroczną Wystawę Makiet Kolejowych. Będzie można zobaczyć specjalne „kontenery” przygotowane dla CCIC Intermodal Depo Dunikowo!

Już 22 i 23 lutego w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie. Odbędzie się siódma edycja Wystawy Makiet Kolejowych. Od kilku dni trwają przygotowania, które zakończą się niezwykłą wystawą pokazującą pociągi, łącznice kolejowe, torowiska oraz wiadukty w skali mini, ale odzwierciedlone niemal 1:1. Jak mówi organizator wystawy Wojciech Kowalski wystawa to efekt wielkiej pasji grupy mieszkańców naszego miasta. Wystawa każdego roku gromadzi setki widzów i gości z całej Polski. Wśród prezentowanych makiet nie zabraknie także miniatur, które przyjechały z innych miast. W tym roku partnerem imprezy jest Grupa CSL, która podczas wystawy prezentować będzie projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo.

Na wystawie będzie można zobaczyć zarówno modele lokomotyw jak i samochodów. Planowane są warsztaty dla najmłodszych. Tradycyjnie nie zabraknie przejażdżek kolejką ogrodową. Na wystawie znajdą się również stoiska z materiałami i akcesoriami modelarskimi. Wystawa będzie mieć miejsce już w weekend: 22 i 23 lutego 2020 w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie. Jak mówi Wojciech Kowalski, organizator wydarzenia i członek Zachodniopomorskiego Klubu Miłośników Kolei wystawa ma na celu odkrywanie tajemnic kolei. – Co roku staramy się przygotować zupełnie nowe części naszej makiety. Przyjeżdżają do nas także goście z Polski, którzy przynoszą do Szczecina kawałki swojego kolejowego świata. W roku 2020 zupełnie nowe trzy elementy wystawy. Przygotowaliśmy także stanowiska warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – mówi Wojciech Kowalski. – Przygotowaliśmy do złożenia lokomotywę modelu ST43, będą tam wagony cysterny, wagon węglarka czy wagon chłodnia.

To będzie świetna zabawa dla całych rodzin – dodaje organizator wydarzenia.
Wystawa makiet kolejowych, którą będzie można zobaczyć w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół numer 4 to gigantyczna konstrukcja na którą składa się blisko 15 metrowy model zelektryfikowanej linii kolejowej: – To nie jest maleństwo, wszystko musimy przetransportować, zmontować i pilnować w czasie trwania wystawy. Stacji jest kilka, wszystko to jest efektem naszej wielkiej pasji i ciężkiej pracy przez cały rok. Montaż całej konstrukcji zajmuje średnio trzy dni. Najbardziej skomplikowane jest przygotowanie elektryfikacji, pociągi poruszają się po torach, wjeżdżają w tunele, zatrzymują się na przystankach. Jest to skomplikowany układ, który pokazuje jak wspaniałą pasją jest kolej – mówi Wojciech Kowalski.

Partnerem w organizacji wydarzenia jest Grupa CSL: – Kontenery z logotypem CSL w wersji mini będziecie mogli zobaczyć podczas wystawy makiet kolejowych. Jako firma prężnie działająca w logistyce nie mogliśmy przejść obok tej wystawy obojętnie – mówi Przemysław Hołowacz. – Będziemy prezentować podczas wystawy nasz projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo, czyli projekt łączący kolej, transport, logistykę, informatykę i wiele innych rozwiązań i sprawi, że gospodarczy rozwój województwa zachodniopomorskiego będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Zapraszamy do rozmów z naszymi przedstawicielami, którzy będą obecni podczas wystawy – zapowiada Przemysław Hołowacz, Prezes Zarządu CCIC Intermodal Depo Dunikowo.

Zwiedzanie wystawy będzie możliwe w sobotę 22 lutego w godz. 12-17, oraz w niedzielę 23 lutego w godz. 10-14.

14.02.2020

W regionie powstanie Towarowa Kolej Metropolitalna? Jest taki pomysł!

Ta idea może zrewolucjonizować transport towarowy w województwie zachodniopomorskim! Z inicjatywy naukowców Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie powstała koncepcja „Lekkiej Kolei Towarowej” (LFR – Light Freight Railway), która miałaby realizować funkcję dowozowo-odwozową dla ładunków skonteneryzowanych do firm zlokalizowanych w pobliżu bocznic kolejowych. Mowa np. o Porcie w Policach, Zakładach Chemicznych, ale i dziesiątkach innych firm zlokalizowanych w Strefach Ekonomicznych sąsiadujących z infrastrukturą kolejową. Kolej przeżywa obecnie swój renesans – jest tańsza, bardziej ekologiczna, bezpieczna. Współczesna logistyka coraz częściej sięga po rozwiązania kolejowe. W tym aspekcie Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty zlokalizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego mają potencjał do wykorzystania. Grupa CSL, inicjator powstania suchego terminala kontenerowego CCIC Intermodal Depo Dunikowo, wspiera projekt szczecińskich naukowców i jest zainteresowana jego wdrożeniem w regionie.

 • Lekka Kolej Towarowa obsługiwałaby przedsiębiorców, których działalność zlokalizowana jest w pobliżu bocznic kolejowych
 • Wiele firm jest zainteresowanych takimi rozwiązaniami, ale jak dotąd brakowało ekonomicznego rozwiązania, które pozwoliłoby na przewóz jednego lub kilku kontenerów transportem kolejowym
 • Idea została opracowana przez naukowców Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Grupa CSL jest zainteresowana wdrożeniem pomysłu

„Lekka Kolej Towarowa może być szansą na odciążenie regionu od nadmiernie rozwiniętego transportu drogowego”

Autorem koncepcji „Lekkiej Kolei Towarowej” (LFR – Light Freight Railway) jest dr inż. Krystian Pietrzak, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest on także jednym z autorów „Koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” (2012 r.). Pracując przy realizacji „Studium Wykonalności SKM” (2014-2015), stworzył koncepcję alternatywnego wykorzystania transportu kolejowego do przewozu ładunków na obszarach metropolitalnych. Obecnie zespół naukowców z WIET (dr inż. Krystian Pietrzak, dr inż. Oliwia Pietrzak, dr inż. Andrzej Montwiłł) pracuje nad szczegółami technicznymi i organizacyjnymi tego pomysłu.

Idea „Lekkiej Kolei Towarowej” jest bardzo prosta – do obsługi ładunków na obszarze metropolii szczecińskiej zaproponowano krótkie składy kolejowe, złożone z kilku wagonów (maksymalnie 5), z których dwa krańcowe posiadają kabiny sterownicze. Każdy z wagonów przystosowany jest do przewozu dwóch kontenerów 20’ lub jednego 40’. Takie pociągi pozwoliłyby na obsługę bocznic załadowców, którzy nie dysponują wystarczającą masą ładunkową do zapełnienia tradycyjnego pociągu towarowego. „Nasz projekt wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy chcieliby, aby ich ładunki obsługiwane były przez kolej” – mówi dr inż. Krystian Pietrzak z WIET. Zastosowanie krótkich składów dwukierunkowych pozwoliłoby na szybkie i sprawne czynności załadowcze na bocznicach kolejowych, eliminując kosztowne i czasochłonne czynności manewrowe, związane np. z przetaczaniem wagonów.

Koncepcja może przynieść wymierne korzyści dla całego Pomorza Zachodniego. Lekka Kolej Towarowa może wpłynąć na poprawę konkurencyjności gospodarczej naszego regionu, a dzięki przeniesieniu części masy ładunkowej na transport kolejowy, przyczynić się do zmniejszenia ruchu ciężkich samochodów w Szczecinie i na obszarze SOM. To skutkować może poprawą bezpieczeństwa na drogach, ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska, zmniejszeniem degradacji infrastruktury drogowej, zmniejszeniem kongestii na drogach.
– Prace nad koncepcją wciąż trwają. Nasz region jest bogato wyposażony w infrastrukturę kolejową, problemem jest jednak jej stan techniczno-eksploatacyjny. Istotnym argumentem za wdrożeniem Lekkiej Kolei Towarowej są prowadzone aktualnie prace modernizacyjne na sieci kolejowej, w tym w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (np. na linii kolejowej 406). Realizacja naszego pomysłu może przyczynić się do osiągnięcia w regionie efektu synergii.

Jak mówi specjalista, wiele firm z naszego regionu, które zlokalizowane są w pobliżu bocznic kolejowych może być zainteresowanych projektem. Dla osiągnięcia zakładanych efektów koncepcji, konieczne jest jednak funkcjonowanie nowoczesnego hubu, który „zbierałby” kontenery przywożone przez składy LFR od rozproszonych dostawców i formowałby z nich składy całopociągowe.

– Grupa CSL jest zainteresowana wdrożeniem opracowanego przez nas pomysłu. Podczas konferencji NaviRail 2019 mieliśmy okazję skonfrontowania naszej koncepcji z potrzebami rynku. Podczas obrad okazało się, że nasz projekt jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Grupy CSL i projektu CCIC Intermodal Depo Dunikowo. To połączenie projektu naukowego oraz głosu praktyków, przedsiębiorców, którzy szukają dla siebie dogodnych rozwiązań – mówi dr inż. Krystian Pietrzak.

Specjaliści uważają, że rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone w naszym regionie w ciągu kilku lat.

CSL szuka innowacyjnych rozwiązań

Jedną z firm, która aktywnie włączyła się w rozwijanie tego pomysłu jest Grupa CSL. Jak mówi Przemysław Hołowacz, Prezes Zarządu CCIC Intermodal Depo Dunikowo, firma szuka nowoczesnych rozwiązań, które sprawią, że suchy terminal, który powstaje w strefie ekonomicznej w Dunikowie będzie konkurencyjny oraz będzie w stanie proponować klientom najbardziej kompleksowe usługi z zakresu logistyki: – Ten projekt jest dla nas bardzo rozwojowy patrząc od strony biznesowej, ale to jest szerszy plan, który pozwoli przesunąć ładunki z transportu samochodowego na kolejowy, a to wielki plus dla rozwoju gospodarczego całego regionu – mówi Przemysław Hołowacz.

Przedstawiciel Grupy CSL zauważa zalety ekonomiczne, logistyczne, społeczne oraz środowiskowe całego przedsięwzięcia. – Naszą rolą będzie budowa logistyki całego przedsięwzięcia, wsparcie merytoryczne przy budowie prototypu pociągu i pozyskiwanie zainteresowanych firm, które razem z nami będą chciały wdrażać to rozwiązanie – mówi Przemysław Hołowacz.