Aktualności

26.07.2016

Rynek kontenerowy w transformacji?

Konsolidacja linii kontenerowych prawdopodobne sama w sobie nie przyczyni się do poprawy rentowność przewozów drobnicy w kontenerach.

Opinię taką przedstawiły dwa wiodące ośrodki brytyjskie – Lloyd’s Loading List oraz Drewry.

Dotychczas w aliansach oraz procesach przejęć linie żeglugowe szukały sposobu na: brak równowagi pomiędzy popytem a podażą na rynku przewozów, podwyżkę stawek frachtu i powrót do rentowności działalności.

Konsolidacja była, skądinąd słusznie, postrzegana jako sposób na uzyskanie efektów ekonomii skali i zwiększenie rentowności.

Procesy konsolidacji trwają nadal, czego przykładem jest choćby zakładana fuzja do końca tego roku Hapag-Lloyd i UASC.

Jednocześnie armatorzy uruchomili w większej skali proces złomowania starszych statków, co ma też usunąć źródło wewnętrzne nierentowności przewozów.

Ale mimo tego, jak stwierdza Drewry Financial Research Services, działania te nie okazały się idealnym rozwiązaniem problemów. Negatywne zjawiska w sektorze będą nadal występować, bowiem morski transport kontenerowy znajduje się w okresie przejściowym.

Cały artykuł w serwisie wnp.pl.

25.07.2016

BRYLANT DO STATUETKI NAGRODA ROKU

pierwszyBRYLANT

Od roku 2012 ogólnopolski magazyn „Prestiż – relacje gospodarcze”, pismo poświęcone reputacji polskiej gospodarki, wspólnie z Centrum Komunikacji Gospodarczej, Urzędem Patentowym RP oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU. Statuetki RENOMA ROKU przyznawane są w kategoriach: Przedsiębiorca, Firma, Produkt oraz Wynalazca. Jak już informowaliśmy, jak dotąd jedynymi laureatami tego wyjątkowego konkursu z województwa zachodniopomorskiego byli w roku 2013: Laura Hołowacz, prezes CSL (w kategorii Przedsiębiorca) oraz Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Informacji dla Sektora Usług przy Uniwersytecie Szczecińskim (w kategorii Produkt). Niedawno Kapituła Konkursu ogłosiła swój werdykt w oparciu o wnioski dotyczące 151 kandydatur zgłoszonych w roku 2015 przez uprawnione instytucje, organizacje i media. Z radością informujemy, że pani prezes Laura Hołowacz, jako jedna trzech dotychczasowych laureatów Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, została wyróżniona Brylantem 2015.

brylant 1

W uzasadnieniu tego wyróżnienia czytamy m.in.: “Pierwszy Brylant dla Laury Hołowacz Kapituła przyznała nie tylko za poprawę wyników gospodarczych, również za nowy rozdział w historii CSL, przeniesienie firmy do własnej siedziby – Starej Rzeźni. Do zakupionego w ruinie, zabytkowego budynku na szczecińskiej Łasztowni, który po ukończonej renowacji nie tylko poprawił warunki pracy, również pozwolił poszerzyć działalność o sferę szeroko rozumianej kultury. Utworzony wiosną ubiegłego roku oddział CSL o nazwie Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia stał się miejscem wielu różnych wydarzeń kulturalnych, gościnną przystanią dla twórców”.

Nasze gratulacje.

21.07.2016

Inteligentna branża morska

– Tworząc inteligentne specjalizacje dla Pomorza nie zakładaliśmy tak dużego tąpnięcia w branży offshore. W tym kierunku chcieliśmy pójść, ale nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższym czasie. Niewykluczone, że potrzebna będzie weryfikacja. Morska inteligenta specjalizacja krajowa jest już szersza, bo nastawiona jest na budowę różnego rodzaju statków. Natomiast nasza regionalna skupia się właśnie na branży offshore – stwierdza Zbigniew Karpiński, prezes Centrum Techniki Okrętowej SA, jeden z liderów inteligentnych specjalizacji Pomorza w zakresie gospodarki morskiej.

Ale jednocześnie spadek zamówień dla tego sektora, który obecnie obserwujemy, jest dobrym momentem na budowę okrętów wojennych i rozwój energetyki wiatrowej. Pojawią się też projekty związane z elementami statków, np. zmodernizowane układy napędowe, zasilanie LNG czy też elementy konstrukcyjne korzystające z inteligentnych rozwiązań, a więc nasyconych elektroniką.

Cały artykuł w serwisie promare.pl.

18.07.2016

Jak zmniejszyć emisyjność polskiego transportu?

W Komisji Europejskiej trwają prace nad komunikatem w sprawie dekarbonizacji sektora transportu oraz propozycją nowej dyrektywy ESD, traktującej o podzieleniu między państwa członkowskie zobowiązań, wynikających z założonego na 2030 rok unijnego celu 30 proc. redukcji emisji (względem 2005 r.) w sektorach nieobjętych systemem EU ETS.

Wychodząc naprzeciw, polski rząd chce w ciągu dekady doprowadzić do tego, aby po naszych drogach jeździło co najmniej milion aut napędzanych energią elektryczną.

Cały artykuł w serwisie wnp.pl.

07.07.2016

Procedura ważenia kontenerów eksportowych w DB Port Szczecin

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2016r. zmian do konwencji SOLAS i wymogu weryfikowania wag brutto kontenerów wysyłanych drogą morską, DB Port Szczecin Sp. z o.o. wprowadził procedurę ‘VGM’ określającą sposób awizowania i obsługi kontenerów eksportowych.

Obowiązek określenia zweryfikowanej wagi brutto kontenera (VGM) spoczywa na załadowcy bądź armatorze w zależności od ustaleń. Kontenery, które nie będą posiadały VGM zostaną złożone na terminalu, lecz nie będą mogły być załadowane na statek.

Cały artykuł w serwisie morzaioceany.pl.

05.07.2016

Branże spożywcze najbardziej proeksportowe

W zestawieniu 50 polskich branż z największą szansą na sukces w eksporcie 14 pozycji przypada na sektor rolno-spożywczy; to pokazuje, że żywność pozostanie specjalnością naszego kraju na rynkach zagranicznych – wskazują analitycy Banku Zachodniego WBK.

Eksperci banku spodziewają się, że eksport całego sektora może w 2016 r. wzrosnąć o 4-6 proc. r/r i osiągnąć wartość nawet 25 mld euro.

Cały artykuł w serwisie wnp.pl.