BRYLANT DO STATUETKI NAGRODA ROKU

2016-07-25

pierwszyBRYLANT

Od roku 2012 ogólnopolski magazyn „Prestiż – relacje gospodarcze”, pismo poświęcone reputacji polskiej gospodarki, wspólnie z Centrum Komunikacji Gospodarczej, Urzędem Patentowym RP oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU. Statuetki RENOMA ROKU przyznawane są w kategoriach: Przedsiębiorca, Firma, Produkt oraz Wynalazca. Jak już informowaliśmy, jak dotąd jedynymi laureatami tego wyjątkowego konkursu z województwa zachodniopomorskiego byli w roku 2013: Laura Hołowacz, prezes CSL (w kategorii Przedsiębiorca) oraz Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Informacji dla Sektora Usług przy Uniwersytecie Szczecińskim (w kategorii Produkt). Niedawno Kapituła Konkursu ogłosiła swój werdykt w oparciu o wnioski dotyczące 151 kandydatur zgłoszonych w roku 2015 przez uprawnione instytucje, organizacje i media. Z radością informujemy, że pani prezes Laura Hołowacz, jako jedna trzech dotychczasowych laureatów Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, została wyróżniona Brylantem 2015.

brylant 1

W uzasadnieniu tego wyróżnienia czytamy m.in.: “Pierwszy Brylant dla Laury Hołowacz Kapituła przyznała nie tylko za poprawę wyników gospodarczych, również za nowy rozdział w historii CSL, przeniesienie firmy do własnej siedziby – Starej Rzeźni. Do zakupionego w ruinie, zabytkowego budynku na szczecińskiej Łasztowni, który po ukończonej renowacji nie tylko poprawił warunki pracy, również pozwolił poszerzyć działalność o sferę szeroko rozumianej kultury. Utworzony wiosną ubiegłego roku oddział CSL o nazwie Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia stał się miejscem wielu różnych wydarzeń kulturalnych, gościnną przystanią dla twórców”.

Nasze gratulacje.