Jak zmniejszyć emisyjność polskiego transportu?

2016-07-18

W Komisji Europejskiej trwają prace nad komunikatem w sprawie dekarbonizacji sektora transportu oraz propozycją nowej dyrektywy ESD, traktującej o podzieleniu między państwa członkowskie zobowiązań, wynikających z założonego na 2030 rok unijnego celu 30 proc. redukcji emisji (względem 2005 r.) w sektorach nieobjętych systemem EU ETS.

Wychodząc naprzeciw, polski rząd chce w ciągu dekady doprowadzić do tego, aby po naszych drogach jeździło co najmniej milion aut napędzanych energią elektryczną.

Cały artykuł w serwisie wnp.pl.