Aktualności

23.06.2016

Nowy port w Szczecinie za cztery miliardy złotych

Rząd przedstawił listę inwestycji, które mają zostać sfinansowane z unijnego planu Junckera.

Rządowa lista obejmuje 47 inwestycji o łącznej wartości 81 miliardów złotych. Projekty będą dofinansowane z tzw. Planu Inwestycyjnego dla Europy, który inaczej jest znany jako Plan Junckera (od nazwiska Jean-Claude’a Junckera, szefa Komisji Europejskiej). Ma na celu przeprowadzenie w Europie szeregu inwestycji, które poprawią stan gospodarki.

Na liście znalazły się dwa projekty związane ze Szczecinem. Jeden z nich dotyczy budowy nowego terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim o wartość 4,2 miliarda złotych. Drugi port ma powstać w Świnoujściu.

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.

29.06.2016

Stan polskiej logistyki – „musimy stworzyć klimat sprzyjający inwestycjom na polskim wybrzeżu”

Z raportu o stanie polskiej logistyki opublikowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania wynika, że zagraniczni inwestorzy doceniają terminowość wykonywania zleceń. Doinwestowania wymaga natomiast infrastruktura logistyczna. Swoją analizę wpływu działań podejmowanych przez porty na stan polskiej logistyki przedstawi prof. Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego, kierownik Katedry Ekonomii i Akademii Morskiej w Gdyni.

Polska w rankingu logistycznym znajduje się poza pierwszą 30. Jakie czynniki mają na to wpływ oraz dlaczego od 2013r. pozycja nie wzrosła mimo inwestycji infrastrukturalnych. W tym czasie poprawiła się jakość infrastruktury dojazdowej do polskich portów, a także zwiększyła powierzchnia magazynowa w głównych regionach przemysłowych kraju.

Cały artykuł w serwisie morzaioceany.pl.

23.06.2016

Kryzys masowy jeszcze potrwa

Kryzys na rynku przewozów ładunków masowych może potrwać jeszcze przez najbliższe 2 lata, co oznacza, że mniejsi armatorzy mogą przestać istnieć – stwierdzili przedstawiciele francuskiej firmy żeglugowej Louis Dreyfus Armateurs.

Ma to związek m.in. ze spadkiem podaży takich ładunków jak węgiel czy rudy żelaza, nadpodażą statków oraz globalnymi problemami sektora przemysłowego. Wszystko to sprawia, że ceny frachtu spadły w br. do rekordowo niskiego poziomu.

Dlatego też zdaniem Francuzów należy spodziewać się konsolidacji, szczególnie średnich armatorów, którzy tylko w ten sposób będą mogli przetrwać trudne czasy i rywalizować z największymi operatorami masowców. Może okazać się to jedynym wyjściem, biorąc pod uwagę ostatnie upadłości firm działających na tym rynku, takich jak norweska Bulk Invest czy grecka DryShips. Poprawą sytuacji mogłoby być również złomowanie masowców, które mają ponad 20 lat, lecz postulaty te spotkały ze sprzeciwem ze strony niektórych armatorów.

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.

07.06.2016

Koniec Izby Celnej w obecnej formie. Powstanie Krajowa Administracja Skarbowa

Harmonogram działań w zakresie stworzenia Krajowej Administracji Skarbowej na bazie projektu ustawy opracowanego jeszcze w 2007 roku, zapowiedzieli w Gdyni Minister Finansów Paweł Szałamacha i Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej Marian Banaś, którzy odwiedzają placówki służby celnej w różnych miastach Polski, omawiając z pracownikami nadchodzące zmiany strukturalne.
– Usprawnienie funkcjonowania aparatu skarbowego jest konieczne – stwierdził Marian Banaś, Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej. – Powodem są choćby rosnące zobowiązania egzekucyjne. W 2007 r. wynosiły one ok. 20 mld zł, a dziś przekraczają 65 mld zł. Oszustwa, zwłaszcza te związane z podatkiem VAT, przybrały niebezpieczne rozmiary, a Polska jest pod tym względem na czwartym miejscu od końca spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Potrzebna jest w związku z tym radykalna zmiana w działaniu służb odpowiedzialnych za ściąganie należności budżetowych, dzięki której w ciągu 2-3 lat będziemy w stanie osiągnąć średni poziom unijny.
Obecnie każda ze służb zajmujących się przestępstwami skarbowymi (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne), działa oddzielnie i ma odrębny systemy informatyczny. W oczywisty sposób utrudnia to szybką wymianę danych, które są dziś kluczem do sprawności całego systemu. Działania służby często też pokrywają się i nie wymieniały one informacji operacyjnych. W efekcie oszuści podatkowi działają szybciej niż poszczególne służby skarbowe – zdiagnozował Szef Służby Celnej. – Chcemy połączyć te struktury, by skutecznie walczyć z nieprawidłowościami
Dzięki planowanej od 1 stycznia 2017 roku reformie i integracji, powstaną urzędy skarbowo-celne, których zadaniem będzie głównie ściganie przestępstw skarbowych oraz urzędy administracji skarbowej, zajmujące się poborem uczciwie wpłacanych podatków. Wszystkie one będą jednak tworzyły jedną strukturę. W efekcie urzędnicy zajmujący się zwalczaniem przestępstw skarbowych będą mieć zarówno wiedzę, jak i kompetencje, by skuteczniej wykonywać swoje zadania. Jednocześnie Minister zapewnił, że służba celna nie straci swojego mundurowego charakteru, zapowiedział też odmrożenie płac i podwyżki dla jej funkcjonariuszy.
– Polska skarbówka była głodzona przez osiem lat, a dokładniej rzecz ujmując objęta powszechnym zamrożeniem płac obejmującym niemal całą sferę budżetową – stwierdził Paweł Szałamacha, Minister Finansów. – W efekcie doszło do sytuacji, w której te wynagrodzenia przestały być konkurencyjne. Nie jesteśmy w stanie dziś przyciągać absolwentów ekonomii, prawa najlepszych polskich uczelni, po to by angażowali się w pracę dla dobra wspólnego. Przez lata nie byliśmy wręcz w stanie nawiązać równorzędnej gry z oszustami, którzy żądali zwrotu podatku VAT za bezpodstawnie wystawione faktury.
Dziś 60% urzędników aparatu skarbowego otrzymuje wynagrodzenie poniżej 3 tysięcy złotych brutto.
Reforma w służbach skarbowych najprawdopodobniej będzie wiązać się także z redukcją etatów, która zgodnie z zapowiedziami nie będzie jednak większa niż 10%. Odejść mają jednak głównie pracownicy, którzy i tak przechodzą na emeryturę. Według zapowiedzi Ministra urzędy obsługujące uczciwych podatników będą też od przyszłego roku działały w bardziej przyjaznej dla nich formie.
Ze strony przedstawicieli Izby Celnej w Gdyni uzyskaliśmy zapewnienie o profesjonalizmie jej pracowników i wynikającej stąd gotowości do podjęcia zadań w nowym, zreformowanym systemie zadań. Na zamkniętym dla mediów spotkaniu z Ministrem i Podsekretarzem Stanu funkcjonariusze wyjaśnili też kilka istotnych kwestii merytorycznych, związanych między innymi z planowanymi zmianami w zakresie odwołań od decyzji po kontroli karnoskarbowej.
Podczas spotkania z mediami obok Ministra Finansów Pawła Szałamacha i Podsekretarza Stanu Szefa Słuzby Celnej Marian Banasia, obecni byli również; Dyrektor Izby Celnej w Gdyni, młodsza inspektor Beata Kosk, Zastępca Szefa Służby Celnej inspektor Jerzy Chrobak i Dyrektor Departamentu Reformy Administracji Skarbowej Honorata Łopianowska.