Koniec Izby Celnej w obecnej formie. Powstanie Krajowa Administracja Skarbowa

2016-06-07

Harmonogram działań w zakresie stworzenia Krajowej Administracji Skarbowej na bazie projektu ustawy opracowanego jeszcze w 2007 roku, zapowiedzieli w Gdyni Minister Finansów Paweł Szałamacha i Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej Marian Banaś, którzy odwiedzają placówki służby celnej w różnych miastach Polski, omawiając z pracownikami nadchodzące zmiany strukturalne.
– Usprawnienie funkcjonowania aparatu skarbowego jest konieczne – stwierdził Marian Banaś, Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej. – Powodem są choćby rosnące zobowiązania egzekucyjne. W 2007 r. wynosiły one ok. 20 mld zł, a dziś przekraczają 65 mld zł. Oszustwa, zwłaszcza te związane z podatkiem VAT, przybrały niebezpieczne rozmiary, a Polska jest pod tym względem na czwartym miejscu od końca spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Potrzebna jest w związku z tym radykalna zmiana w działaniu służb odpowiedzialnych za ściąganie należności budżetowych, dzięki której w ciągu 2-3 lat będziemy w stanie osiągnąć średni poziom unijny.
Obecnie każda ze służb zajmujących się przestępstwami skarbowymi (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne), działa oddzielnie i ma odrębny systemy informatyczny. W oczywisty sposób utrudnia to szybką wymianę danych, które są dziś kluczem do sprawności całego systemu. Działania służby często też pokrywają się i nie wymieniały one informacji operacyjnych. W efekcie oszuści podatkowi działają szybciej niż poszczególne służby skarbowe – zdiagnozował Szef Służby Celnej. – Chcemy połączyć te struktury, by skutecznie walczyć z nieprawidłowościami
Dzięki planowanej od 1 stycznia 2017 roku reformie i integracji, powstaną urzędy skarbowo-celne, których zadaniem będzie głównie ściganie przestępstw skarbowych oraz urzędy administracji skarbowej, zajmujące się poborem uczciwie wpłacanych podatków. Wszystkie one będą jednak tworzyły jedną strukturę. W efekcie urzędnicy zajmujący się zwalczaniem przestępstw skarbowych będą mieć zarówno wiedzę, jak i kompetencje, by skuteczniej wykonywać swoje zadania. Jednocześnie Minister zapewnił, że służba celna nie straci swojego mundurowego charakteru, zapowiedział też odmrożenie płac i podwyżki dla jej funkcjonariuszy.
– Polska skarbówka była głodzona przez osiem lat, a dokładniej rzecz ujmując objęta powszechnym zamrożeniem płac obejmującym niemal całą sferę budżetową – stwierdził Paweł Szałamacha, Minister Finansów. – W efekcie doszło do sytuacji, w której te wynagrodzenia przestały być konkurencyjne. Nie jesteśmy w stanie dziś przyciągać absolwentów ekonomii, prawa najlepszych polskich uczelni, po to by angażowali się w pracę dla dobra wspólnego. Przez lata nie byliśmy wręcz w stanie nawiązać równorzędnej gry z oszustami, którzy żądali zwrotu podatku VAT za bezpodstawnie wystawione faktury.
Dziś 60% urzędników aparatu skarbowego otrzymuje wynagrodzenie poniżej 3 tysięcy złotych brutto.
Reforma w służbach skarbowych najprawdopodobniej będzie wiązać się także z redukcją etatów, która zgodnie z zapowiedziami nie będzie jednak większa niż 10%. Odejść mają jednak głównie pracownicy, którzy i tak przechodzą na emeryturę. Według zapowiedzi Ministra urzędy obsługujące uczciwych podatników będą też od przyszłego roku działały w bardziej przyjaznej dla nich formie.
Ze strony przedstawicieli Izby Celnej w Gdyni uzyskaliśmy zapewnienie o profesjonalizmie jej pracowników i wynikającej stąd gotowości do podjęcia zadań w nowym, zreformowanym systemie zadań. Na zamkniętym dla mediów spotkaniu z Ministrem i Podsekretarzem Stanu funkcjonariusze wyjaśnili też kilka istotnych kwestii merytorycznych, związanych między innymi z planowanymi zmianami w zakresie odwołań od decyzji po kontroli karnoskarbowej.
Podczas spotkania z mediami obok Ministra Finansów Pawła Szałamacha i Podsekretarza Stanu Szefa Słuzby Celnej Marian Banasia, obecni byli również; Dyrektor Izby Celnej w Gdyni, młodsza inspektor Beata Kosk, Zastępca Szefa Służby Celnej inspektor Jerzy Chrobak i Dyrektor Departamentu Reformy Administracji Skarbowej Honorata Łopianowska.