Stan polskiej logistyki – „musimy stworzyć klimat sprzyjający inwestycjom na polskim wybrzeżu”

2016-06-29

Z raportu o stanie polskiej logistyki opublikowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania wynika, że zagraniczni inwestorzy doceniają terminowość wykonywania zleceń. Doinwestowania wymaga natomiast infrastruktura logistyczna. Swoją analizę wpływu działań podejmowanych przez porty na stan polskiej logistyki przedstawi prof. Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego, kierownik Katedry Ekonomii i Akademii Morskiej w Gdyni.

Polska w rankingu logistycznym znajduje się poza pierwszą 30. Jakie czynniki mają na to wpływ oraz dlaczego od 2013r. pozycja nie wzrosła mimo inwestycji infrastrukturalnych. W tym czasie poprawiła się jakość infrastruktury dojazdowej do polskich portów, a także zwiększyła powierzchnia magazynowa w głównych regionach przemysłowych kraju.

Cały artykuł w serwisie morzaioceany.pl.