Aktualności

22.12.2015

Nasz rekord Polski został opublikowany w katalogu elektronicznym rekordów

Nasz rekordowy wynik w graniu melodii na dzwonkach rowerowych został opublikowany w elektronicznej wersji Księgi Rekordów Polski 2015.

Przypomnijmy, że 22 sierpnia 2015 r, na Łasztowni, mieszkańcy Szczecina ustanowili nowy rekord Polski w kategorii Największa Orkiestra dzwonków rowerowych.

Wydarzenie zorganizowała firma CSL Internationale Spedition Sp. z o.o podczas „Dni Ulicy Zbożowej”.

Zapraszamy do pobrania w PDF: Księgi Rekordów Polski 2015.

Relacja w serwisie biurorekordow.pl.

Rekord Polski Najwieksza Orkiestra Dzwonkow Rowerowych 22.08.2015

19.12.2015

STARA RZEŹNIA INWESTYCJĄ ROKU 2015 W ZACHODNIOPOMORSKIEM

17 grudnia br w sali ks. Bogusława X Zamku Książąt Pomorskich, podczas Gali Konkursu ogłoszono wyniki i nagrodzono zwycięzców ogłoszonego w kwietniu Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2015. Celem tego corocznie ogłaszanego prestiżowego konkursu, sięgającego tradycją roku 1992, jest m. in. promocja działalności gospodarczej prowadzącej do wzrostu potencjału i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz promowanie przedsiębiorców działających zgodnie z prawem, zasadami etyki oraz z ideą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W tym roku wybierano zwycięzców w kategoriach: Produkt Roku, Usługa Roku oraz Inwestycja Roku.

Z radością informujemy, że Kapituła Konkursu za najważniejszą inicjatywę gospodarczą w regionie w roku 2015 w kategorii Inwestycja Roku uznała zrealizowaną przez CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. „przebudowę budynku obory w dawnym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz usługowe w zakresie gastronomii, kultury i handlu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. W uzasadnieniu wyboru inwestycji CSL spośród dziewięciu przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu i trzech nominowanych w czerwcu do nagrody, podano że: ”Inwestycja przeprowadzona przez firmę CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. ze Szczecina polegała na renowacji i adaptacji nieużytkowanego zabytkowego obiektu, będącego w bardzo złym stanie technicznym pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną. Zwiększyło to atrakcyjność miasta oraz przywróciło walory zabytkowej zabudowy. Obiekt jest elementem zespołu historycznej rzeźni miejskiej zlokalizowanej na terenie Łasztowni, wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego”. Wręczona dyr. Laurze Hołowacz prestiżowa nagroda – honorowy dyplom oraz statuetka „Złotej Rybki” – pozwala firmie na posługiwanie się przyznanym tytułem oraz logo konkursu we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych.

Uroczysta Gala Konkursu, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą – największym w Polsce samorządem gospodarczym, uświetniła tegoroczną Wigilię Izbową PIG.

11.12.2015

To był dobry rok

Dobiega końca rok 2015, osiemnasty rok naszej obecności na trudnym międzynarodowym rynku spedycyjnym. O osiąganych wynikach gospodarczych świadczy niedawne wpisanie CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. na listę laureatów rankingu Diamenty Forbesa 2016. Na listy laureatów tego prestiżowego ogólnopolskiego wyróżnienia dla przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat działalności nasza firma wpisywana była poprzednio w latach 2009, 2011 i 2012.

Wydarzeniem rozpoczynającym nowy rozdział w historii CSL stało się ukończenie trwającej blisko dwa lata renowacji zakupionego w roku 2012 zabytkowego budynku na szczecińskiej Łasztowni. Przeniesienie firmy do własnej siedziby – Starej Rzeźni, nie tylko poprawiło warunki naszej pracy, lecz pozwoliło na poszerzenie działalności o sferę szeroko rozumianej kultury. Utworzony wiosną bieżącego roku nowy, obecnie 5-osobowy, oddział CSL o nazwie Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia stał się miejscem wielu różnych wydarzeń kulturalnych, spotkań środowiskowych, gościnną przystanią dla twórców oraz odbiorców różnych form kultury. Stał się placówką ukierunkowaną w znacznej mierze na popularyzację tradycji i kultury morskiej, a tym samym bliską wielu ludziom morza oraz związanym z gospodarką morską.

Tym co sprawia nam jednak najwięcej satysfakcji są zmiany, jakie już nastąpiły w kończącym się roku w sąsiedztwie naszej nowej siedziby: wyremontowana i oświetlona przez miasto ulica Zbożowa, oficjalnie otwarty w grudniu Skwer Kapitanów, zaawansowana renowacja trzech sąsiadujących budynków, otwarty nowy port jachtowy oraz uporządkowane sąsiadujące z nim nabrzeże. To cieszy, gdyż podjęta przed ponad trzema laty decyzja o zakupie, odbudowie i dostosowaniu do nowych funkcji zabytkowego budynku motywowana była przecież przede wszystkim pragnieniem ożywienia i udostępnienia mieszkańcom Szczecina przez lata niemal niedostępnych kilkudziesięciu niszczejących zabytkowych zabudowań i uliczek tworzących kompleks byłych miejskich zakładów mięsnych. Ten proces już się rozpoczął.

03.12.2015

Konkurencja dla Hamburga

Porty Europy zachodniej zaczynają coraz mocniej konkurować o klientów. Rotterdam i Antwerpia podjęły zakrojone na szeroką skalę działania marketingowe celem pozyskania dotychczasowych kontrahentów Hamburga. Są one szczególnie aktywne w regionach, niezwykle istotnych dla portu niemieckiego, czynione w czasie, gdy notuje on spadki obrotów…

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.

01.12.2015

Port Community System – spotkanie warsztatowe w Gdyni

W dniu 27 listopada w Gdyni – przy udziale ZMPSiŚ S.A. i innych przedstawicieli branży portowej i okołoportowej oraz administracji publicznej – odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej poświęcone przyszłości budowy platformy Port Community System – neutralnej, bezpiecznej i otwartej platformy elektronicznej, umożliwiającej inteligentną wymianę informacji w portach…

Cały artykuł w serwisie portalmorski.pl.