To był dobry rok

2015-12-11

Dobiega końca rok 2015, osiemnasty rok naszej obecności na trudnym międzynarodowym rynku spedycyjnym. O osiąganych wynikach gospodarczych świadczy niedawne wpisanie CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. na listę laureatów rankingu Diamenty Forbesa 2016. Na listy laureatów tego prestiżowego ogólnopolskiego wyróżnienia dla przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat działalności nasza firma wpisywana była poprzednio w latach 2009, 2011 i 2012.

Wydarzeniem rozpoczynającym nowy rozdział w historii CSL stało się ukończenie trwającej blisko dwa lata renowacji zakupionego w roku 2012 zabytkowego budynku na szczecińskiej Łasztowni. Przeniesienie firmy do własnej siedziby – Starej Rzeźni, nie tylko poprawiło warunki naszej pracy, lecz pozwoliło na poszerzenie działalności o sferę szeroko rozumianej kultury. Utworzony wiosną bieżącego roku nowy, obecnie 5-osobowy, oddział CSL o nazwie Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia stał się miejscem wielu różnych wydarzeń kulturalnych, spotkań środowiskowych, gościnną przystanią dla twórców oraz odbiorców różnych form kultury. Stał się placówką ukierunkowaną w znacznej mierze na popularyzację tradycji i kultury morskiej, a tym samym bliską wielu ludziom morza oraz związanym z gospodarką morską.

Tym co sprawia nam jednak najwięcej satysfakcji są zmiany, jakie już nastąpiły w kończącym się roku w sąsiedztwie naszej nowej siedziby: wyremontowana i oświetlona przez miasto ulica Zbożowa, oficjalnie otwarty w grudniu Skwer Kapitanów, zaawansowana renowacja trzech sąsiadujących budynków, otwarty nowy port jachtowy oraz uporządkowane sąsiadujące z nim nabrzeże. To cieszy, gdyż podjęta przed ponad trzema laty decyzja o zakupie, odbudowie i dostosowaniu do nowych funkcji zabytkowego budynku motywowana była przecież przede wszystkim pragnieniem ożywienia i udostępnienia mieszkańcom Szczecina przez lata niemal niedostępnych kilkudziesięciu niszczejących zabytkowych zabudowań i uliczek tworzących kompleks byłych miejskich zakładów mięsnych. Ten proces już się rozpoczął.