STARA RZEŹNIA INWESTYCJĄ ROKU 2015 W ZACHODNIOPOMORSKIEM

2015-12-19

17 grudnia br w sali ks. Bogusława X Zamku Książąt Pomorskich, podczas Gali Konkursu ogłoszono wyniki i nagrodzono zwycięzców ogłoszonego w kwietniu Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2015. Celem tego corocznie ogłaszanego prestiżowego konkursu, sięgającego tradycją roku 1992, jest m. in. promocja działalności gospodarczej prowadzącej do wzrostu potencjału i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz promowanie przedsiębiorców działających zgodnie z prawem, zasadami etyki oraz z ideą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W tym roku wybierano zwycięzców w kategoriach: Produkt Roku, Usługa Roku oraz Inwestycja Roku.

Z radością informujemy, że Kapituła Konkursu za najważniejszą inicjatywę gospodarczą w regionie w roku 2015 w kategorii Inwestycja Roku uznała zrealizowaną przez CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. „przebudowę budynku obory w dawnym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz usługowe w zakresie gastronomii, kultury i handlu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. W uzasadnieniu wyboru inwestycji CSL spośród dziewięciu przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu i trzech nominowanych w czerwcu do nagrody, podano że: ”Inwestycja przeprowadzona przez firmę CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. ze Szczecina polegała na renowacji i adaptacji nieużytkowanego zabytkowego obiektu, będącego w bardzo złym stanie technicznym pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną. Zwiększyło to atrakcyjność miasta oraz przywróciło walory zabytkowej zabudowy. Obiekt jest elementem zespołu historycznej rzeźni miejskiej zlokalizowanej na terenie Łasztowni, wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego”. Wręczona dyr. Laurze Hołowacz prestiżowa nagroda – honorowy dyplom oraz statuetka „Złotej Rybki” – pozwala firmie na posługiwanie się przyznanym tytułem oraz logo konkursu we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych.

Uroczysta Gala Konkursu, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą – największym w Polsce samorządem gospodarczym, uświetniła tegoroczną Wigilię Izbową PIG.