Aktualności

28.02.2017

Modernizacja portów w Szczecinie i Świnoujściu zapewniona dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej została podpisana umowa o finansowanie inwestycji, pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ramach umowy bank udzieli spółce kredytu do wysokości 163,5 mln złotych.

Fundusze otrzymane w ramach umowy będą stanowiły ważne źródło finansowania programu inwestycyjnego ZMPSŚ S.A., planowanego do realizacji w ramach perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.

15.02.2017

Raport o stanie sektora MSP (2016)

Przedsiębiorstwa w Polsce tworzą blisko 3/4 PKB, a małe i średnie firmy generują połowę PKB. Spośród wszystkich grup przedsiębiorstw największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa – ponad 30%. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała 19. edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Obejmuje on przekrojową analizę danych statystycznych GUS, Eurostat, Global Entrepreneurship Monitor, wyniki badań własnych PARP oraz badań zewnętrznych w okresie 2014-2016.

Cały artykuł w serwisie www.parp.gov.pl.

05.02.2017

Odszedł na wieczną wachtę

W sobotę, 4 lutego zmarł Jan Waraczewski, znakomity muzyk i żeglarz, dla wielu z nas serdeczny kolega i przyjaciel. Odszedł prawy człowiek, wieloletni koncertmistrz i dyrygent Orkiestry Symfonicznej szczecińskiej Filharmonii, inicjator budowy obecnej siedziby Filharmonii, pomysłodawca i organizator czternastu kolejnych dorocznych Koncertów na Wodzie na jego ukochanej przystani Jacht Klubu AZS.

muzyka nad wodą 2012 091

Przed rokiem gratulowaliśmy mu otrzymania, w półwiecze jego pracy artystycznej, Medalu za Zaslugi dla Szczecina. W minionym roku minęło także 50 lat jego pasjonowania się, chyba na równi z muzyką, żeglarstwem. Obie pasje, angażowanie się w działalność pro publico bono, a przy tym pogodny i zawsze zyczliwy stosunek do innych ludzi, zjednały Janowi Waraczewskiemu liczne grono sympatyków i przyjaciół.

Cześć Jego pamięci.

W imieniu zespołu CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. oraz całej bliskiej Mu Społeczności Moja Łasztownia

Laura Hołowacz
Prezes CSL