Modernizacja portów w Szczecinie i Świnoujściu zapewniona dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

2017-02-28

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej została podpisana umowa o finansowanie inwestycji, pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ramach umowy bank udzieli spółce kredytu do wysokości 163,5 mln złotych.

Fundusze otrzymane w ramach umowy będą stanowiły ważne źródło finansowania programu inwestycyjnego ZMPSŚ S.A., planowanego do realizacji w ramach perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.