Aktualności

25.05.2016

ZASKAKUJĄCA PROPOZYCJA JANA DĘBSKIEGO

We wtorek, 24 bm w dostojnych pomieszczeniach Business Club Szczecin odbyło się kolejne spotkanie w cyklu Salon Morski. O przygotowaniach do czerwcowych Dni Morza oraz przyszłorocznym finale The Tall Ships Race obszernie poinformowali panowie Piotr Krzystek i Krzysztof Soska – prezydent i wiceprezydent Szczecina. Następnie Jan Dębski – prezes Fundacji Moja Łasztownia zaprezentował bardzo ciekawą koncepcję inwestycji zwiększającej atrakcyjność Szczecina jako miasta „turystyki morskiej”. poprzez utworzenie nowego głębokowodnego miejsca postoju dużych statków pasażerkich.

Jak wyjaśnił, w trakcie pisania powstającej monografii dziejów szczecińskiego portu i Łasztowni nagrafił na różne histortyczne plany ukazujące proces budowy kanału Duńczyca, a więc powstania nabrzeża Starówka i Wyspy Grodzka. Jego pomysł sprowadza się do ponownego lądowego połączenia obecnego nabrzeża Bułgarskiego ze wschodnią częścią Wyspy Grodzka oraz budową w środku wyspy kanału umożliwiającego konieczną cyrkulację wody i ruch jednostek pływających.

1

Zdaniem Jana Dębskiego, urzeczywistnienie tej wizji pozwoliłoby na:

  • uzyskanie w szczecińskim porcie około 360-metrowego głębokowodnego nabrzeża zdolnego przyjmować nawet wielkie statki pasażerskie
  • dla budowy lądowego połączenia Łasztowni z Wyspą Grodzka wykorzystanie urobku z budowy kanału przez tą wyspę oraz z pogłębiania toru nawigacyjnego i akwatorium portowego
  • rezygnację z planowanej budowy kosztownego mostu między Starówką a wyspą
  • uzyskanie około 12 hektarów powierzchni (w znacznej części komercyjnej) pod budowę różnych obiektów
  • możliwość rozbudowy portu jachtowego
  • uniknięcie potrzeby kosztownego pogłębiania akwatorium, a nawet budowy głębokowodnego nabrzeża pasażerskiego i wzdłuż Wałów Chrobrego oraz długotrwałego wyłączenia tych nabrzeży z eksploatacji
  • etapową realizację całego przedsięwzięcia
  • uzyskanie, w powiązaniu z innymi inwestycjami na Łasztowni, unikatowego fragmentu miasta, zamykającego zabudowę północnego fragmentu Łasztowni – niewątpliwie świetną wizytówkę Szczecina.

2

W dyskusji, jaka wywiązała się po ilustrowanym slajdami wystąpieniu, zdecydowane poparcie dla tej koncepcji wyrazili m.inn. Andrzej Borowiec – dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Andrzej Kocewicz – właściciel przedsiębiorstwa hydrotechnicznego UW Service, Cezary Marciniak – architekt, autor prezentowanych rysunków koncepcyjnych, kpt.ż.w. Włodzimierz Grycner… Uznania dla pomysłu nie krył także prezydent Piotr Krzystek. Jednak jako gospodarz miasta zwrócił uwagę na potrzebę dokonania poważnej analizy ekonomicznej dla takiego przedsięwzięcia.

Zygmunt Kowalski

18.05.2016

Zasłużone nominacje w prestiżowych konkursach

W piątek, 13 bm na dziedzińcu Muzeum Narodowego przy ulicy Staromłyńskiej w Szczecinie odbyła się gala po raz szósty zorganizowanego w mieście dorocznego plebiscytu o tytuł Szczecinianka Roku 2015. Do organizatora plebiscytu – Stowarzyszenia Kobieta dla Rozwoju Szczecina i Regionu – zgłoszono kilkadziesiąt propozycji. Dziesięć pań Kapituła konkursu nominowała do tytułu Szczecinianka Roku, a pięć do ustanowionej przed rokiem nagrody Eko Szczecinianka Roku.

nagroda dla CSL

Miło nam poinformować, że jedną z nominowanych do tytułu Szczecinianka Roku 2015 została pani Laura Hołowacz. Jak podano w uzasadnieniu, „nominowano ją za to, że jako współzałożycielka i prezeska firmy CSL Internationale Spedition nigdy nie zapomniała o społecznej odpowiedzialności biznesu podejmując wiele działań pro publico bono. Poszukując siedziby dla CSL zrodziła się koncepcja zakupu starego budynku na Łasztowni. Z wielką determinacją i pasją rozpoczęła działania zmierzające do stworzenia wyjątkowego miejsca na mapie Szczecina jakim jest dziś ogólnodostępne centrum społeczno-kulturalno- biznesowe Stara Rzeźnia. Nominowana za odważne marzenia, wykorzystanie potencjału Łasztowni, konsekwencję w działaniu oraz w odmienianiu oblicza Szczecina”.

nagroda dla CSL

Pani Laurze Hołowacz gratulacje należą się również za uzyskanie kwietniowej nominacji do Nagroda Dziennikarzy w XXV edycji Konkursu Dziennikarskiego dokonanej przez kapitułę powołaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Szczecinie. Jak ogłoszono to 22 kwietnia br podczas transmitowanej przez TVP3 Szczecin gali tego prestiżowego konkursu, została nominowana za to, że „dzięki determnacji w realizowaniu marzeń kupiła i wyremontowała zrujnowaną nieruchomość na Łasztowni – budynek z XIX wieku. Słynna już dziś „Stara Rzeźnia” dzięki niej może już błyszczeć”.

Gratulacje.

Zygmunt Kowalski

12.05.2016

Nie będzie łatwiej

Głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce jest konsumpcja krajowa, będąca m.in. efektem najwyższego od wielu lat zatrudnienia. Zbliża się jednak okres kurczenia się rynku pracy i zmniejsza się dynamika inwestycji – kolejny ważny stymulator wzrostu – powiedział prof. Jerzy Hausner, gość XVII Kongresu Spedytorów, który odbył się w Toruniu.

Czynnikiem spowolniającym rozwój może być obniżenie ratingu Polski, np. przez Standard & Poor’s, będące m.in. efektem ekspansywnej polityki fiskalnej (wydatki publiczne są o 5% wyższe, niż powinny). A każde spowolnienie gospodarcze, jak wynika z analiz prof. Hausnera, powoduje wzrost długu publicznego, który potem – nawet kiedy gospodarka rośnie szybciej – nie wraca już do poprzedniego poziomu. Dochodzi do tego także spadek kursu złotego, notowany od połowy ub.r., który ma głównie przyczyny polityczne, na co wskazuje odmienne zachowanie się innych walut z naszego regionu, jak forint czy korona czeska.

Cały artykuł w serwisie www.promare.pl.