Aktualności

28.01.2016

Rewolucja w prawie celnym UE – zachodnioeuropejskie standardy, czy chaos organizacyjny?

W maju 2016 r. wejdą w życie paragrafy ogólnoeuropejskiego Unijnego Kodeksu Celnego. Nowe przepisy celne dotyczą całkowitego przejścia na komunikację elektroniczną w świecie operacji celnych.

Założeniem całokształtu polityki celnej, opracowanej przez działający przy Komisji Europejskiej Komitet Celny jest ujednolicenie samej procedury celnej. Unijny Kodeks Celny ma w ostatecznym rozrachunku zastąpić dotychczas obowiązujący, wspólnotowy Kodeks Celny. W 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła dokument zmodernizowanego Kodeksu Celnego. Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego pociągnęło za sobą zmiany w postaci rozciągnięcia postanowień tego dokumentu na całą UE. Założenia znowelizowanego Unijnego Kodeksu Celnego przyjęto w 2013 r. zaś jego postanowienia wejdą w życie już 1 maja 2016 r.

Cały artykuł w serwisie morzaioceany.pl.

27.01.2016

Inspekcja Transportu Drogowego pozostaje

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Inspekcja Transportu Drogowego nie będzie zlikwidowana, o czym poinformował kilka dni temu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Przypomnijmy, że pod koniec 2015 r. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadał likwidację Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy mieli zostać włączeni w struktury policji drogowej. Tak jednak nie będzie, z czego z pewnością ucieszy się niemała już grupka inspektorów i urzędników (do ITD należy obecnie też dawny BOTM – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego).

Cały artykuł w serwisie pgt.pl.

25.01.2016

Rekordowo niskie ceny surowców szansą dla polskiej gospodarki

W ciągu najbliższych 12 miesięcy notowania surowców, a zwłaszcza ropy naftowej powinny osiągnąć minimum. Taka sytuacja otwiera przed niektórymi sektorami branży morskiej interesujące perspektywy rozwoju.

Sporządzone przez Port w Gdańsku statystyki przeładunkowe w ubiegłym roku wykazały szczególnie wysokie wartości w kategorii ropa naftowa i pochodne. Nigdy wcześniej w całej swojej historii port nie mógł się poszczycić tak dobrymi wynikami. Przeładowano blisko 15 mln ton paliw. Najlepszy z wyników zanotowanych w dotychczasowej historii portu wynosił 14,5 mln ton. Tak imponujący wynik odnotowano w roku 2010.

Cały artykuł w serwisie morzaioceany.pl.

18.01.2016

77 mln ton ładunków w polskich portach

W minionym roku polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki obsłużyły rekordową liczbę ponad 77 mln ton ładunków. Jak podaje portal promare.pl – godne uwagi jest także to, że w ciągu ostatnich kilku lat na inwestycje poprawiające zarówno dostęp do portów, jak też infrastrukturę przeładunkową, wydano ponad 1 mld zł.

W porcie gdyńskim, korzystając z dofinansowań unijnych na lata 2007-2013, zrealizowano siedem projektów: pogłębienie toru wodnego do 13,5 m, przebudowę dostępu kolejowo-drogowego do wschodniej części portu, przebudowę dwóch nabrzeży, Szwedzkiego i Rumuńskiego, budowę nabrzeży Bułgarskiego i Puckiego, modernizację terminalu ro-ro i budowę terminalu intermodalnego na zapleczu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego…

Cały artykuł w serwisie www.portalmorski.pl.

04.01.2016

Podsumowanie 2015 roku

Rok 2015 był dla polskiej gospodarki okresem względnie stabilnego oraz umiarkowanie dynamicznego rozwoju. Tempo wzrostu PKB utrzymywało się na poziomie ok. 3,5 proc., nie wykazując istotnych odchyleń w górę ani w dół, a także nie zarysowując wyraźnego trendu. Powodów do niepokoju dostarczała jednak struktura wzrostu gospodarczego – znacznie poniżej oczekiwań spisywały się konsumpcja oraz inwestycje. Spowolnienia uniknęliśmy wyłącznie dzięki nadwyżce eksportu nad importem, która przyszła nam w sukurs w najwłaściwszym momencie. Trudno jednak liczyć na to, że w przyszłym roku ożywienie będzie nabierać coraz większego rozpędu, jeśli główne motory wzrostu polskiej gospodarki nie zostaną w końcu na dobre uruchomione…

Cały artykuł w serwisie www.spedycje.pl.