Podsumowanie 2015 roku

2016-01-04

Rok 2015 był dla polskiej gospodarki okresem względnie stabilnego oraz umiarkowanie dynamicznego rozwoju. Tempo wzrostu PKB utrzymywało się na poziomie ok. 3,5 proc., nie wykazując istotnych odchyleń w górę ani w dół, a także nie zarysowując wyraźnego trendu. Powodów do niepokoju dostarczała jednak struktura wzrostu gospodarczego – znacznie poniżej oczekiwań spisywały się konsumpcja oraz inwestycje. Spowolnienia uniknęliśmy wyłącznie dzięki nadwyżce eksportu nad importem, która przyszła nam w sukurs w najwłaściwszym momencie. Trudno jednak liczyć na to, że w przyszłym roku ożywienie będzie nabierać coraz większego rozpędu, jeśli główne motory wzrostu polskiej gospodarki nie zostaną w końcu na dobre uruchomione…

Cały artykuł w serwisie www.spedycje.pl.