Aktualności

16.10.2015

Dobre wyniki handlu zagranicznego

Według wstępnych danych GUS, po 8 miesiącach 2015 r. eksport towarów z Polski zwiększył się o 7,2 proc. (do 115,6 mld euro), a import rósł ponad 2-krotnie wolniej, tj. o 3,3 proc. (do 113,4 mld euro). Zadecydowało to o przekształceniu notowanego przed rokiem deficytu na poziomie 1,9 mld euro w nadwyżkę w wysokości 2,2 mld euro…

Cały artykuł w serwisie www.spedycje.pl.

13.10.2015

Podziękowania dla CSL za udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa

Podziękowania Biura Dokumentacji Zabytków dla CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia i fundacji Moja Łasztownia za udział, zaangażowanie i współpracę w ramach Europejskich Dniach Dziedzictwa 2015.

podziekowanieBDZ

10.10.2015

Gepard Biznesu 2014 dla CSL

Firma CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2014. Ranking prowadzony jest od 2006 roku przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Opublikowany w październiku 2015 r., najnowszy ranking powstał na podstawie wartości rynkowej firm za okres marzec 2012 – marzec 2014. Na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła go Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2012-2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Spośród 1052 przedsiębiorstw branży transport i spedycja, powyższe warunki spełnia 795 firm. Wywiadownia Infocredit policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i koniec marca 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jej wartość rynkowa. W rankingu przedsiębiorstw branży transport i spedycja zajęliśmy 611 miejsce z 45% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2012 – marzec 2014.

Zobacz kompletny ranking.

Zobacz także nasze inne nagrody.

08.10.2015

Podsumowanie ONECARGO

Wpływ infrastruktury i logistyki na rozwój gospodarki, przełożenie na jakość życia, wykorzystanie usytuowania i atutów Polski oraz zrealizowanych już inwestycji – dominowały wśród tematów i dyskusji największego spotkania branży TSL (transport – spedycja – logistyka) w Europie Centralnej – Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach…

Cały artykuł w serwisie www.spedycje.pl.