Gepard Biznesu 2014 dla CSL

2015-10-10

Firma CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2014. Ranking prowadzony jest od 2006 roku przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Opublikowany w październiku 2015 r., najnowszy ranking powstał na podstawie wartości rynkowej firm za okres marzec 2012 – marzec 2014. Na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła go Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2012-2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Spośród 1052 przedsiębiorstw branży transport i spedycja, powyższe warunki spełnia 795 firm. Wywiadownia Infocredit policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i koniec marca 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jej wartość rynkowa. W rankingu przedsiębiorstw branży transport i spedycja zajęliśmy 611 miejsce z 45% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2012 – marzec 2014.

Zobacz kompletny ranking.

Zobacz także nasze inne nagrody.