ZŁOTY KOMPAS DLA LAURY HOŁOWACZ

2016-12-07

Za promowanie kultury marynistycznej oraz wspieranie gospodarki morskiej i branży logistycznej. Laura Hołowacz, Prezes Spółki CSL Internationale Spedition, inicjatorka powstania Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, pasjonatka i promotorka kultury marynistycznej w Szczecinie została uhonorowana “Złotym Kompasem”. To prestiżowe wyróżnienie jest rokrocznie przyznawane osobom zasłużonym dla działania na rzecz zachodniopomorskiego środowiska morskiego.

Wyróżnienia, uchodzące za jedne z najbardziej prestiżowych w Szczecinie wyłania Kapituła Złotego Kompasu. Tworzą ją przedstawiciele trzech organizacji: szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich oraz Związku Zawodowego Kapitanów i Oficerów. Tegoroczne Złote Kompasy otrzymali: kpt. ż.w. Jan Prüffer, Laura Hołowacz i starszy oficer mechanik okrętowy Janusz Fydrych. Prezes Laura Hołowacz została nagrodzona za działanie na rzecz promocji kultury i tradycji morskich. – Z takim sercem dla kultury i tradycji morskiej działa tylko Pani Laura – mówił podczas wygłaszania laudacji kpt. ż.w. Janusz Markiewicz, przewodniczący kapituły.

Stara Rzeźnia jest miejscem zlokalizowanym blisko Odry – oczywiste jest więc mocne zaangażowanie instytucji kultury w promowanie wszelkich morskich i żeglarskich inicjatyw. To tutaj funkcjonuje Mesa Kapitańska, a instytucja była promotorem powstania okolicznego Skweru Kapitanów. W ubiegłym roku w Starej Rzeźni odbył się “Bal Morski”, a także szereg wydarzeń marynistycznych. Warto wspomnieć, że Kubryk Literacki to największa księgarnia posiadająca ogromne zasoby literatury marynistycznej i żeglarskiej. Na spotkaniach autorskich regularnie goszczeni są red. Krystyna Pohl oraz kpt. Włodzimierz Grycner. W czasie trwania Dni Morza swoją premierę w Starej Rzeźni miała wystawa “Portrety Kapitanów” Andrzeja Łazowskiego. Marynistyczne inicjatywy to specjalność Starej Rzeźni i Pani Prezes podczas otrzymywania statuetki zapraszała do niej, bo to po prostu miejsce przyjazne ludziom morza.

Pani Prezes serdecznie gratulujemy, a gości Starej Rzeźni zapraszamy do Kubryka Literackiego oraz na kolejne wydarzenia.