WYNIK. Kolejna wartość Grupy CSL

2023-10-09

Kolejna wartość Grupy CSL została omówiona podczas spotkania w Starej Rzeźni. Tym razem mowa była o WYNIKU. Gościem Coach Małgorzaty Krawczak był Sebastian Biskup, spedytor międzynarodowy pracujący w Grupie CSL.

 – W mojej pracy zajmuje się kontaktem z usługodawcami. Przygotowuję oferty, chętnie angażuje się w nowe inicjatywy zarówno związane z logistyką jak i organizacją życia naszej firmy. Staram się być aktywny, nie mam kiedy się ponudzić. Jestem zadowolony ze swojej pracy – mówi Sebastian Biskup.

 Wynik. Czym jest według rozmówcy coach Małgorzaty Krawczak? – Musimy dążyć w pracy to wspólnego rezultatu. Wartość to jest coś, co jest bardzo ważne. Z mojej perspektywy wynik jest efektem ciężkiej pracy, czymś na co pracujemy. Możemy wówczas podsumować co zrobiliśmy. Cieszymy się, gdy wynik jest pozytywny i wyciągamy wnioski, gdy jest niesatysfakcjonujący – mówi Sebastian Biskup.

Jak zawsze wartość została zilustrowana pięknym obrazem przygotowanym przez Kamilę Maślak z Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

– Wynik to efekt naszej pracy, owoc naszego działania, wymierny wskaźnik przez który jesteśmy oceniani przez naszych szefów i kolegów. Nie jest łatwo narysować wynik. Chciałam, by była to wyrazista praca. Z energią. Rzucająca się w oczy – mówi Kamila Maślak, prezentując krwistoczerwony obraz, który jest ilustracją kolejnej wartości Grupy CSL.

Kolejna wartość – RAZEM. Omówiona zostanie już w kolejnych tygodniach. W tym roku podsumujemy także cykl przygotowany przez Grupę CSL, coach Małgorzatę Krawczak oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia i naszą artystkę Kamilę Maślak.