Wyjątkowe powody do satysfakcji z rezultatów osiemnastoletniej działalności

2016-02-01

CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. swoją działalność zainaugurowała 2 lutego 1998 roku, a więc dokładnie przed osiemnastu laty. Można było wówczas mówić o ostrym starcie, jako że nie znana dotąd na rynku spedycyjnym firma, zatrudniająca początkowo zaledwie kilku pracowników, już w dwa tygodnie później, ku zaskoczeniu od dawna działających spedytorów, w bardzo profesjonalny sposób obsłużyła w szczecińskim porcie ładunek dostarczony krajowemu odbiorcy przez holenderski statek m/s „ERNA”.

Laura Hołowacz, inicjatorka utworzenia CSL, prezes Zarządu i dyrektor firmy, za decydujące dla przyszłości przedsiębiorstwa uznała utworzenie zgranego zespołu w większości młodych, ale wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie spedycji, logistyki, transportu i spraw celnych. Jakość i kompleksowość świadczonych usług, rygorystyczne przestrzeganie terminowości, dbałości o powierzone ładunki oraz wszelkich reguł solidności kupieckiej sprawiły, że bardzo szybko rosło grono krajowych i zagranicznych klientów i kontrahentów z całego świata, potwierdzając tym samym zasadność myśli zawartej w towarzyszącym od powstania firmy haśle: „Słońce wschodzi i zachodzi z CSL”. Już po dwóch pierwszych latach działalności załoga CSL liczyła 33 pracowników zajmujących się spedycją lądową i morską oraz obsługą celną w dwóch firmowych oddziałach i pięciu agencjach celnych w Szczecinie, Gdańsku i Świnoujściu, a jej obroty z roku na rok uległy czterokrotnemu zwiększeniu.

W maju 2000 roku CSL dołączyła do elitarnego grona niespełna dziesięciu przedsiębiorstw spedytorskich w Polsce legitymujących się posiadaniem międzynarodowego certyfikatu jakości ISO 9002:1994. W marcu 2001 roku, w uznaniu bardzo wysokiego standardu świadczonych usług, na wniosek Business Centre Club, jako pierwsza firma tej branży w Polsce, została wyróżniona przez Komitet Integracji Europejskiej prestiżowym Medalem Europejskim. Miesiąc później została wyróżniona przez Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych za szczególne osiągnięcia w zakresie spedycji i transportu międzynarodowego.

W kolejnych latach, w uznaniu jakości świadczonych usług, osiąganych wyników gospodarczych, a także aktywnego wspierania wielu lokalnych i regionalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych firma uzyskiwała kolejne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, wielokrotnie była laureatem prestiżowych rankingów i branżowych konkursów. Poza kilkakrotnie już recertyfikowanym unijnym certyfikatem jakości ISO, firma legitymuje się m.in. wydanym przez Komisję Europejską certyfikatem AEO (upoważnionego przedsiębiorcy) oraz Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej wydanym przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą D&B Poland. O wysokiej ocenie całokształtu działalności świadczyło nominowanie w roku 2010 firmy i dyr. Laury Hołowacz do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, dwukrotne uzyskanie tytułu Spedytora Roku, czterokrotne wpisanie na listę laureatów prestiżowego konkursu Diamenty Forbesa, tytuły „Gazela Biznesu”, „Przejrzysta Firma”, „Perły Biznesu” i inne.

U progu osiemnastego roku działalności, w kwietniu 2015 roku CSL przeprowadziła się z dotychczas wynajmowanych lokali do własnej siedziby – zakupionego przed trzema laty, a teraz kompletnie już odrestaurowanego i dostosowanego do nowych funkcji zabytkowego budynku wchodzącego w skład kompleksu zabudowań byłych miejskich zakładów mięsnych. Te nowe funkcje – działalność utworzonego z inicjatywy dyr. Laury Hołowacz nowego oddziału firmy, czyli Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia” – są wyjątkowym przykładem właściwego pojmowania pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. O licznych organizowanych tu imprezach kulturalnych, spotkaniach, konferencjach, wystawach, koncertach, prezentowanych filmach i innych wydarzeniach często informuje prasa, radio i telewizja, a na bieżąco własne portale internetowe oraz profile facebookowe Moja Łasztownia i Stara Rzeźnia.

Z okazji jubileuszu osiemnastolecia działalności firmie CSL należą się oczywiście zasłużone gratulacje za dotychczasowe sukcesy biznesowe oraz podziękowania za od lat prowadzoną działalność pro publico bono. Nie mniejsze gratulacje i podziękowania należą się za podjęcie odważnej decyzji o zakupie i odbudowie niszczejącego budynku na Łasztowni. To właśnie ta decyzja zapoczątkowała bardzo ważny dla miasta proces ratowania niszczejącego zespołu zabytkowych obiektów na Łasztowni.

Życzmy zatem szefostwu i liczącej ponad pół setki osób załodze „pełnoletniej” już firmy dalszych sukcesów gospodarczych oraz powodów do satysfakcji z obserwowania postępu zapoczątkowanego przez CSL procesu ożywiania przez lata praktycznie niedostępnego dla większości mieszkańców i gości Szczecina historycznego centrum portowego miasta.

Zygmunt Kowalski