Wkrótce Incoterms 2020

2019-07-25

Przy okazji obchodów stulecia swojego istnienia w 2019 r. Międzynarodowa Izba Handlowa ogłosiła przygotowanie i publikację reguł Incoterms 2020. Reguły Incoterms (ang. International Commercial Terms) stanowią zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr.

Najnowsza edycja reguł Incoterms ma na celu przygotowanie biznesu na następny wiek globalnego handlu.

Różne praktyki i interpretacje prawne między przedsiębiorcami na całym świecie wymagały wspólnego zestawu zasad i wytycznych. W odpowiedzi ICC opublikowało pierwsze zasady Incoterms w 1936 roku. ICC utrzymuje je i rozwija od tego czasu. Chociaż na całym świecie istnieją inne klauzule dotyczące handlu światowego, takie jak Zharmonizowany Schemat Taryfowy Stanów Zjednoczonych, reguły Incoterms mają zasięg globalny. Podobnie reguły Incoterms nie zawierają warunków handlowych skodyfikowanych dla celów krajowych. W przeciwieństwie do krajowych polityk handlowych, reguły Incoterms są uniwersalne, zapewniając przejrzystość i przewidywalność dla biznesu.

Więcej na stronach pisil.pl.