Ponad jedna czwarta środków na sprawiedliwą transformację ma trafić do Polski

2020-01-15

Więcej niż co czwarte euro (26 proc.) z funduszu na sprawiedliwą transformację, w tym zwłaszcza na wsparcie regionów węglowych, ma trafić do Polski – wynika z nieoficjalnych informacji ze źródeł dyplomatycznych.

Komisja nie przedstawiła we wtorek podziału środków pomiędzy kraje członkowskie. Z dokumentów wynika, że z 7,5 mld euro „świeżych pieniędzy” na FST do Polski skierowanych ma być 2 mld euro.

Z kolei z ponad 100 mld euro zmobilizowanych przez mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego poza funduszem FST będą też inne środki z unijnego budżetu do Polski ma trafić ponad 27 mld euro.

Choć podział pieniędzy na poszczególne państwa członkowskie to dopiero orientacyjny szacunek KE, pokazuje on, jak wielki zastrzyk finansowy mogą otrzymać regiony UE, w których dominuje przemysł z wysoką intensywnością emisji CO2.

Więcej informacji na stronie www.wnp.pl.