„Tutaj chodzi o pełen profesjonalizm” – Grupa CSL szkoli się z reguł Incoterms

2019-12-13

Reguły handlowe Incoterms, istotne szczególnie dla branży TSL, umownie aktualizowane są raz na dekadę. Ostatnia zmiana miała miejsce w roku 2010, co oznacza, że do pewnych zmian dojdzie od nowego roku. Grupa CSL planuje kompleksowe szkolenia pracowników w tym zakresie. – Śledzimy na bieżąco wszystkie zmiany w prawie i w przepisach, wdrażamy je w życie i przygotowujemy pracowników do realizacji zadań już w oparciu o nowości – wyjaśnia Marta Bartoszek, kierownik działu spedycji lądowej w Grupie CSL.

Zmian nie ma wiele, ale i tak ze wszystkimi jesteśmy na bieżąco

1 stycznia 2020 w życie wchodzą nowe reguły Incoterms, czyli zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Ostatni raz reguły Incoterms aktualizowane były w roku 2010. Po dekadzie przyszedł czas na zmiany, ale Grupa CSL jest na nie przygotowana. Od jakiegoś czasu trwają szkolenia pracowników w tym zakresie. Nowe regulacje są wdrażane do działania operacyjnego firmy.

– Z punktu widzenia przygotowywania ofert czy obsługi kontrahentów ważny jest podział kosztów wynikający bezpośrednio z reguł handlowych Incoterms. Na ich bazie przygotowywane są bieżące oferty i rozwiązania logistyczne proponowane kontrahentom. To reguły pozwalające określić podział kosztów, ale dzięki nim jesteśmy w stanie doradzić naszym klientom jaka formuła i jakie warunki przeładunku będą dla niego najlepsze. 1 stycznia 2020 rozpoczynają swoją działalność nowe zasady, a my od początku lutego rozpoczynamy szeroki program szkoleń, który obejmie wszystkich pracowników. To pokazuje, że Grupa CSL śledzi na bieżąco wszystkie zmiany w prawie i w przepisach, wdraża je w życie i przygotowuje pracowników do realizacji zadań już w oparciu o nowości – wyjaśnia Marta Bartoszek, kierownik działu spedycji lądowej w Grupie CSL. Zasady Incoterms są w branży TSL najistotniejsze w momencie gdy przygotowywane są oferty dla klientów, nie jest to praca codzienna, a mimo to pracownicy naszej firmy będą znali zmiany i będą potrafili odnajdywać się w skomplikowanym układzie przepisów. – Przygotowujemy także ofertę dla podwykonawców z którymi pracujemy najczęściej. Oni również będą zaproszeni na szkolenie w ramach dobrej współpracy – dodaje Marta Bartoszek.

Przestrzeganie przepisów i zasad to dla klienta gwarancja uczciwości i podstawa do budowania długoletniej współpracy

Tak samo jak w przypadku aktualnej wersji Incoterms®2010, nowy Incoterms®2020 również zawiera 11 reguł handlowych.

Struktura reguł w obu wersjach – 2010 i 2020 pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu mamy podział reguł na dwie kategorie: 7 reguł uniwersalnych dla wszystkich rodzajów transportu oraz 4 reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego. 10 reguł pozostaje takich samych jak w wersji Incoterms®2010. Zasadniczą zmianą jest zastąpienie reguły DAT, nową DPU (Dostarczone do miejsca… (określone miejsce przeznaczenia)). Reguła DPU praktycznie poza zmianą nazwy, dalej ma takie samo zastosowanie jak DAT. Zmiany nazwy dokonano, ponieważ często błędnie czytano literalnie słowo „terminal” i w wielu przypadkach reguły nie stosowano, ze względu na dostarczenie towaru do miejsca, które terminalem nie jest.. – CSL jest firmą, która bardzo mocno dba o przestrzeganie wszelkich zasad i norm, które obowiązują. Jesteśmy firmą posiadającą certyfikat AEO, staramy się wdrażać na bieżąco wszystkie zmiany w przepisach. Czujemy, że klienci to doceniają i ufają nam, że jeżeli łączą nas umowy, to mogą oni spokojnie powierzyć towar w nasze ręce, będzie on zabezpieczony i dostarczony na czas. Zasady Incoterms określają ramy naszych pewnych działań. Dla klientów dla których są one istotne jest to gwarancja bezpieczeństwa i poczucie, że współpracuje on z firmą, która na pewno potraktuje go uczciwie – dodaje Marta Bartoszek.

Reguły handlowe INCOTERMS:

  • obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi,
  • ich stosowanie jest fakultatywne,
  • obowiązują tylko eksportera i importera – z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, przedsiębiorstwa transportowe,
  • normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną. Incoterms określają również moment przeniesienia praw własności.