Szczecin wspiera rozwój firm logistycznych i innowacji w tym zakresie

2019-05-14

Szczecin wspiera rozwój firm logistycznych i innowacji w tym zakresie. „Cały świat związany z zamówieniami internetowymi opiera się na logistyce połączonej z nowoczesną branżą IT”

Szczecin to miasto przyjazne logistyce. To kwestia nie tylko sprzyjającej lokalizacji, ale i otwartego podejścia do inwestorów. Czy czeka nas w tym zakresie dalszy rozwój i czy nasze miasto jest gotowe na boom, który zapewne przyniesie rozwój idei „Logistyki 4.0”? O tym wszystkim będzie mowa podczas konferencji Logistic Inspiration Day, która odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni. Wydarzenie organizowane jest przez firmę CSL Internationale Spedition przy udziale licznych partnerów.

Z Markiem Kubikiem, Prezesem Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej rozmawiał Michał Kaczmarek.

Panie Prezesie, w jaki sposób Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej wspiera wydarzenie organizowane przez CSL Internationale Spedition czyli Logistic Inspiration Day?

To wydarzenie odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju logistyki i branży transportowej w naszym mieście i obszarze metropolitalnym. Podczas naszych prezentacji wskazujemy miejsca gdzie można jeszcze inwestować oraz zaprezentujemy programy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oferowane przez Gminę Miasto Szczecin i podległe jej jednostki. Jednym z najważniejszych sektorów promocji Szczecina jest właśnie branża logistyczna, nie zastanawialiśmy się długo nad propozycją firmy CSL i postanowiliśmy zostać partnerem tego wydarzenia.

Podczas spotkania Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej przedstawi prezentację dotyczącą rozwoju naszego obszaru metropolitalnego i kluczowych kierunków na przyszłość. Czy może Pan dzisiaj uchylić rąbka tajemnicy o czym będzie mowa?

Rozwój dynamiki w naszym regionie jest bardzo dynamiczny i wystarczy przytoczyć kilka liczb by się o tym przekonać. Takim wskaźnikiem jest ilość powierzchni magazynowych, które powstały w ostatnim czasie w obszarze metropolitalnym – to ponad pół miliona metrów kwadratowych. Nasza doskonała lokalizacja została dostrzeżona i najwięksi światowi deweloperzy chcą nabywać tu powierzchnie i budować coś w rodzaju haabu dla branży e-commerce, wskazujemy ciągle nowe tereny i obszary gdzie takie centra mogą powstawać. Podczas konferencji zaprezentujemy Szczecin jako idealne połączenie w drodze do północnych Niemiec czy do Skandynawii.

Czy mówimy tutaj o konkretnych terenach albo przestrzeniach, które są obecnie do zagospodarowania?

Oczywiście. Patrząc na mapę logistyczną i kierując się sposobem myślenia firm spedycyjno-logistycznych to położenie jest tutaj bardzo istotne. Spedycja Morska to branża, która lokuje się nad wodą i pod tym kątem nasze miasto również jest atrakcyjne. Spedycja lądowa oczekuje dobrych połączeń infrastrukturalnych, uzbrojonych terenów i bazy wypadowej do innych krajów, pod tym kątem również jesteśmy bardzo atrakcyjnym miastem. Logistyka kołowa szuka miast bliskich węzłów komunikacyjnych, na Prawobrzeżu mamy park logistyczny w Załomiu, jeden z deweloperów postanowił tam zainwestować, podobnie jest na ul. Lubczyńskiej i Kniewskiej. Mamy także tereny w okolicach Trzebusza i Dunikowa, można dostrzec tam nowoczesne magazynu, które powstają w podszczecińskim Kołbaskowie. Są jeszcze tereny pod zabudowę i my jako Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej pokazujemy nasze miasto i region jako teren idealny do inwestowania, a następnie rozwijania działalności.

Doświadczenia szczecińskie pokazują, że firmy z naszego regionu rozwijają się i poszerzają swoją działalność – jak CSL Internationale Spedition – czy może jest tak, że więcej jest firm z innych miast albo nawet innych krajów, zainteresowanych inwestowaniem tutaj?

To jest ciekawe pytanie. Patrząc na logistykę morską i opierając się na naszych obserwacjach po organizacji dwóch edycji Biznesowego Eventu Morskiego, możemy powiedzieć, że mamy wiele firm szczecińskich, które czekały na nową powierzchnię magazynową. Patrząc na strukturę firm, które dotarły tutaj z innych krajów, to one również chcą się rozwijać i rozbudowywać. Firma CSL jest przykładem silnej marki ze Szczecina, która doskonale wykorzystuje dostępną przestrzeń do dalszego poszerzania swojej działalności.

Jako miasto nadal „gramy lokalizacją” czy może zauważa Pan już, że Szczecin jako miasto staje się marką atrakcyjną dla inwestorów także z innych powodów?

Lokalizacja ma duże znaczenie, ale tak jak Pan wspomniał inwestorów przyciągają też inne rzeczy. Branża IT dynamicznie się rozwija tutaj, przedsiębiorcy mają dostęp do młodych ludzi uczących się na prywatnych i publicznych uczelniach. Co do terenów, to są one bardzo atrakcyjne i lokalizacja i skomunikowanie obszarów przemysłowych z miastem ma duże znaczenie. To wszystko musi być ze sobą zgrane, absolwenci uczelni wyższych mogą liczyć na wsparcie przedsiębiorców z branży logistycznej. Ta współpraca przynosi bardzo zadowalające efekty.

Pan wspomniał o branży IT, a jednym z motywów przewodnich wydarzenia Logistic Inspiration Day będzie właśnie „Logistyka 4.0” czyli korelacja pomiędzy teoretycznie odległymi branżami jak logistyka, przemysł i informatyka.

Wręcz przeciwnie, są bardzo blisko siebie! Logistyka w roku 2019 to nie jest już podjechanie samochodem, załadowanie transportu i przewiezienie go w inne miejsce i na tym koniec. To skomplikowana branża oparta na systemach informatycznych. Przykładem może być centrum logistyczne Amazona w którym pracuje ponad 3 tysiące robotów. Cały świat związany z zamówieniami internetowymi opiera się na logistyce połączonej z nowoczesną branżą IT. To jest połączenie, którego nie da się już rozdzielać. Na naszym wydziale informatycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są już specjaliści, którzy uczą się logistyki, ale pod kątem IT.

Z punktu widzenia miasta więc, wydarzenia promujące tzw. „Logistykę 4.0” są wydarzeniami cennymi?

Jest to ciekawe, cenne i przekrojowo pokazuje potencjał Szczecina. Wykorzystujmy nasze położenie, skomunikowanie, posiadanie portu lotniczego i portu morskiego i mówmy o zaletach naszego miasta, obszaru metropolitalnego i regionu. Jestem przekonany, że wydarzenie organizowane przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej i CSL Internationale Spedition będzie ku temu doskonałą okazją.

Bardzo dziękuję za rozmowę.