Rosną kolejowe przewozy intermodalne

2018-03-14

Masa przewiezionych ładunków w transporcie intermodalnym wyniosła w 2017 r. 14,7 mln t. Wynik ten, podany przez Urząd Transportu Kolejowego, oznacza roczny wzrost o prawie 15% (1,9 mln t).

Udział tych przewozów mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął w ubiegłym roku poziom ponad 6% i był wyższy o blisko 0,4% niż w 2016 r. Praca przewozowa wykonana przy przewozie ładunków kształtowała się z kolei na poziomie 5,4 mld tono-km. Porównując to z rokiem 2016 zaobserwowano wzrost o ok. 1 mld tono-km (21,8%).

Ponad 1 mln jednostek. W 2017 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Przewieziono po raz pierwszy w historii ponad 1 mln jednostek. Rynek osiągnął poziom 1 081 tys. sztuk, z czego blisko 1 053 tys. to kontenery. W porównaniu z 2016 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła zatem o ok. 13,6 %.

Udział kontenerów w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2017 r. wyniósł 97,4%. Najwięcej przewożono tych 20- i 40-stopowych. Stanowiły one odpowiednio 43,8% i 47,7% ogólnej liczby przetransportowanych jednostek. W kontenerach transportowane są różne grupy ładunków od wysokoprzetworzonych do tych o charakterze masowym.

Analizując natomiast przewozy intermodalne pod kątem liczby TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU) w 2017 r. przewieziono koleją 1 667,3 tys. TEU. W porównaniu z 2016 r. stanowiło to wzrost o 16,1%.

Cały artykuł w serwisie www.pgt.pl