Przedsiębiorcy apelują: więcej inwestycji kolejowych!

2022-11-03

Eksperci sektora TSL nie mają wątpliwości, że najbliższe lata powinny przynieść szereg nowych inwestycji kolejowych. Mowa jednak nie o kolei pasażerskiej, a przemysłowej i produkcyjnej. Polska w ostatnich latach bardzo aktywnie inwestowała w połączenia samochodowe, a transport intermodalny nie był uznawany za priorytet. W opinii ekspertów czas pandemii i wojny w Ukrainie radykalnie pokazał, że kolei ma potencjał, a posiadanie rozbudowanej sieci pomogłoby w sprawnym przeładunku zboża, węgla czy nawet towarów zamawianych przez sklepy internetowe.

Stanowisko w tej sprawie przygotowała Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Grupa CSL podpisuje się pod nim. Głos w sprawie zabrał dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL Przemysław Hołowacz.

     Ostatnie miesiące mocno weryfikują sytuację na rynku transportu, spedycji i logistyki. TSL radzi sobie jak może wykorzystując 100% potencjału transportu morskiego, drogowego i kolejowego. Udaje się transportować zboże z Ukrainy, a obecnie największym wyzwaniem jest przeładunek węgla z portów i nabrzeży do odbiorców docelowych.

    – Kilka lat temu była pogoda na budowanie autostrad. Infrastruktura jest i spełnia oczekiwania większości społeczeństwa. Dziesiątki lat degradacji infrastruktury kolejowej wymagają wielkich inwestycji. Potrzeba nam na to środków unijnych i na pewno powinien być to jeden z najważniejszych gospodarczych tematów w nowej perspektywie unijnej. Trend europejski jest następujący: inwestujemy w transport kolejowy i śródlądowy. Nasze rzeki mają potencjał, ale osobiście uznaje kolej w Polsce za bardziej perspektywiczną i efektywną gospodarczo – mówi Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL.

  Obecne problemy z dystrybucją węgla pokazują, że sprawny transport intermodalny byłby wielkim wsparciem dla przemysłu. W przyszłości może to mieć wielkie znaczenie dla transportu innych surowców priorytetowych.

  – W przypadku rosnących ilości przeładunków, widzimy, że transport pasażerski czy transport innych towarów jest ograniczany. Inwestycja w kolej to jest krok na który powinniśmy postawić. Dywersyfikacja w sektorze TSL to klucz do sukcesu. Widać to było w czasie pandemii i widać to również w czasie wojny w Ukrainie – dodaje Hołowacz. – Nie bez powodu wielkie strefy ekonomiczne czy centra logistyczne powstają przy bocznicach kolejowych. Czas na uzupełnienie oferty transportowej o sprawniejsze połączenia intermodalne – dodaje ekspert.