Pracownicy Grupy CSL zdobywają nowe umiejętności

2022-09-20

Na zachodniopomorskich przedsiębiorców wciąż czeka duża pula środków z których można skorzystać, by efektywnie i merytorycznie szkolić pracowników. Mowa o Funduszu Usług Rozwojowych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Często szefowie firm mówią, że dynamika pracy w ich życiu jest taka, że mają mało czasu na komunikację, na to, by z każdym porozmawiać. Jest wielu nowych pracowników, wielu nowych liderów, wracamy do pracy stacjonarnej. Czasem to wymaga zmiany w podejściu pracodawców i pracowników i budowania zespołów na nowo – mówią zgodnie Anna I Tomasz Grygorcewiczowie. Grupa CSL prowadzi właśnie proces szkoleniowy.

Szkolenia rozwojowe krok po kroku

     Ze szkoleń firmy DCC Grygorcewicz można skorzystać w ramach Bazy Usług Rozwojowych. To oznacza szansę na bardzo wysokie dofinansowanie do usług świadczonych przez trenerów. W ostatnim czasie Anna i Tomasz Grygorcewiczowie współpracowali z Grupą CSL, czyli jednym z ogólnopolskich liderów sektora TSL.

   – Rozpoznajemy naturalne talenty i mocne strony pracowników. Wykorzystują je w relacjach zespołowych i obsłudze klienta. Mogą być dla siebie wsparciem, rozwiązywać problemy klientów i dążyć do rozwoju indywidualnego, ale także w zespole. Trening „gramy do jednej bramki” odbędzie się jesienią i będzie on uwzględniać wszystkich pracowników Grupy CSL oraz całą kadrę zarządzającą – mówi Anna Grygorcewicz, trenerka.

  – Dostosowujemy program pod oczekiwania klientów. Mamy do czynienia z firmami z różnych branż i każda firma uważa swój sektor za specyficzny, wyjątkowy i niespotykany. Nie możemy zapominać, że firmę tworzą  ludzie z krwi i kości. Staramy się przekazywać uczestnikom szkoleń jak praktycznie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkoleń w swojej pracy. Działamy możliwie uniwersalnie, branża zwykle nie ma znaczenia. Przed rozpoczęciem procesu szkolenia poznajemy firmę, odwiedzamy stanowiska pracy uczestników szkolenia, poznajemy produkt, który tworzą. Takie zaangażowanie pokazuje uczestnikom szkolenia, że jesteśmy nimi zainteresowani. To pozwala nam lepiej wczuć się w atmosferę pracy, poznać specyfikę danej firmy – mówi Tomasz Grygorcewicz.

„Te szkolenia poprawiają komunikację w zespole, integrują nas, sprawiają, że stajemy się dla siebie bardziej przyjaźni i otwarci”

   Jak mówi Laura Hołowacz, Prezes Zarządu Grupy CSL, firma regularnie korzysta z możliwości, jakie niesie ze sobą Fundusz Usług Rozwojowych.

  – Przedsiębiorcy w tych trudnych gospodarczo czasach muszą działać dynamicznie i być zwinni. Umiejętności tego typu mamy w naturze, ale możliwość korzystania z warsztatów, wzmacniania czy integracji w zespole są bardzo ważne. Osobiście zawsze zachęcałam pracowników do szkolenia, zdobywania nowych umiejętności, bardzo cenię sobie możliwość poszerzania wiedzy naszego zespołu – mówi Laura Hołowacz. – Te szkolenia poprawiają komunikację w zespole, integrują nas, sprawiają, że stajemy się dla siebie bardziej przyjaźni i otwarci. To sprzyja lepszej atmosferze w pracy – dodaje Laura Hołowacz.

  – Uznaliśmy, że po czasie COVID-19 nasz zespół potrzebuje wsparcia merytorycznego. Bardzo wysoko oceniam kompetencje zespołu DCC Grygorcewicz. Widzimy już pierwsze pozytywne efekty ostatnich szkoleń. Pracownicy Grupy CSL na ochotnika niemal w 100% zdecydowali się na udział w szkoleniu. To duże wsparcie merytoryczne, a momentami także pouczająca rozrywka – dodaje dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL Przemysław Hołowacz.