Powstanie elektroniczny rejestr przewoźników

2016-04-19

12 IV rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, na mocy której utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Dzięki temu możliwe będzie połączenie z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a co za tym idzie łatwiej i szybciej będzie o wymianę danych.

Nowy rejestr powstanie w oparciu o bazy z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz ewidencje przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach i miastach na prawach powiatu.

Cały artykuł w serwisie www.autotransport.pl.