PISiL – komunikat 51 – Apel IRU do KE – sytuacja transportu drogowego wobec epidemii COVID-19

2020-03-24

KOMUNIKAT WEWNĘTRZNY NR 51/03/2020 z dnia 24 marca 2020 r.

Członkowie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

Niżej przekazujemy Państwu informację prasową IRU z dnia 23 marca 2020 roku, w której organizacja apeluje do Komisji Europejskiej o ułatwienia i wsparcie dla branży transportowej w dobie rozprzestrzeniającego się coronavirusa .

W miarę trwania epidemii COVID-19 potrzebne są pilne środki w celu zaradzenia wpływowi na transport niezbędnych towarów i transport pasażerski w obrębie państw członkowskich UE , m.in. skrócenie czasu przekraczania granicy , standardowe wymagania wobec kierowców oraz szybkie wsparcie finansowe dla przewoźników drogowych pasażerskich i towarowych będących na krawędzi upadku.

Wąskie gardła na granicach UE powodują opóźnienia i przerwy w łańcuchach dostaw. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zielonego pasa wyznaczają maksymalny czas przekraczania granicy w ciągu 15 minut dla pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju towary jest bardzo dobrym posunięciem ale IRU uważa, że na granicach nie powinno być żadnych systematycznych kontroli.

IRU wzywa również wszystkie zainteresowane strony w Europie do wykazania się elastycznością w podejściu do COVID-19, szczególnie w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia pojazdów przez kierowców zawodowych. Zawodowi kierowcy nie mogą prowadzić pojazdu, jeśli ich prawa jazdy, świadectwa szkolenia lub kontrole pojazdów są nieaktualne. Ponieważ odpowiednie centra certyfikacji i testowania są zamknięte, kierowcy nie mogą uzyskać niezbędnych formalności. Komisja Europejska ma do odegrania kluczową rolę w promowaniu inicjatyw tolerancji państw członkowskich. Jest w idealnym położeniu, aby zapewnić państwom członkowskim UE spójne wytyczne – i zalecić przedłużenie ważności profesjonalnych dokumentów i kontroli podczas obecnej pandemii COVID-19.

Kolejny apel dotyczy niezbędnego wsparcia finansowego firm obsługujących transport pasażerski i towarowy.

Wiele operacji transportu drogowego towarów jest wykonywanych przy niskich marżach przez firmy bez rezerw gotówkowych. Dlatego zaprzestanie lub znaczne ograniczenie przewozów drogowych sprowadza przewoźników na skraj upadku. Bez szybkiego wsparcia finansowego bardzo niewielu przewoźników drogowych pozostanie operacyjnych po zniesieniu środków ograniczających.

Po przyjęciu tymczasowych ram prawnych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy, państwa członkowskie UE będą mogły zapewnić pomoc finansową w celu wsparcia swoich gospodarek.

Wyzwania europejskie wymagają uzgodnionych europejskich środków i koordynacji na całym świecie.

Pozdrawiam

Elżbieta Soszyńska
Dyrektor Biura PISiL