Nowy Jedwabny Szlak przed wielkim sprawdzianem. Polska musi porządnie odrobić lekcję

2020-01-21

Na 10-11 mld zł można szacować wpływy do budżetu państwa z tytułu odpraw celnych i z podatków od świadczonych w Polsce usług, gdyby spełniły się prognozy dalszego wzrostu transportu towarów koleją z Azji oraz z krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej do Europy. Aby było to możliwe, potrzeba spełnić kilka warunków, by trasa wiodąca przez Polskę była atrakcyjna.

Istnieje kilka tras kolejowego Nowego Jedwabnego Szlaku, wiodących z Chin do Europy. Najważniejszy jest północny korytarz transportowy. Jego początek stanowi 20 miast w Chinach – głównie z regionów centralnych, zachodnich i północnych – a prowadzi m.in. przez Polskę.

O to, aby znaleźć się na trasie NJS, konkurują ze sobą nie tylko kraje europejskie i azjatyckie, ale też chińskie prowincje. W efekcie, w Europie istnieje już 70 tras do obsługi wymiany handlowej z Azją z użyciem transportu kolejowego, a w Azji – 57. Szereg z nich już omija Polskę.

Więcej na stronach www.wnp.pl.