Na kursie globalizacji

2015-11-19

Żegluga kontenerowa dowozowa swoim charakterem zbliżona jest do modelu rynku monopolistycznego, zaś oceaniczna do modelu oligopolistycznego. Oba te modele nie są jednak korzystne z punktu widzenia efektywności rynku i oczekiwań klienta. Dlatego też zmiany rynkowe mogą mieć pozytywne oddziaływanie na rynek w kierunku zwiększania siły strony popytowej i osłabiania pozycji strony podażowej – twierdzi dr Ernest Czermański zInstytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytetu Gdańskiego…

Cały artykuł w serwisie promare.pl.