M. Antonowicz: Poprawmy dostępność infrastruktury transportu intermodalnego!

2020-03-27

Pogorszenie koniunktury gospodarczej może spowodować znaczny spadek przewozów międzynarodowych. Innym problemem przed, którym stoi branża jest nierównomierny rozwój infrastruktury liniowej i terminali przeładunkowych — uważa prof. Mirosław Antonowicz, wiceprezes PKP SA.

Jakie są bariery wzrostu przewozów intermodalnych (infrastruktura liniowa i punktowa, potencjał i organizacja pracy terminali portowych itp.)?

Dostrzegam kilka istotnych czynników wpływających na tempo rozwoju przewozów intermodalnych. Wielkość międzynarodowych przewozów kolejowych, w tym zwłaszcza intermodalnych, jest uzależniona przede wszystkim od koniunktury gospodarczej. Ewentualne znaczne jej pogorszenie z pewnością mogłoby spowodować spadek kolejowych przewozów międzynarodowych.

Kolejna kwestią jest stan liniowej infrastruktury kolejowej, która wymaga realizacja inwestycji, ale te już się dzieją: PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą obecnie inwestycje o wartości około 76 mld zł. Obecnie średnia prędkość handlowa pociągów intermodalnych na terenie Polski wynosi około 36 km/h, co sprawia, że tabor wolno rotuje, przez co przewoźnicy ponoszą większe koszty siły roboczej i zaangażowania kapitałowego. Z pewnością zmieni się to, gdy kluczowe i uzupełniające ciągi komunikacyjne zostaną kompleksowo zmodernizowane.

Więcej informacji na stronie intermodalnews.pl.