M. Antonowicz: Konieczna jest konteneryzacja różnych segmentów towarów

2020-03-19

Kolejowy Jedwabny Szlak należy postrzegać jako ogromną szansą dla rozwoju polskich firm z sektora TSL, której wykorzystanie nie jest możliwe bez rozbudowy i modernizacji infrastruktury logistycznej, w tym zwłaszcza dróg kolejowych i samochodowych oraz multimodalnych terminali przeładunkowych współdziałających z magazynami i sortowniami — uważa Mirosław Antonowicz, wiceprezes PKP SA.

W ostatnim czasie można dostrzec bardzo dobrą dynamikę wzrostu w kolejowych przewozach intermodalnych, średni CAGR dla lat 2011-2019 to 18,2% w masie i 15,8% w wykonanej pracy przewozowej. Dobry wzrost w tym segmencie przewozów zawdzięczamy zarówno czynnikom zewnętrznym, do których możemy zaliczyć miedzy innymi rosnącą konteneryzację, znaczący wzrost przewozów jednostek intermodalnych pomiędzy krajami azjatyckimi a Europą, globalizację światowej produkcji czy promocję rozwoju przewozów intermodalnych przez Unię Europejską i idącymi za nią środkami finansowymi na rozwój tego segmentu przewozów. Również działania naszych władz przyczyniły się do ich rozwoju.

Więcej informacji na stronie intermodalnews.pl.