Grupa CSL z podziękowaniami od Wojewody Zachodniopomorskiego

2020-06-29

Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski przesłał podziękowania osobom prywatnym, firmom, stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego za wspólną walkę z pandemią koronawirusa. Na liście wyróżnionych firm znalazła się Grupa CSL.

– To wyraz wdzięczności i docenienia wszystkich tych, którzy wspierali naszą zachodniopomorską służbę zdrowia – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc – Dziękuję przedsiębiorcom, osobom działającym w ramach różnych grup wsparcia, fundacjom, członkom stowarzyszeń, żołnierzom, pracownikom firm, instytucji i służb oraz osobom prywatnym za przekazane dary rzeczowe i pieniądze zachodniopomorskim szpitalom. Dziękuję również tym, którzy poświęcili swój wolny czas, by wspomóc kadrę medyczną posiłkami, uszytymi własnoręcznie maseczkami, wolontariatem, a także kartkami i plakatami, z tak potrzebnymi słowami otuchy i wsparcia – mówi Tomasz Hinc. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki informacje o darczyńcach pozyskiwał od szpitali, z mediów społecznościowych i mediów tradycyjnych.

Grupa CSL ma wpisaną w swoją tożsamość pomaganie potrzebującym. Widać to na co dzień w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, ale nie tylko: – Każdego roku, a nawet każdego miesiąca komuś pomagamy. To nasze podziękowanie za to, że Grupa CSL oraz Stara Rzeźnia jest tak dobrze przyjmowana przez klientów i przez mieszkańców. W czasie pandemii koronawirusa wspieraliśmy szpitale i Domy Pomocy Społecznej artykułami higienicznymi. Łącznie było to kilkaset palet produktów higienicznych, głównie produkowanych z celulozy. Nie brakowało również wsparcia finansowego oraz merytorycznego, kiedy była taka potrzeba – mówi Prezes Laura Hołowacz. – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to nie są puste hasła. My jako Grupa CSL zawsze poważnie podchodziliśmy do wszelkich tematów związanych z pomocą charytatywną i działalnością społeczną. Pandemia koronawirusa pokazała jak wielkie pokłady życzliwości i solidarności drzemią w społeczeństwie. To wspaniałe. Za wyróżnienie bardzo dziękujemy – dodaje Pani Prezes Laura Hołowacz.