Grupa CSL w 2022. Prezes Laura Hołowacz: obroniliśmy się i planujemy dalszy rozwój

2023-01-06

Rok 2022 to trudny rok dla gospodarki, obfitujący w wiele niespodzianek i zawirowań. Niewątpliwie był to rok zmian ekonomicznych, gospodarczych i geopolitycznych. Skutki tych zmian dotknęły sektor TSL, który mierzył się z brakami kadrowymi, niższymi marżami, wzrostami kosztów transportu oraz malejącą ilością towarów. Jak mówi Prezes Grupy CSL Laura Hołowacz nasza firma poradziła sobie z wyzwaniami.

Trudne otoczenie gospodarcze. Rok 2022 czasem niepewności

     Powstałe przez inflację, wojnę w Ukrainie czy pandemię utrudnienia wpłynęły na zmniejszenie produkcji oraz spadek popytu na towary, a tym samym na ich transport. Inflacja konsumencka, dochodząca z końcem roku do prawie 20%, utrudniała nie tylko pozyskiwanie klientów, ale i utrzymanie dotychczasowych relacji biznesowych, a nawet współpracę z pracownikami. Wzrost cen podstawowych produktów dla wielu z nas wiąże się z obcięciem wydatków na mniej istotne potrzeby, co w konsekwencji wpływa na ograniczenie przepływu towarów.

     – Ponadto znacznie wzrosły koszty bezpośrednio związane z sektorem TSL. Przede wszystkim rosnące ceny paliwa, które spędzały sen z powiek usługodawcom powiązanym z transportem, ale też wzrost kosztów energii potrzebnej do przeładunku i magazynowania towarów – mówi Prezes Laura Hołowacz.

Prezes Laura Hołowacz o dobrych wynikach Grupy CSL: 20% wzrostu

      Mimo tych niekorzystnych warunków, większość przedsiębiorców znalazło sposób na przetrwanie zawirowań, a Grupa CSL zgromadziła na swoim koncie garść sukcesów osiągniętych w 2022 roku.

     – Rok 2022 jest kolejnym dobrym rokiem dla CSL – mówi Prezes Hołowacz – Zostaliśmy zauważeni przez Forbes’a za dobre wyniki, które osiągamy w naszym kraju. Otrzymaliśmy z tego tytułu wyróżnienie i dla nas jest to bardzo istotne. Wynikające z trudności gospodarczych wyższe koszty działalności prowadzonych przez spółkę nie zniechęcają zarządu ani pracowników do podejmowania kolejnych wyzwań, a jednocześnie dbania o wspólne dobro. Odzwierciedla to przychód roczny, który wzrósł o około 20%, w roku 2021 wynosił bowiem 64 miliony złotych, a w roku 2022 niecałe 80 milionów – mówi Prezes Laura Hołowacz.

    – Chociaż większe koszty poniesione przez spółkę dały się odczuć, również te związane z kosztami pracy, to Grupa CSL skutecznie przezwyciężyła przeciwności.  – Pracownicy są najważniejsi, dzielimy się w taki sposób, żeby każdy z nas mógł godnie żyć, żebyśmy nawzajem o siebie dbali. – zapewnia Prezes Laura Hołowacz.