Grupa CSL o 20 miesiącach wojny w Ukrainie. „Podejmujemy wyzwanie gospodarcze”

2023-10-29

W Sopocie odbyło się spotkanie biznesowe Polska-Ukraina. Jego tematem była wymiana gospodarcza, relacje gospodarcze i sytuacja między dwoma krajami niespełna 20 miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie. Jaką rolę odgrywa Polska? – Jesteśmy jednym z hubów odbudowy Ukrainy – nie mają wątpliwości eksperci.

W wydarzeniu wzięła udział Patrycja Przybyszewska oraz Patryk Gurtatowski, przedstawiciele Grupy CSL. Jakie mają wnioski i przemyślenia po spotkaniu? Oto podsumowanie:

Choć wybuch wojny na Ukrainie negatywnie wpływa na transport intermodalny, zwiększył się import i eksport towarów pomiędzy tymi krajami. Polska staje się hubem odbudowy Ukrainy i podejmuje działania mające na celu poprawę płynności wymiany handlowej i tranzytu towarów. Wraz z rosnącą liczbą dostępnych jednostek ładunkowych, które można przewozić koleją, transport intermodalny zyskuje na popularności. Jest to dwukrotnie szybszy sposób przewozu niż inne typy. Jednakże, braki taborów do transportu zboża z Ukrainy spowodowały przerzucenie części tego towaru do kontenerów.

Jednym z problemów dla transportu intermodalnego jest nierównomierne wykorzystanie torów, a na granicy polsko-ukraińskiej występują opóźnienia związane z działalnością służb sanitarnych i fitosanitarnych, które powodują, że pociągi często stoją w oczekiwaniu na możliwość przekroczenia granicy.

Aby poprawić sytuację, Polska inwestuje w infrastrukturę punktową na przejściach granicznych i w polskim interiorze. Planowane są nowe inwestycje oraz modernizacje terminali, portów i hubów przeładunkowych. Wzrost liczby pojazdów i wagonów przekraczających granicę wymaga także równoczesnej modernizacji linii kolejowych i rozbudowy przejść granicznych.

Jednakże, wąskie gardła w postaci zagmatwanych procedur celnych, braków kadrowych i braku koordynacji procesów stanowią wyzwanie dla administracji publicznej i branży spedycyjno-transportowej. Wzrost liczby kontenerów na terminalu powoduje trudności w realizacji działań operacyjnych, a ogromne opóźnienia na granicy powodują przekierowywanie ukraińskich towarów do portów w innych krajach.

Należy również pamiętać o znaczeniu branży logistycznej dla wymiany handlowej Polski i Ukrainy. Inwestycje są prowadzone na bieżąco, ale zmiana planowania strategii oraz doinwestowanie infrastruktury są kluczowe dla poprawy funkcjonowania łańcuchów dostaw. Problemem są również perspektywy rynku pracy, takie jak brakujący personel i niechęć kierowców i maszynistów do obsługi starszych pojazdów.

Przyszłość współpracy handlowo-transportowej Polski i Ukrainy zależy od odbudowy Ukrainy i wzrostu gospodarczego tego kraju. Mimo trudności i zniszczeń, wzrost wymiany towarowej pomiędzy Polską a Ukrainą wskazuje na perspektywy dalszego rozwoju. Współpraca i inwestycje w infrastrukturę są kluczowe dla poprawy płynności wymiany handlowej i tranzytu towarów pomiędzy tymi krajami.