Dienstleistung 2

Jako agencja celna ze statusem AEO oferujemy:

— Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie wszystkich typów odpraw celnych, w tym również procedur uproszczonych z zastosowaniem art. 33a
— Przedstawicielstwo podatkowe (wyłącznie dla procedury celnej 4200)
— Zabezpieczenie generalne należności celno–podatkowych
—Doradztwo celne
— Składanie wniosków do Izb i Urzędów Celnych
— Obsługę handlu wewnątrzwspólnotowego
— Deklaracje Intrastat (WDT, WNT)