Czy Grupa CSL jest „pozytywnie rozwojowa”? Szkolimy także kompetencje miękkie

2022-10-23

„Zespół pozytywnie rozwojowy – gramy do jednej bramki” – pod takim hasłem DCC Grygorcewicz prowadziła warsztaty rozwojowe i integracyjne w Grupie CSL. Ich celem było wypracowanie wspólnych wartości, unaocznienie pracownikom ich mocnych stron oraz zacieśnienie współpracy. W warsztatach na wszystkich etapach działania brali udział pracownicy oraz osoby zarządzające firmą. Jak oceniane są efekty? – Mamy wspaniały zespół. Ma on wiele silnych stron, bardzo wzbogacają naszą działalność. Sukces Grupy CSL nie byłby możliwy gdyby nie wspaniali pracownicy. Chcemy wyznaczać sobie nowe cele, rozwijać się i sprawiać, że będziemy wszyscy z naszych sukcesów dumni – mówi Laura Hołowacz, Prezes Grupy CSL.

Warsztaty dla Grupy CSL prowadzili Anna i Tomasz Grygorcewiczowie z firmy DCC Grygocewicz, jedni z najbardziej uznanych konsultantów i trenerów w naszym regionie.

Cele warsztatów zostały zdefiniowane następująco:

  • Odświeżenie i wzmocnienie relacji w Grupie CSL poprzez lepsze poznanie się
  • Wypracowanie dobrych praktyk komunikacji i współpracy, sprzyjających osiąganiu dobrych wyników pracy w przyjaznej i rozwojowej atmosferze

   Pracownicy mieli wskazać dlaczego „są super” – zarówno kadra jak i zarządzający nie mieli problemu, by wytypować mocne strony działania pracowników grupy. Mowa np. o umiejętności pracy pod presją czasu, pomocności zespołu, życzliwości, zaufaniu, pomysłowości, łamaniu schematów czy dążenia do szukania nowych, innowacyjnych rozwiązań. – Bardzo imponuje mi kreatywność naszego zespołu. Logistyka nie jest pracą schematyczną. Tutaj zwykle trzeba wykazywać się poszukiwaniem nowych pomysłów, nowych rozwiązań, niestandardowych pomysłów. Zgadzam się ze wszystkimi wskazaniami naszych pracowników. Od siebie zaznaczyłabym, że to bardzo dynamiczni ludzie dla których nie ma „nie da się” i „nie można” – mówi Laura Hołowacz, Prezes Grupy CSL.

   Warsztaty odbywały się w oparciu o wartości Grupy CSL: wynik, zaufanie, otwarty umysł, perspektywy, razem. Każda wartość została omówiona i przeanalizowana przez pracowników. Wnioski były bardzo twórcze i jednoczące zespół.

   – W biznesie teoretycznie to wynik jest najważniejszy, ale nigdy nie osiąga się go bez otwartego umysłu, zaufania i współpracy. Dopiero wtedy są efekty i możliwość kreślenia perspektyw. Bardzo cieszy mnie, że nasz zespół to rozumie – mówi Prezes Laura Hołowacz.

   W mediach społecznościowych pojawiło się również podsumowanie warsztatów ze strony trenerów – DCC Grygorcewicz.

   – Czas szybko leci gdy działamy intensywnie. Ale bardzo cieszą nas owoce naszej współpracy z zespołami! Minął ponad miesiąc od warsztatów, a my z przyjemnością przypominamy ten wartościowy czas zdjęciami z zespołem firmy CSL Co wyróżnia społeczność CSL?

Na pewno praca zgodna z wartościami jakie kontynuują od lat.  A to co najważniejsze, że są to wartości żywe, zaktualizowane podczas wspólnych warsztatów dobrymi praktykami komunikacji i współpracy wszystkich pracowników firmy. Warto stawiać na mocne strony ludzi dlatego kolejnym tematem jaki był wzmacniany jest pogłębianie relacji dzięki wykorzystaniu różnorodności płynącej ze Stylu Myślenia i Działania  FRIS – podsumowali warsztaty Tomasz i Anna Grygorcewiczowie.