CSL Internationale Spedition pełni usługi najwyższej jakości. Firma uzyskała ponownie certyfikat AEO

2019-03-21

Certyfikat AEO czyli Autohorised Ekonomic Operators AEO przyznawany jest w wolnym tłumaczeniu „Upoważnionym przedsiębiorcom”. Jest to przedsiębiorca, który jest wiarygodny w całej Unii Europejskiej w zakresie swoich operacji celnych i w związku z tym przysługuje mu prawo do uzyskania korzyści na obszarze wspólnoty. Uzyskanie tego statusu szczególne znaczenie ma dla przewoźników, spedytorów, agencji celnych, czyli wszystkich podmiotów, które świadczą usługi związane z przewozem towarów na rzecz importerów i eksporterów.  Certyfikat AEO w formule AEOF ponownie uzyskała firma CSL Internationale Spedition.

Od 2016 roku w życie wszedł Unijny Kodeks Celny, który obliguje wszystkich posiadaczy ceryfikatu AEO do ponownej oceny. Recertyfikacja to proces złożony, w który zaangażowanych było zarówno wielu pracowników firmy CSL Internationale Spedition oraz radca prawny i Administrator Systemu IT. Celem było ponowienie certyfikatu jako potwierdzenia najwyższej jakości usług pełnionych przez firmę.  – Prace przygotowujące do wypełnienia kwestionariusza podjęte zostały już na początku roku 2018 roku ze względu na szeroki zakres informacji do zawarcia w dokumentacji przekazywanej Izbie Administracji Skarbowej. By uzyskać ponowny certyfikat firma musiała wykazać się informacjami zarówno w kwestiach celnych jak i prawnych. Nie bez znaczenia były także kwestie informatyczne i dotyczące cyber bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa fizycznego obiektów, w których prowadzona jest działalność  –  mówi Urszula Rogula, członek zespołu wdrażającego program recertyfikacji AEO, pełnomocnik ds. jakości w firmie CSL Internationale Spedition.

Z punktu widzenia Agencji Celnej, która jest jednym z filarów działalności firmy, uzyskanie ponownego certyfikatu AEO było bardzo istotne. CSL Internationale Spedition zostało dobrze ocenione przez upoważnione do tego instytucje.  Istnieją trzy rodzaje świadectw AEO, o których uzyskanie można się starać: AEOC uproszczenie celne, AEOS bezpieczeństwo i ochrona,  AEOF uproszczenie celne/bezpieczeństwo i ochrona. Nasza firma posiada certyfikat w pełnym zakresie AEOF, tj. upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń oraz bezpieczeństwa i ochrony: –  Mając taki certyfikat jesteśmy „Uprawnionym przedsiębiorcom” zweryfikowanym przez Izbę Administracji Skarbowej. Stajemy się podmiotem bezpiecznym i zaufanym, weryfikowane są kwestie przestrzegania przepisów celnych, procedur, kwestie finansowej stabilności firmy i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Każdy klient zgłaszając się do firmy CSL Internationale Spedition może być pewien, że rozmawia z partnerem godnym zaufania, zweryfikowanym przez najwyższe państwowe organy kontrolne. Podczas audytów przeprowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej kontroli poddana została cała ścieżka realizowania usługi – od momentu przyjęcia zlecenia, poprzez realizację zlecenia, po wystawienie faktury. Kwestie bezpieczeństwa zawsze były dla nas priorytetem, a w ostatnim czasie firma poczyniła szereg inwestycji technologicznych, które wyprzedzają konkurencje jeżeli chodzi o zabezpieczenie informacji w sieci – dodaje Anna Herman, główny księgowy w firmie CSL Internationale Spedition.

Dla firmy uzyskanie kolejnego certyfikatu jest powodem do dumy i dowodem na to, że CSL działa sprawnie, a system działania nie tylko nie stracił na jakości, a wręcz przeciwnie dynamicznie się rozwija. – Zespół pracujący nad recertyfikacją był dość duży. Project Menagerem była Pani Prezes Laura Hołowacz, współpracowaliśmy z naszym radcą prawnym, a pełnomocnikiem ds. jakości była Pani Urszula Rogula. Warte docenienia jest także zaangażowanie informatyków oraz koleżanek z agencji celnej. Odbyło się wiele spotkań i krok po kroku wypełnialiśmy kwestionariusze konieczne do wypełnienia. Musieliśmy zweryfikować nasze procedury i uzupełnić o zmieniające się wymagania – dodaje Anna Herman.

Korzyści przysługujące upoważnionym przedsiębiorcom uzależnione są od rodzaju statusu AEO. Wynikają one bezpośrednio z przepisów prawa unijnego i obejmują między innymi: mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych m.in. odprawa scentralizowana. Ważne jest także uznawanie statusu AEO w całej UE oraz z krajami partnerskimi, z którymi UE podpisała odpowiednią umowę. Wszystkie wspomniane korzyści są bardzo istotne dla działania i dynamicznego rozwoju firm branży TSL takich jak CSL Internationale Spedition.

CSL Internationale Spedition doskonale zaczyna rok 2019. Firma ma wiele planów dotyczących rozwoju – mowa zarówno o rozwijaniu dotychczasowych usług jak i działaniu nowych podmiotów takich jak CSL Inspire czy Intermodal Depo Dunikowo.