CSL częścią międzynarodowego projektu SARIL. Cel? Badanie odporności łańcuchów towarowych

2024-03-03

Nie da się policzyć z jak ogromną ilością gospodarczych komplikacji w ostatnich latach mierzył się sektor TSL w Polsce i na świecie. Zaczynając od pandemii COVID-19 przez wojnę w Ukrainie po kryzysie na Morzu Czerwonym, blokadę Kanału Sueskiego, wysoką inflację czy spadek zamówień w sektorze e-commerce. Jak zatem radzić sobie z zakłóceniami i realizować zadania transportowe w sytuacjach kryzysowych? Jak to zrobić jednocześnie mając z tyłu głowy zapewnienie zrównoważonego transportu, na co naciska Unia Europejska? Ekonomicznie, ekologicznie i efektywnie. Czy jest to możliwe? Na te pytania zamierzają odpowiedzieć partnerzy projektu SARIL, finansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu Horyzont Europa.

Budujemy silne i odporne łańcuchy dostaw. Jak to zrobić?

Grupa CSL wspólnie z firmą Łukasiewicz-PIT znajdzie się w grupie podmiotów, które będą prowadzić badania w ramach projektu SARIL. Jesteśmy jedynym podmiotem z Polski, który jest w SARIL zaangażowany. Inicjatywa zrzesza także podmioty z Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy z Niemiec. Projekt trwać będzie do 2026 roku

W projekcie SARIL badany jest wpływ sytuacji kryzysowych i wynikających z nich zakłóceń na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów w sieciach logistycznych.

– W projekt zaangażowane są firmy, ale i uczelnie z różnych części Europy. Zadaniem projektu jest zbudowanie rekomendacji dla Unii Europejskiej: jak radzić sobie z transportem z Azji do Europy bez komplikacji wynikających z kryzysowych i interwencyjnych zdarzeń? Tematy zerwanych łańcuchów towarowych są dla Europy poważnym problemem, stąd wiedza firm i naukowców ma być uporządkowana i wdrażana tak, by można było wyciągnąć wnioski, które pomogą sektorowi TSL na całym świecie – mówi Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Grupie CSL.

– Sam projekt pomoże stworzyć model „Digital Twin”, który będzie zasilony danymi spedycyjnymi firm z całej Europy, tak by jak najsilniej bronić płynność transportu, by ewentualne zdarzenia niepożądane nie odbijały się na łańcuchu dostaw. Chodzi o to, by były te łańcuchy dostaw bardziej odporne, a konsekwencje wydarzeń niespodziewanych mniej obciążające finansowo i środowiskowo – mówi Mariusz Graca, główny specjalista ds. spedycji morskiej.

W projekcie Grupa CSL będzie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Opiszemy między innymi czas pandemii COVID-19 czy zdarzenia z czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Będziemy opisywać jakie procedury były wdrażane w naszej firmie i co było najważniejsze, by sprawnie obsłużyć klientów mimo trudności wynikających z obiektywnych powodów.

– Wpływ pandemii i wojny w Ukrainie na łańcuchy dostaw był silny na całym świecie. Dane lokalne będą jednak bardzo istotne dla projektu w skali międzynarodowej – dodaje – Artur Nienart, główny specjalista ds. spedycji morskiej w Grupie CSL.

Ankieta źródłem informacji

Projekt SARIL opiera się na badaniach bezpośrednich z uczestnikami rynku. W pierwszej fazie zostały przeprowadzone wywiady indywidualne, podczas których odbyto szereg rozmów z przedstawicielami rynku w obrębie każdego ze scenariuszy. Zapytano o najważniejsze zakłócenia, które wpłynęły na działalność transportową firm, o ich sposoby radzenia sobie ze skutkami tych zakłóceń, wnioski i obawy na przyszłość.

Obecnie prowadzone są badania dwuetapowe metodą delficką poprzez kwestionariusz online. Każdy z Państwa może wziąć udział w badaniu, do czego niezmiennie zachęcamy. Partnerzy projektu ufundowali karty podarunkowe, które drogą losowania zostaną rozdane uczestnikom dwóch tur badania.

Link do ankiety: https://app2.welphi.com/Pages/LoginPage.aspx?rp=http%3a%2f%2fapp2.welphi.com%2fPages%2fRedirectPage.aspx%3fp%3d12121%26r%3d18505%26o%3d1%26cmt%3d1%26eye%3d1%26gotoLvp%3d1%26ul%3d1 

Więcej informacji:

https://intermodalnews.pl/2024/01/26/saril-zrownowazony-rozwoj-i-odpornosc-sieci-infrastrukturalnych-i-logistycznych/